The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Hungary-Budapest: Liquefied-gas containers

OJEU Ref

013412-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-13

Nature Of Contract

Supply contract

Awarding Authority

Body goverened by public law

Awarding Criteria

The most economic tender

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: MAHART Magyar Hajózási Zrt.
National registration number: EKRSZ_51057475
Postal address: Weiss Manfréd út 5–7.
Town: Budapest
Postal code: 1211
Country: HU
Contact person: Sztilkovics Szávó
Telephone: +36 12783505
E-mail: sztilkovics.szavo@mahart.hu
NUTS code: HU110
Main address (URL): https://www.mahart.hu
Address of the buyer profile (URL): https://www.mahart.hu
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC
I.5.2) Other activity -
alacsony emissziójú üzemanyag szállítása úszóművön

Section II: Object of Contract


Title:
Fix LNG - CNG töltőlétesítmények beszerzése
Reference number: EKR001321472019

II.1.4) Short description
"PAN-LNG-4-DANUBE Projekt – LNG belvízi infrastruktúra MAGYARORSZÁGi kiépítésének előkészítése, az első fix és mozgó töltőpont megvalósítása” Projekt (PL4D Projekt) keretében LNG – CNG töltő létesítmény (a továbbiakban: létesítmény) megvalósítása a Csepeli szabadkikötőben trimodális (hajó,kamion,vonat) felhasználásra.Ezen Projektből a jelen eljárás keretében egy vízi létesítményből – ajánlattevő által megajánlani kívánt műszaki/technológiai megoldás a vízi létesítmény vagy úszó terminál megvalósítása vonatkozásában biztosítható bárka vagy horgonyzott bárka leszállításával vagy egyéb, ezzel funkcionálisan egyenértékű (egyené.) de nem bárkán elhelyezett hanem egyéb módon biztosított vízi töltő infrastruktúra kialakításával és megvalósításával – és egy parti létesítményből, valamint a vízi létesítmény és parti összeköttetésből álló fix LNG-CNG töltőállomás – parti és vízi létesítmény elemekkel – berendezései beszerzése a feladat. Folyt. a III.1.3. pontban.
Total Value:
HUF 1480000000.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: HU110
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Parti tároló és töltőállomás: Budapest, XXI. ker. belter. 210023,210034/1,210034/2 hrsz
Úszó terminál: Duna MAHART Szabadkikötő területén,1640fkm balparti Duna-ágon Bp. XXI. ker. belter. 210034/1 hrsz
II.1.4) Short description
1 (egy) darab -a PAN-LNG-4-Danube Projekt(PL4D) keretében megvalósítandó- fix töltőállomás -parti és vízi létesítmény elemekkel- berendezései beszerzése, a létesítmény komplett telepítése (ideértve II.1.4) pontban).A komplett projekt a Duna Régiós LNG infrastruktúra hazai első Duna melletti része,amely alkalmas a nemzetközi közlekedésben az LNG tárolására és elosztására multimodális módon.A projekt keretében megvalósítandó létesítmény két részből áll:egy vízi létesítményből és egy parti létesítményből.A két rész összeköttetését is meg kell valósítani.
A létesítendő Létesítménynek két objektumból kell állnia:
— Horgonyzott vízi létesítmény vagy azzal egyenértékű technológiai megoldás. Jelen projektben csak kikötőhelyként szolgál. A cél az LNG tankhajóból történő lefejtés parti tartályba és LNG mint üzemanyag töltése vízi járműbe,
tároló bővítési lehetőséggel) LNG tárolása biztosítható helyi lefejtéssel, vagy a bárkáról átadott közvetlen csővezetéken, amely így kétirányú áramlásra is alternatív megoldást ad (a parti objektumnál ugyancsak biztosított további tározók elhelyezése.
3
3
3
A parti létesítmény már jelenleg is közvetlen sínpárral rendelkezik az üzemanyag fogadására – jelen felhívásnak a vasúti kapcsolat megteremtése nem része, későbbi fejlesztési ütemben történik annak megteremtése. A projekt megvalósításánál figyelembe kell venni, hogy a sínpárnak a jelenlegi helyén kell maradnia.
A Létesítmény egy komplett állomás kútoszloppal és tároló tartályokkal együtt. A projekt megvalósítását követően az alapvető folyamat az alábbi: az LNG -t szükséges tartályban tárolni és tölteni LNG kútoszlopon keresztül. Az LNG-ből elpárologtatással kerül majd előállításra CNG, amelyet CNG kútoszlopon keresztül kell majd tölteni ugyanazon tartályból. Közbeiktatva kell elhelyezni egy elpárologtatót és egy szivattyút. Az LCNG nem vezetékes hálózatból kerül előállításra sűrítéssel. Egy köztes technológiai puffer tároló kerül elhelyezésre, ami csak átmeneti a sűrített gáz részére.
A feladat részletes bemutatását az ajánlati dokumentáció (AD) tartalmazza,különösen az annak részét képező műszaki specifikáció.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: I.1. M/1.1. alkalmasság keretében bemutatott és ajánlattevő által megjelölt, és az alkalmasságot igazoló szakembereken felüli szakemberek száma (fő)
Weighting: 7

Criteria: I.2. M/1.2. alkalmasság keretében bemutatott és ajánlattevő által megjelölt, és az alkalmasságot igazoló szakembereken felüli szakemberek száma (fő)
Weighting: 7

Criteria: I.3. M/1.3. alkalmasság keretében bemutatott és ajánlattevő által megjelölt, és az alkalmasságot igazoló szakembereken felüli szakemberek száma (fő)
Weighting: 7

Criteria: I.4. M/1.4. alkalmasság keretében bemutatott és ajánlattevő által megjelölt, és az alkalmasságot igazoló szakembereken felüli szakemberek száma (fő)
Weighting: 7
Cost/Price
Weighting: 72

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)
CEF 2015-HU-TM-0349-M

Additional information:
AK a beszerzés becsült értékét a felhívásban nem kívánja közzétenni.
A II.2.5) Értékelési szempontok pontban megadott minőségi értékelési szempontok rövidítve szerepelnek, teljes terjedelemben ld: VI.4.3) pontban és az AD-ban.
II.2.3) folyt: A parti tároló és a töltő a fenti 210023 hrsz-en kerüljön elhelyezésre,a fenti 210034/2 hrsz-ú ingatlanon pedig a töltő-átfejtő vezeték haladjon keresztül.

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.1)Accelerated procedure
IV.1.1.2) Justification
Jelen közbeszerzési eljárást eredménytelen közbeszerzési eljárás előzte meg, majd ezt követően lefolytatott közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő a szerződéskötést megtagadta. A finanszírozó CEF 2015-HU-TM-0349-M Projekt határidői tarthatósága miatt szükséges gyorsított nyílt eljárás lefolytatása.

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 204-495874

Contract No:
1
Title:
Fix LNG - CNG töltőlétesítmény beszerzése

2019-12-20

3
3
0
0
3
Official name: ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.
National registration number: EKRSZ_11252782
Postal address: Klapka utca 11.
Town: Budapest
Postal code: 1134
Country: HU
Telephone: +36 207797416
E-mail: ger.sarkany@gmail.com
NUTS code: HU110
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
HUF 1499062500.00
Total Value:
HUF 1480000000.00


Tervek, engedélyek összeállítása, gépésztechnológiai összeszerelése, csőszerelés és más acálszerkezeti munkálatok, gépésztechnológia szállítása, informatikiai tevékenység, mélyépítéssel kapcsolatos tevékenység, tervezési feladatok, gázipari tervek és kivitelezés ellenőrzése.

Section V: Complementary information


Additional information:
Ajánlattevők neve, címe és adószáma (adóazonosító jele):
ENEFI Energiahatékonysági Nyrt., 1134 Budapest, Klapka utca 11., 13719069441,
VABEKO Műszaki Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 8600 Siófok, Fő utca 260., 10484830214
Turbo Tech Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, 6767 Ópusztaszer, Komócsin Zoltán utca 32., 23538324206

Review body:
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: HU
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
Kbt. 148. §-a szerint.

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: HU
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-08

English Language Unavailable


44612000; 35100000; 42120000; 44162000; 45223800; 45231110; 45232000; 45233127; 45312000; 45312100; 45312310; 45316000; 45317000; 45343200; 45350000; 51210000; 51220000; 51500000; 51800000; 51900000; 71300000; 79632000; Liquefied-gas containers; Emergency and security equipment; Pumps and compressors; Piping; Assembly and erection of prefabricated structures; Pipelaying construction work; Ancillary works for pipelines and cables; T-junction construction work; Alarm system and antenna installation work; Fire-alarm system installation work; Lightning-protection works; Installation work of illumination and signalling systems; Other electrical installation work; Firefighting equipment installation work; Mechanical installations; Installation services of measuring equipment; Installation services of checking equipment; Installation services of machinery and equipment; Installation services of metal containers; Installation services of guidance and control systems; Engineering services; Personnel-training services;