The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Hungary-Mosonmagyaróvár: Construction work

OJEU Ref

013042-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-13

Nature Of Contract

Public works contract

Awarding Authority

Other

Awarding Criteria

The most economic tender

Procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft.
National registration number: EKRSZ_31894001
Postal address: Lucsony utca 24.
Town: Mosonmagyaróvár
Postal code: 9200
Country: HU
Contact person: Császár Gábor
Telephone: +36 305028329
E-mail: kozbeszerzes@mtki.hu
Fax: +36 96215789
NUTS code: HU221
Main address (URL): http://www.mtki.hu
I.4) Type of the contracting authority:
Állami tulajdonú gazdasági társaság
I.5.2) Other activity -
Tejgazdálkodás

Section II: Object of Contract


Title:
Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Központ építés
Reference number: EKR000428192019

II.1.4) Short description
Mosonmagyaróvár 1075/43 hrsz-ú ingatlanon új ép Kut., Fejl. és Innov. Kp., Kísérl. üzem, Laboratórium, K+F, Adminisztr. és egyéb ép., parkoló (60 db) és utak, járdák építése
Épület ismertetése:
, Adminisztr. közp.: gazd., keresk. 39,10+130,50+66,70 m
2
2
2
2
2
2
2
2
2
, Zöldter.:3 230,11 m
2
2
2
, Ép. magasság:7,43 m
2
2

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: HU221
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft., 9200 Mosonmagyaróvár, HRSZ. 1075/43 és 1075/44
II.1.4) Short description
1. Mosonmagyaróvár 1075/43 hrsz-ú ingatlanon új építésű Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Központ, Kísérleti üzem, Laboratórium, K+F, Adminisztrációs és egyéb funkciójú épület építése, parkoló (60 db) és közlekedő utak, járdák építése
2. Épület ismertetése:
+ 168,05 m
2
2
2
2
2
: Akkreditált kutató-élelmiszervizsgáló laboratórium, mely elsősorban az élelmiszer- és gyógyszeripar számára végez komplex mikrobiológiai laboratóriumi vizsgálatokat.
2
: Akkreditált kutató-élelmiszervizsgáló laboratórium, mely elsősorban az élelmiszer- és gyógyszeripar számára végez komplex fizikai-kémiai laboratóriumi vizsgálatokat.
2
: Nyerstej minősítő laboratórium.
2
: Kutató-élelmiszervizsgáló laboratórium.
2
2
2
8. Raktári és kiszolgáló zóna 112,50 + 128,90 m
2
: Kutatási tevékenységek kivitelezése tejiparon belül és egyéb élelmiszeripari, takarmányipari területeken. Ezen belül fő tevékenységek a tej komplett elsődleges feldolgozása, hőkezelés, sajtok, fermentált tejtermékek előállítása, ömlesztés, membránszeparáció, kristályosítás, mikro-partikuláció, vákuumbepárlás, porlasztva szárítás.
2
: Új tejtermékek megtervezésére, korszerű gyártástechnológiák kidolgozására, ipari adaptációjára és az új termékek minőség-ellenőrzésére irányuló tevékenység területei. Szoros funkcionális kapcsolat a tejfeldolgozó üzemmel.
2
: Természetes élelmiszeripari összetevők és adalékanyagok raktározása és értékesítése: tejipari enzimek, borászati élesztők, növényi kivonatok és színezékek, változatos élelmiszeripari adalékok, sajtkészítés adalékanyagai, aromák stb. Jellemzően kis terjedelmű termékek.
2
12. Látogatói központ: könyvtár, kiállító, konferenciaterem 355,70 m
2
13. Adminisztrációs központ: gazdasági, kereskedelmi 39,10 + 130,50 + 66,70 m
2
14. 1075/43 Hrsz. ingatlanon:
Épület összes bruttó alapterülete: 4 086,25 m
2
Parkolók és közlekedő utak összes bruttó alapterülete: 2 683,64 m
2
Zöldterület: 3 230,11 m
2
1075/44. Hrsz. ingatlanon:
Parkolók és közlekedő utak összes bruttó alapterülete: 1 080,40 m
2
Zöldterület: 1 100,60 m
2
Építmény magasság 7,43 m
A részajánlattételi lehetőség kizárásának indoklása:
Egy építési engedélyben foglalt kivitelezési feladatok végrehajtása a szerződés tárgya; a kivitelezési munkák építészetileg és technológiailag összetett építményre vonatkoznak, a feladatokat egy időben kell ellátni, összetettségük miatt a kivitelezési tevékenységnek egy kézben kell maradnia.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: 1. Vállalt többletjótállás a minimálisan kötelező 36 hónaphoz képest (min. 0 max. 24 hónap)
Weighting: 10

Criteria: 2. Projektvezető 36 hónapon felüli, a felhívás III.1.3) M2.a pont szerinti többlet szakmai tapasztalata (min. 0 max. 24 hónap)
Weighting: 8

Criteria: 3. Szerkezetépítési, vagy építész műszaki vezető 36 hónapon felüli, a felhívás III.1.3) M2.b pont szerinti többlet szakmai tapasztalata (min. 0 max. 24 hónap)
Weighting: 4

Criteria: 4. Épületgépész műszaki vezető 36 hónapon felüli, a felhívás III.1.3) M2.c pont szerinti többlet szakmai tapasztalata (min. 0 max. 24 hónap)
Weighting: 4

Criteria: 5. Villamossági műszaki vezető 36 hónapon felüli, a felhívás III.1.3) M2.d pont szerinti többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 max. 24 hónap)
Weighting: 4
Cost/Price
Weighting: 70Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Competitive Negotiation
IV.1.1) Type of procedure: Competitive procedure with negotiation

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 084-198294

Title:
Kutatási,Fejlesztési és Innovációs Központ építéseSection V: Complementary information


Additional information:
Az eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontjára hivatkozással eredménytelen, mivel a - Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható - rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez a legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.
Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:
1. Közös ajánlattevő neve: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.
Adószám: 10738885-2-20
Közös ajánlattevő neve: Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt.
Székhelye: 9400 Sopron, Ipar körút 13.
Adószám: 11121426-2-08
2. Ajánlattevő neve: LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 1095 Budapest, IX. Hídépítő utca 1-12.
Adószám: 25098367-2-43

Review body:
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: HU
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: HU
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable


45000000; Construction work;