The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Slovakia-Ružomberok: Industrial machinery

OJEU Ref

013459-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-13

Nature Of Contract

Supply contract

Awarding Authority

Other

Awarding Criteria

Lowest price

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Renost, s.r.o.
National registration number: 36380784
Postal address: Sv.Anny 126/30
Town: Ružomberok
Postal code: 034 01
Country: SK
Contact person: Ing. Vincent Šanoba
Telephone: +421 905924959
E-mail: konstrukcia@renost.sk
NUTS code: SK031
Main address (URL): https://www.kolieska.com/
Address of the buyer profile (URL): https://www.uvo.gov.sk/private/profily/detail/18048/zakazky
I.4) Type of the contracting authority:
§ 8 ods. 1 (dotácia nad 50 %)
I.5.2) Other activity -
výrobná činnosť

Section II: Object of Contract


Title:
Zavedenie technológie 3D bin picking, systému MES a automatickej kontroly kvality výliskov na robotickej bunke

II.1.4) Short description
Predmetom zákazky je Zavedenie technológie 3D bin picking, systému MES a automatickej kontroly kvality výliskov na robotickej bunke spoločnosti Renost, s.r.o.. Inteligentná technológia bude umiestnená vo výrobných a prevádzkových priestoroch na mieste sídla obstarávateľa Renost, s.r.o., v Ružomberku,ul. Sv. Anny 126/30, SLOVENSKO.

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: SK031
II.2.3.2) Main site or place of performance:
k.u. Ružomberok, Ružomberok,ul. Sv. Anny 126/30, SLOVENSKO
II.1.4) Short description
Predmetom zákazky je Zavedenie technológie 3D bin picking, systému MES a automatickej kontroly kvality výliskov na robotickej bunke spoločnosti Renost, s.r.o.. Inteligentná technológia bude umiestnená vo výrobných a prevádzkových priestoroch na mieste sídla obstarávateľa Renost, s.r.o., v Ružomberku,ul. Sv. Anny 126/30, SLOVENSKO.
II.2.5) Award criteria:
Cost/Price

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)
OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2018/S 141-322580

Title:
Zavedenie technológie 3D bin picking, systému MES a automatickej kontroly kvality výliskov na robotickej bunkeSection V: Complementary information


Review body:
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: SK
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
URL: http://www.uvo.gov.sk
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
Verejný obstarávateľ, obstarávateľ ruší predmetnú zákazku na základe § 57 ods 2 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Zmenili sa okolnosti za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie. Zmena nastala s technickej špecifikácii predmetu zákazky z dôvodu zlepšenia flexibility a spoľahlivosti výrobného cyklu. Predmetná zákazka bude predmetom nového verejného obstarávania s upravenou špecifikáciou.

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: SK
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
URL: http://www.uvo.gov.sk

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-08

English Language Unavailable


42000000; Industrial machinery;