The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Poland-Warsaw: Computer equipment and supplies

OJEU Ref

013430-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-13

Nature Of Contract

Supply contract

Awarding Authority

Body goverened by public law

Awarding Criteria

Lowest price

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Uniwersytet Warszawski
Postal address: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Town: Warszawa
Postal code: 00-927
Country: PL
Contact person: Paulina Chudzicka
Telephone: +48 225520831
E-mail: paulina.chudzicka@adm.uw.edu.pl
NUTS code: PL911
Main address (URL): http://www.uw.edu.pl
Address of the buyer profile (URL): http://dzp.uw.edu.pl
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: EDUCATION

Section II: Object of Contract


Title:
Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – 5
Reference number: DZP-361-123/2019

II.1.4) Short description
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego, które znajdują się na terenie Warszawy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Specyfikacja techniczna, która znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: www.uw.edu.pl.
Total Value:
PLN 388552.75

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:
Wydział Nauk Ekonomicznych Komputer przenośny- 1 szt.
II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL911
II.1.4) Short description
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego, które znajdują się na terenie Warszawy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Specyfikacja Techniczna, która znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: www.uw.edu.pl.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości:
Część 1 – 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych).

Description: Item/Lot 2
Title:
Wydział Geologii Tablet- 2 szt.
II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL911
II.1.4) Short description
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego, które znajdują się na terenie Warszawy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Specyfikacja Techniczna, która znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: www.uw.edu.pl.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości:
Część 2 – 80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych).

Description: Item/Lot 3
Title:
Biuro Współpracy z Zagranicą Komputer przenośny- 1 szt.
II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL911
II.1.4) Short description
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego, które znajdują się na terenie Warszawy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Specyfikacja Techniczna, która znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: www.uw.edu.pl.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości:
Część 3 – 240,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści złotych).

Description: Item/Lot 4
Title:
Biuro Współpracy z Zagranicą Komputer - 1 szt.
II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL911
II.1.4) Short description
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego, które znajdują się na terenie Warszawy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Specyfikacja Techniczna, która znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: www.uw.edu.pl.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości:
Część 4 – 160,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt złotych).

Description: Item/Lot 5
Title:
Wydział Polonistyki Komputer przenośny- 1 szt.
II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL911
II.1.4) Short description
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego, które znajdują się na terenie Warszawy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Specyfikacja Techniczna, która znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: www.uw.edu.pl.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości:
Część 5 – 100,00 zł (słownie: sto złotych).

Description: Item/Lot 6
Title:
Wydział Polonistyki Aparat- 1 szt.
II.2.1) Lot No: 6
NUTS code: PL911
II.1.4) Short description
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego, które znajdują się na terenie Warszawy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Specyfikacja Techniczna, która znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: www.uw.edu.pl.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości:
Część 6 – 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych).

Description: Item/Lot 7
Title:
Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW Monitor- 3 szt.
II.2.1) Lot No: 7
NUTS code: PL911
II.1.4) Short description
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego, które znajdują się na terenie Warszawy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Specyfikacja Techniczna, która znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: www.uw.edu.pl.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości:
Część 7 – 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych).

Description: Item/Lot 8
Title:
Biblioteka UW Dysk SATA- 20 szt.
II.2.1) Lot No: 8
NUTS code: PL911
II.1.4) Short description
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego, które znajdują się na terenie Warszawy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Specyfikacja Techniczna, która znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: www.uw.edu.pl.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości:
Część 8 – 140,00 zł (słownie: sto czterdzieści złotych).

Description: Item/Lot 9
Title:
Biblioteka UW Macierz FC- 1 szt.
II.2.1) Lot No: 9
NUTS code: PL911
II.1.4) Short description
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego, które znajdują się na terenie Warszawy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Specyfikacja Techniczna, która znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: www.uw.edu.pl.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości:
Część 9 – 2.200,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych).

Description: Item/Lot 10
Title:
Biblioteka UW Urządzenie wielofunkcyjne A3 kolor
II.2.1) Lot No: 10
NUTS code: PL911
II.1.4) Short description
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego, które znajdują się na terenie Warszawy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Specyfikacja Techniczna, która znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: www.uw.edu.pl.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości:
Część 10 – 380,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt złotych).

Description: Item/Lot 11
Title:
Biblioteka UW Serwer z UPS- 2 szt.
II.2.1) Lot No: 11
NUTS code: PL911
II.1.4) Short description
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego, które znajdują się na terenie Warszawy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Specyfikacja Techniczna, która znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: www.uw.edu.pl.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości:
Część 11 – 3.600,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych).

Description: Item/Lot 12
Title:
Wydział Artes Liberales Komputer przenośny- 1 szt.
II.2.1) Lot No: 12
NUTS code: PL911
II.1.4) Short description
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego, które znajdują się na terenie Warszawy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Specyfikacja Techniczna, która znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: www.uw.edu.pl.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości:
Część 12 – 90,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt złotych).

Description: Item/Lot 13
Title:
Wydział Artes Liberales Komputer przenośny- 1 szt.
II.2.1) Lot No: 13
NUTS code: PL911
II.1.4) Short description
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego, które znajdują się na terenie Warszawy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Specyfikacja Techniczna, która znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: www.uw.edu.pl.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości:
Część 13 – 200,00 zł (słownie: dwieście złotych).

Description: Item/Lot 14
Title:
Wydział Prawa i Administracji Komputer przenośny- 1 szt.
II.2.1) Lot No: 14
NUTS code: PL911
II.1.4) Short description
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego, które znajdują się na terenie Warszawy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Specyfikacja Techniczna, która znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: www.uw.edu.pl.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości:
Część 14 – 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych).

Description: Item/Lot 15
Title:
Wydział Prawa i Administracji dysk - 1 szt.
II.2.1) Lot No: 15
NUTS code: PL911
II.1.4) Short description
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego, które znajdują się na terenie Warszawy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Specyfikacja Techniczna, która znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: www.uw.edu.pl.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości:
Część 15 – 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych).

Description: Item/Lot 16
Title:
Wydział Prawa i Administracji Skaner - 1 szt.
II.2.1) Lot No: 16
NUTS code: PL911
II.1.4) Short description
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego, które znajdują się na terenie Warszawy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Specyfikacja Techniczna, która znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: www.uw.edu.pl.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości:
Część 16 – 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych).

Description: Item/Lot 17
Title:
Wydział Prawa i Administracji Komputer przenośny - 1 szt.
II.2.1) Lot No: 17
NUTS code: PL911
II.1.4) Short description
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego, które znajdują się na terenie Warszawy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Specyfikacja Techniczna, która znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: www.uw.edu.pl.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości:
Część 17 – 140,00 zł (słownie: sto czterdzieści złotych).

Description: Item/Lot 18
Title:
Wydział Prawa i Administracji Monitor - 1 szt.
II.2.1) Lot No: 18
NUTS code: PL911
II.1.4) Short description
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego, które znajdują się na terenie Warszawy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Specyfikacja Techniczna, która znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: www.uw.edu.pl.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości:
Część 18 – 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych).

Description: Item/Lot 19
Title:
Wydział Prawa i Administracji Komputer przenośny - 1 szt.
II.2.1) Lot No: 19
NUTS code: PL911
II.1.4) Short description
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego, które znajdują się na terenie Warszawy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Specyfikacja Techniczna, która znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: www.uw.edu.pl.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości:
Część 19 – 240,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści złotych).

Description: Item/Lot 20
Title:
Wydział Filozofii i Socjologii Komputer przenośny - 1 szt.
II.2.1) Lot No: 20
NUTS code: PL911
II.1.4) Short description
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego, które znajdują się na terenie Warszawy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Specyfikacja Techniczna, która znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: www.uw.edu.pl.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości:
Część 20 – 130,00 zł (słownie: sto trzydzieści złotych).

Description: Item/Lot 21
Title:
Wydział Fizyki- Obserwatorium Astronomiczne Komputer stacjonarny serwerowy- 1 szt.
II.2.1) Lot No: 21
NUTS code: PL911
II.1.4) Short description
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego, które znajdują się na terenie Warszawy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Specyfikacja Techniczna, która znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: www.uw.edu.pl.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości:
Część 21 – 1.100,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych).

Description: Item/Lot 22
Title:
Wydział Fizyki- Obserwatorium Astronomiczne Zestaw kontrolerów- 1 szt.
II.2.1) Lot No: 22
NUTS code: PL911
II.1.4) Short description
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego, które znajdują się na terenie Warszawy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Specyfikacja Techniczna, która znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: www.uw.edu.pl.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości:
Część 22 – 390,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt złotych).

Description: Item/Lot 23
Title:
Wydział Nauk Ekonomicznych Komputer przenośny- 1 szt.
II.2.1) Lot No: 23
NUTS code: PL911
II.1.4) Short description
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego, które znajdują się na terenie Warszawy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Specyfikacja Techniczna, która znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: www.uw.edu.pl.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości:
Część 23 – 140,00 zł (słownie: sto czterdzieści złotych).

Description: Item/Lot 24
Title:
Wydział Nauk Ekonomicznych Monitor- 1 szt.
II.2.1) Lot No: 24
NUTS code: PL911
II.1.4) Short description
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego, które znajdują się na terenie Warszawy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Specyfikacja Techniczna, która znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: www.uw.edu.pl.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości:
Część 24 – 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych).

Description: Item/Lot 25
Title:
Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia UW Komputer przenośny – 3 szt.
II.2.1) Lot No: 25
NUTS code: PL911
II.1.4) Short description
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego, które znajdują się na terenie Warszawy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Specyfikacja Techniczna, która znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: www.uw.edu.pl.
II.2.5) Award criteria:
Cost/Price

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)
Część 25: finansowana będzie ze środków projektu „Zintegrowana Platforma Analityczna” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, II oś priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd”, działanie 2.2. „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”

Additional information:
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości:
Część 25 – 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

Description: Item/Lot 26
Title:
Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia UW Komputer przenośny – 2 szt.
II.2.1) Lot No: 26
NUTS code: PL911
II.1.4) Short description
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego, które znajdują się na terenie Warszawy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Specyfikacja Techniczna, która znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: www.uw.edu.pl.
II.2.5) Award criteria:
Cost/Price

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)
Część 26: finansowana będzie ze środków projektu „Zintegrowana Platforma Analityczna” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, II oś priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd”, działanie 2.2. „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”

Additional information:
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości:
Część 26 – 530,00 zł (słownie: pięćset trzydzieści złotych).

Description: Item/Lot 27
Title:
Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia UW Komputer przenośny – 3 szt.
II.2.1) Lot No: 27
NUTS code: PL911
II.1.4) Short description
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego, które znajdują się na terenie Warszawy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Specyfikacja Techniczna, która znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: www.uw.edu.pl.
II.2.5) Award criteria:
Cost/Price

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)
Część 27: finansowana będzie ze środków projektu „Zintegrowana Platforma Analityczna” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, II oś priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd”, działanie 2.2. „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”

Additional information:
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości:
Część 27 – 450,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych).

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 191-463631

II.2.1) Lot No: 1
Title:
Wydział Nauk Ekonomicznych Komputer przenośny- 1 szt.Contract No:
2
II.2.1) Lot No: 2
Title:
Wydział Geologii Tablet- 2 szt.

2019-12-18

2
2
Official name: Giga Multimedia Eugeniusz Sienicki
Town: Warszawa
Country: PL
NUTS code: PL911
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 3120.00

Contract No:
3
II.2.1) Lot No: 3
Title:
Biuro Współpracy z Zagranicą Komputer przenośny- 1 szt.

2019-12-18

2
2
Official name: Sagito Sebastian Kaczanowski
Town: Warszawa
Country: PL
NUTS code: PL911
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 5570.00

Contract No:
4
II.2.1) Lot No: 4
Title:
Biuro Współpracy z Zagranicą Komputer - 1 szt.

2019-12-18

1
1
Official name: Giga Multimedia Eugeniusz Sienicki
Town: Warszawa
Country: PL
NUTS code: PL911
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 5130.00

Contract No:
5
II.2.1) Lot No: 5
Title:
Wydział Polonistyki Komputer przenośny- 1 szt.

2020-01-09

5
5
Official name: Cortland Sp. z o.o.
Town: Poznań
Country: PL
NUTS code: PL415
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 2999.00

Contract No:
6
II.2.1) Lot No: 6
Title:
Wydział Polonistyki Aparat- 1 szt.

2019-12-18

1
1
Official name: Giga Multimedia Eugeniusz Sienicki
Town: Warszawa
Country: PL
NUTS code: PL911
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 700.00

Contract No:
7
II.2.1) Lot No: 7
Title:
Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW Monitor- 3 szt.

2019-12-18

1
1
Official name: Giga Multimedia Eugeniusz Sienicki
Town: Warszawa
Country: PL
NUTS code: PL911
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 20910.00

Contract No:
8
II.2.1) Lot No: 8
Title:
Biblioteka UW Dysk SATA- 20 szt.Contract No:
9
II.2.1) Lot No: 9
Title:
Biblioteka UW Macierz FC- 1 szt.

2019-12-30

1
1
Official name: ADT Group Sp. z o.o.
Town: Warszawa
Country: PL
NUTS code: PL911
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 78000.00

Contract No:
10
II.2.1) Lot No: 10
Title:
Biblioteka UW Urządzenie wielofunkcyjne A3 kolor

2019-12-23

1
1
Official name: Madax Plus Sp. z o.o.
Town: Warszawa
Country: PL
NUTS code: PL911
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 12450.00

Contract No:
11
II.2.1) Lot No: 11
Title:
Biblioteka UW Serwer z UPS- 2 szt.

2019-12-18

2
2
Official name: Intaris Sp. z o.o.
Town: Warszawa
Country: PL
NUTS code: PL911
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 135500.00

Contract No:
12
II.2.1) Lot No: 12
Title:
Wydział Artes Liberales Komputer przenośny- 1 szt.

2019-12-18

3
3
Official name: Giga Multimedia Eugeniusz Sienicki
Town: Warszawa
Country: PL
NUTS code: PL911
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 1450.00

Contract No:
13
II.2.1) Lot No: 13
Title:
Wydział Artes Liberales Komputer przenośny- 1 szt.

2020-01-09

5
5
Official name: Cortland Sp. z o.o.
Town: Poznań
Country: PL
NUTS code: PL415
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 5840.00

Contract No:
14
II.2.1) Lot No: 14
Title:
Wydział Prawa i Administracji Komputer przenośny- 1 szt.Contract No:
15
II.2.1) Lot No: 15
Title:
Wydział Prawa i Administracji dysk - 1 szt.

2019-12-18

2
2
Official name: Giga Multimedia Eugeniusz Sienicki
Town: Warszawa
Country: PL
NUTS code: PL911
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 230.00

Contract No:
16
II.2.1) Lot No: 16
Title:
Wydział Prawa i Administracji Skaner - 1 szt.Contract No:
17
II.2.1) Lot No: 17
Title:
Wydział Prawa i Administracji Komputer przenośny - 1 szt.

2019-12-18

1
1
Official name: Giga Multimedia Eugeniusz Sienicki
Town: Warszawa
Country: PL
NUTS code: PL911
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 5399.00

Contract No:
18
II.2.1) Lot No: 18
Title:
Wydział Prawa i Administracji Monitor - 1 szt.

2019-12-18

2
2
Official name: Giga Multimedia Eugeniusz Sienicki
Town: Warszawa
Country: PL
NUTS code: PL911
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 460.00

Contract No:
19
II.2.1) Lot No: 19
Title:
Wydział Prawa i Administracji Komputer przenośny - 1 szt.

2020-01-09

5
5
Official name: Cortland Sp. z o.o.
Town: Poznań
Country: PL
NUTS code: PL415
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 6220.00

Contract No:
20
II.2.1) Lot No: 20
Title:
Wydział Filozofii i Socjologii Komputer przenośny - 1 szt.Contract No:
21
II.2.1) Lot No: 21
Title:
Wydział Fizyki- Obserwatorium Astronomiczne Komputer stacjonarny serwerowy- 1 szt.

2019-12-18

2
2
Official name: Giga Multimedia Eugeniusz Sienicki
Town: Warszawa
Country: PL
NUTS code: PL911
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 25960.00

Contract No:
22
II.2.1) Lot No: 22
Title:
Wydział Fizyki- Obserwatorium Astronomiczne Zestaw kontrolerów- 1 szt.

2019-12-23

2
2
Official name: Eldorado Computers Sp. Jawna
Town: Warszawa
Country: PL
NUTS code: PL911
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 13720.76

Contract No:
23
II.2.1) Lot No: 23
Title:
Wydział Nauk Ekonomicznych Komputer przenośny- 1 szt.

2019-12-18

3
3
Official name: Giga Multimedia Eugeniusz Sienicki
Town: Warszawa
Country: PL
NUTS code: PL911
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 4800.00

Contract No:
24
II.2.1) Lot No: 24
Title:
Wydział Nauk Ekonomicznych Monitor- 1 szt.

2019-12-18

2
2
Official name: Giga Multimedia Eugeniusz Sienicki
Town: Warszawa
Country: PL
NUTS code: PL911
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 1050.00

Contract No:
25
II.2.1) Lot No: 25
Title:
Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia UW Komputer przenośny – 3 szt.

2019-12-18

6
6
Official name: Parser Sp. z o.o.
Town: Warszawa
Country: PL
NUTS code: PL911
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 30006.00

Contract No:
26
II.2.1) Lot No: 26
Title:
Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia UW Komputer przenośny – 2 szt.

2019-12-19

5
5
Official name: Cortland Sp. z o.o.
Town: Poznań
Country: PL
NUTS code: PL415
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 17068.00

Contract No:
27
II.2.1) Lot No: 27
Title:
Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia UW Komputer przenośny – 3 szt.

2019-12-18

3
3
Official name: Giga Multimedia Eugeniusz Sienicki
Town: Warszawa
Country: PL
NUTS code: PL911
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 11970.00

Section V: Complementary information


Additional information:
1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu podstawie art.24 ust. 1 ustawy i art.24 ust. 5 pkt 1 i pkt 5-8 ustawy,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ.
4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu oraz w celu
Potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał od
Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona dokumentów określonych w art. 5 SIWZ.
5. Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie
Wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ. Oświadczenie składa się na formularzu Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w
Rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/
UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne
Potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału.
6. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy
W okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy oraz zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy
Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5
Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
Grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt.23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca
Może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
Postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7. Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów i oświadczeń składanych przez Wykonawców/osoby mające
Siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innych podmiotów na których
Zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Znajdują się w SIWZ.
8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w
Szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia JEDZ, odbywa się przy użyciu środków
Komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz.U. z 2017 r. poz.1219 z późn.zm.)
9. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w odbywa się
Przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
10. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego
Na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez
Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na stronie internetowej Zamawiającego.
11. Zamawiający wymaga, żeby oferty składać wybierając adres skrzynki: /uwedupl/SkrytkaESP) udostępniony przez miniPortal
Oferta nie może być złożona za pomocą poczty elektronicznej.
12. Szczegółowe informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, formie
Dokumentów, przygotowaniu i składaniu oferty wraz z załącznikami zawarte są w SIWZ

Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Owdoławczej
Postal address: ul. Postepu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: http://www.uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postepu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 2 i ust. 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto, lub przy zachowaniu należytej staranności, można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
6. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
7. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy (organizacje uprawnione do wnoszenia środków ochrony prawnej).

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postepu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable


30200000; 30213100; 30213200; 30211400; 30232110; 30231300; 37453300; 48822000; 48820000; 30216110; Computer equipment and supplies; Portable computers; Tablet computer; Computer configurations; Laser printers; Display screens; Discus; Computer servers; Servers; Scanners for computer use;