The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Bulgaria-Sofia: Electricity

OJEU Ref

013403-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-13

Nature Of Contract

Supply contract

Awarding Authority

Centeral Government

Awarding Criteria

Lowest price

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Дирекция „Миграция“
National registration number: 129010666
Postal address: бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 48
Town: София
Postal code: 1202
Country: BG
Contact person: Теменужка Главчева
Telephone: +359 29825649
E-mail: migration@mvr.bg
Fax: +359 29823775
NUTS code: BG411
Main address (URL): https://www.mvr.bg/migration
Address of the buyer profile (URL): https://www.mvr.bg/aop/dynamicProvider61/5d9004f8-9eaa-4fb4-8e7f-aa5e81e09437/elektro-2019-2
I.4) Type of the contracting authority: MINISTRY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: PUBLIC ORDER AND SAFETY

Section II: Object of Contract


Title:
Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия за нуждите на дирекция „Миграция“ чрез включване в балансираща група и администриране на разходите за пренос и достъп, финансиран от фондове н

II.1.4) Short description
Предметът на поръчката е доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на дирекция „Миграция“ чрез включване в балансираща група и администриране на разходите за пренос и достъп на следните обекти:
Основни обекти:
1. Специален дом за временно настаняване на чужденци — София, с. Бусманци, ул. „Ген. Гурко“ № 65А.
2. Специален дом за временно настаняване на чужденци — Любимец, гр. Любимец, ул. „Одрин“ № 75.
Допълнителни обекти:
1. Център за краткосрочно настаняване на чужденци (ЦКНЧ) — гр. Елхово, ул. „Чаталджа“ № 2.
2. Разширение СДВНЧ — Любимец.
3. Физкултурен салон — гр. Елхово, ул. „Морава“ № 1.
4. Административна сграда — гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 43.
5. Служебен обект (апартамент) — гр. София, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 88.
Total Value:
BGN 479482.53

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: BG
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Дирекция „Миграция“ на територията на Република БЪЛГАРИЯ
II.1.4) Short description
Предметът на поръчката е доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на дирекция „Миграция“ чрез включване в балансираща група и администриране на разходите за пренос и достъп на следните обекти:
Основни обекти:
1. Специален дом за временно настаняване на чужденци — София, с. Бусманци, ул. „Ген. Гурко“ № 65А.
2. Специален дом за временно настаняване на чужденци — Любимец, гр. Любимец, ул. „Одрин“ № 75.
Допълнителни обекти:
1. Център за краткосрочно настаняване на чужденци (ЦКНЧ) — гр. Елхово, ул. „Чаталджа“ № 2.
2. Разширение СДВНЧ — Любимец.
3. Физкултурен салон — гр. Елхово, ул. „Морава“ № 1.
4. Административна сграда — гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 43.
5. Служебен обект (апартамент) — гр. София, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 88.
II.2.5) Award criteria:
Cost/Price

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)
Фонд „Убежище, миграция и интеграция“

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 123-299796

Contract No:
536400-23985
Title:
Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия за нуждите на дирекция „Миграция“ чрез включване в балансираща група и администриране на разходите за пренос и достъп, финансиран от фондове

2019-12-16

3
3
0
0
0
Official name: „Мост Енерджи“ АД
National registration number: 201325372
Town: София
Postal code: 1619
Country: BG
Telephone: +359 4169843
E-mail: office@mostenergy.eu
Fax: +359 4169843
NUTS code: BG412
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
BGN 479482.53
Total Value:
BGN 479482.53

Section V: Complementary information


Additional information:
Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора, е 3 % от стойността му без ДДС и се представя в една от следните форми:
— парична сума,
— банкова гаранция, или
— застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

Review body:
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315
URL: http://www.cpc.bg

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Сектор „Правно-нормативна дейност“
Postal address: бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 48
Town: София
Postal code: 1202
Country: BG
Telephone: +359 29826359
E-mail: migration@mvr.bg
Fax: +359 29823775
URL: https://www.mvr.bg/migration

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable


09310000; Electricity;