The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Denmark-Odense: Construction work

OJEU Ref

013040-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-13

Nature Of Contract

Public works contract

Awarding Authority

Local authorities

Awarding Criteria

The most economic tender

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Odense Kommune
National registration number: 35209115
Postal address: Nørregade 36
Town: Odense C
Postal code: 5000
Country: DK
Contact person: Vibeke Borup-Nadolny
Telephone: +45 51464154
E-mail: vibrb@odense.dk
NUTS code: DK031
Main address (URL): https://www.odense.dk/
Address of the buyer profile (URL): https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/322599
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:
Fortovs- og brøndreparationer

II.1.4) Short description
Udbuddet omfatter en 4-årig rammeaftale på:
- Opretning af fortove, kantsten og gangarealer m.m., bortset fra specialbelægninger i centrum, som granitbelægninger, modulsten (gågaderne) og lignende samt arbejder i det åbne land,
- Reparation, udskiftning og etablering af rendestensbrønde med tilhørende stikledninger m.m.
Total Value:
DKK 16945456.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: DK031
NUTS code: DK03
NUTS code: DK0
NUTS code: DK
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Odense Kommune
II.1.4) Short description
Udbuddet omfatter en 4-årig rammeaftale på:
- Opretning af fortove, kantsten og gangarealer m.m., bortset fra specialbelægninger i centrum, som granitbelægninger, modulsten (gågaderne) og lignende samt arbejder i det åbne land,
- Reparation, udskiftning og etablering af rendestensbrønde med tilhørende stikledninger m.m.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Kvalitetsstyring
Weighting: 35 %
Cost/Price
Weighting: 65 %Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.3) The procurement involves the establishment of a framework agreement

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 168-411172

Contract No:
1
Title:
Fortovs- og brøndreparationer

2019-12-05

3
3
Official name: Munck Forsyningsledninger a/s
National registration number: 10977134
Postal address: Tulipvej 1
Town: Vejle
Postal code: 7100
Country: DK
Telephone: +45 76409210
E-mail: sch@munck.dk
NUTS code: DK031
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
DKK 14000000.00
Total Value:
DKK 16945456.00

Section V: Complementary information


Additional information:
Se udbudsmaterialet "Rammeaftale § 11" vedr. fakturering

Review body:
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: DK
Telephone: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
URL: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
En klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.
Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. Angår klagen overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens § § 191 og 192, regnes klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.
Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet skal klageren sende (evt. pr. e-mail) en kopi af klagen med bilag til ordregiveren.

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: DK
Telephone: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
URL: http://www.kfst.dk/

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable


45000000; 45231300; 45232130; 45233141; 45233161; Construction work; Construction work for water and sewage pipelines; Storm-water piping construction work; Road-maintenance works; Footpath construction work;