The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Romania-Bucharest: Diesel fuel (EN 590)

OJEU Ref

013442-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-13

Nature Of Contract

Supply contract

Awarding Authority

Centeral Government

Awarding Criteria

The most economic tender

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Ministerul Afacerilor Interne – Direcția Generală Anticorupție
National registration number: 18268520
Postal address: Șoseaua Olteniţei nr. 390A
Town: Bucureşti
Postal code: 041337
Country: RO
Contact person: Mihăiță Vatuiu
Telephone: +40 213323602
E-mail: achizitii.dga@mai.gov.ro
Fax: +40 213323602
NUTS code: RO321
Main address (URL): www.mai-dga.ro
Address of the buyer profile (URL): www.e-licitatie.ro
I.4) Type of the contracting authority: MINISTRY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: PUBLIC ORDER AND SAFETY

Section II: Object of Contract


Title:
Acord-cadru furnizare „carburanţi auto”
Reference number: 18268520-2019-2

II.1.4) Short description
Acord-cadru de furnizare „carburanţi auto”.
Număr de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 17.
Răspunsul la solicitările de clarificări adresate în termenul prevăzut anterior, se va transmite de către autoritatea contractantă în a 10-a zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.

1190460
1190460

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: RO321
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Cardurile vor fi livrate la sediul D.G.A. din Șoseaua Olteniţei nr. 390A, sector 4, Bucuresti.
Combustibilii se vor livra la stațiile de alimentare din tară ale furnizorului.
II.1.4) Short description
Acord-cadru de furnizare carburant auto pe bază de carduri (motorină Euro 5, benzinǎ Standard fǎrǎ plumb 95 și benzinǎ Premium fǎrǎ plumb 98), conform specificațiilor din caietul de sarcini.
Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru:
— cantități minime aferente celor 24 luni: 96 000 litri motorină Euro 5 (491 520,00 RON), 27 000 litri benzinǎ Standard fǎrǎ plumb 95 (136 080,00 RON) și 9 000 litri benzinǎ Premium fǎrǎ plumb 98 (47 610,00 RON) – valoare totală 675 210,00 RON,
— cantități maxime aferente celor 24 luni: 192 000 litri motorină Euro 5 (983 040,00 RON), 54 000 litri benzinǎ Standard fǎrǎ plumb 95 (272 160,00 RON) și 18 000 litri benzinǎ Premium fǎrǎ plumb 98 (95 220,00 RON) – valoare totală 1 350 420,00 RON.
Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru:
— cantități minime: 4 000 litri motorină Euro 5 (20 480,00 RON), 1 500 litri benzinǎ Standard fǎrǎ plumb 95 (7 560,00 RON) și 250 litri benzinǎ Premium fǎrǎ plumb 98 (1 322,50 RON) – valoare totală 29 362,50 RON,
— cantități maxime: 96 000 litri motorină Euro 5 (491 520,00 RON), 27 000 litri benzinǎ Standard fǎrǎ plumb 95 (136 080,00 RON) și 9 000 litri benzinǎ Premium fǎrǎ plumb 98 (47 610,00 RON) – valoare totală 675 210,00 RON.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Numǎrul de staţii de alimentare disponibile derulării acordului-cadru, existente în municipiile Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca şi Timişoara
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 90Additional information:
În situaţia în care este necesară conversia leu/altă valută, aceasta se va calcula la cursul valutar stabilit de B.N.R. pentru data de 20.9.2019, 1 EUR = 4,7415 RON.

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 187-453869

Contract No:
2845354
Title:
Acord-cadru furnizare carburanți auto

2019-12-30

3
1
0
0
3
Official name: OMV Petrom Marketing
National registration number: RO 11201891
Postal address: Str. Coralilor nr. 22, sector 1
Town: București
Postal code: 013329
Country: RO
Telephone: +40 800080077
E-mail: danut.trifu@petrom.com, vlad.stoica@petrom.com, alexandru.stoian1@petrom.com
Fax: +40 212063120
NUTS code: RO321
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
RON 1350420

1190460
1190460

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: RO
Telephone: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
URL: http://www.cnsc.ro

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Direcţia Generală Anticorupţie – Direcţia Suport – Serviciul Achiziţii Publice
Postal address: Şoseaua Olteniţei nr. 390A, sector 4
Town: Bucureşti
Postal code: 041337
Country: RO
Telephone: +40 213323602
E-mail: achizitii.dga@mai.gov.ro
Fax: +40 213323602
URL: www.mai-dga.ro

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-08

English Language Unavailable


09134220; Diesel fuel (EN 590);