The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Croatia-Rijeka: All other non-therapeutic products

OJEU Ref

013425-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-13

Nature Of Contract

Supply contract

Awarding Authority

Body goverened by public law

Awarding Criteria

The most economic tender

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Dom zdravlja Primorsko-goranske županije
National registration number: 20043484292
Postal address: Krešimirova 52A
Town: Rijeka
Postal code: 51000
Country: HR
Contact person: Odjel nabave, Tatjana Črnac Radulović, dipl. oec.
Telephone: +385 666021
E-mail: javna.nabava@domzdravlja-pgz.hr
NUTS code: HR
Main address (URL): www.domzdravlja-pgz.hr
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:
Laboratorijski potrošni materijal za uređaje u vlasništvu DZPGŽ po grupama (G1-G5) LAB2
Reference number: VV-02-20

II.1.4) Short description
Laboratorijski potr. materijal za uređaje u vlasništvu DZPGŽ, po grupama (LAB2).
Total Value:
HRK 262825.86

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:
Lab. potr. mat. za hematološke brojače SYSMEX
II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: HR
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Kao u DON-u.
II.1.4) Short description
Lab. potr. mat. za hematološke brojače SYSMEX.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Rok isporuke
Weighting: 10 %, max 10 bodova
Cost/Price
Weighting: 90 %,max.90 bodovaDescription: Item/Lot 2
Title:
Lab. potr. mat. za biokemijski analizator Beckman Coulter AU480
II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: HR
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Kao u DON-u
II.1.4) Short description
Lab. potr. mat. za biokemijski analizator Beckman Coulter AU480.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Rok isporuke
Weighting: 10 %,max 10 bodova
Cost/Price
Weighting: 90 %, max. 90 bodovaDescription: Item/Lot 3
Title:
Lab. potr. mat. za biokemijski analizator Roche Reflotron Plus
II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: HR
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Kao u DON-u
II.1.4) Short description
Lab. potr. mat. za biokemijski analizator Roche Reflotron Plus.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Rok isporuke
Weighting: 10 %, MAX 10 BODOVA
Cost/Price
Weighting: 90 %, max. 90 bodovaDescription: Item/Lot 4
Title:
Lab. potr. mat. imunokemijski analizator Samsung Labgeo IB10
II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: HR
II.1.4) Short description
Lab. potr. mat. imunokemijski analizator Samsung Labgeo IB10.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Rok isporuke
Weighting: 10 %,max 10 bodova
Cost/Price
Weighting: 90 %,max 90 bodovaDescription: Item/Lot 5
Title:
Lab. potr. mat. za imunokemijski analizator CRP Eurolyser CUBE
II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: HR
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Kao u DON-u.
II.1.4) Short description
Lab. potr. mat. za imunokemijski analizator CRP Eurolyser CUBE.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Rok isporuke
Weighting: 10 %,max 10 bodova
Cost/Price
Weighting: 90 %,max 90 bodovaSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 209-509536

II.2.1) Lot No: 2

2020-01-01

1
1
0
0
1
Official name: Beckman Coulter d.o.o.
National registration number: 46191202403
Postal address: Avenija V. Holjevca 40
Town: Zagreb
Postal code: 10020
Country: HR
Telephone: +385 4899012
E-mail: gcoric@beckman.com
NUTS code: HR041
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
HRK 120000.00
Total Value:
HRK 117932.00

II.2.1) Lot No: 3

2020-01-01

1
0
0
0
1
Official name: Medical intertrade d.o.o.
National registration number: 04492664153
Postal address: Dr. Franje Tuđmana 3
Town: Sveta Nedelja
Postal code: 10431
Country: HR
Telephone: +385 13374842
E-mail: javna.nabava@medical-intertrade.hr
Fax: +385 13374002
NUTS code: HR042
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
HRK 18000.00
Total Value:
HRK 14503.86

II.2.1) Lot No: 4

2020-01-01

1
1
0
0
1
Official name: Kormedix d.o.o.
National registration number: 09287866000
Postal address: Širolina 8
Town: Zagreb
Postal code: 10000
Country: HR
E-mail: filip.erakovic@kormedix.hr
NUTS code: HR041
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
HRK 50000.00
Total Value:
HRK 46790.00

II.2.1) Lot No: 5

2020-01-01

1
0
0
0
1
Official name: MES d.o.o.
National registration number: 07701805862
Postal address: Savska cesta 1
Town: Zagreb
Postal code: 10000
Country: HR
Telephone: +385 13666428
E-mail: vana@meshr.hr
Fax: +385 13666477
NUTS code: HR041
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
HRK 88000.00
Total Value:
HRK 83600.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postal address: Koturaška cesta 43/IV
Town: Zagreb
Postal code: 10000
Country: HR
Telephone: +385 14559930
E-mail: dkom@dkom.hr
Fax: +385 14559933
URL: www.dkom.hr
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
U skladu s člankom 405. i 406.Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) postupak pravne zaštite započinje predajom žalbe Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška 43/IV, Zagreb, HRVATSKA u roku od 10 dana od dana:
— objave obavijesti o nadmetanju u odnosu na sadržaj obavijesti ili dokumentacije o nabavi,
— objave obavijesti o ispravku, odnosno na sadržaj ispravka,
— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,
— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,
— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.
Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno prethodno navedenom stavku nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.
Žalba mora biti sačinjena na način propisan člankom 420. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16).

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-08

English Language Unavailable


33695000; All other non-therapeutic products;