The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Denmark-Aabenraa: Disposable nappies

OJEU Ref

013368-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-13

Nature Of Contract

Supply contract

Awarding Authority

Local authorities

Awarding Criteria

Lowest price

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Aabenraa Kommune
National registration number: 29189854
Postal address: Skelbækvej 2
Town: Aabenraa
Postal code: 6200
Country: DK
Contact person: Gudrun B. Dallmann Larsen
Telephone: +45 73767073
E-mail: gbl@aabenraa.dk
NUTS code: DK032
Main address (URL): www.aabenraa.dk
I.1) Name and addresses:
Official name: Tønder Kommune
National registration number: 29189781
Postal address: Wegners Plads 2
Town: Tønder
Postal code: 6270
Country: DK
Contact person: Sara Bang-Hansen
Telephone: +45 74929072
E-mail: saba3@toender.dk
NUTS code: DK032
Main address (URL): www.toender.dk
Joint procurement
I.2) The contract involves joint procurement
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:
Udbud af Inkontinensprodukter
Reference number: 19/42184

II.1.4) Short description
Levering af inkontinensprodukter til Sydjysk Udbuds Samarbejde.
Total Value:
DKK 12200000.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: DK032
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Aabenraa
II.1.4) Short description
Levering af inkontinensprodukter til Sydjysk Udbuds Samarbejde.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.3) The procurement involves the establishment of a framework agreement

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 213-521880

Contract No:
1
Title:
Udbud af inkontinensprodukter

2020-01-09

1
0
0
0
1
Official name: Abena A/S
National registration number: 25682742
Postal address: Egelund 35
Town: Aabenraa
Postal code: 6200
Country: DK
Telephone: +45 74311818
E-mail: jro@abena.dk
NUTS code: DK032
V.2.3) The contractor is an SME: no


13600000.00
13600000.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: DK
Telephone: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
URL: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:
Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.
I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:
1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;
2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;
3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;
4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: DK
Telephone: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
URL: http://www.kfst.dk

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable


33751000; Disposable nappies;