The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Poland-Krosno Odrzańskie: Hard coal

OJEU Ref

013539-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-13

Nature Of Contract

Supply contract

Awarding Authority

Other

Awarding Criteria

Lowest price

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARD



Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: 44 WOG
Postal address: ul. Słubicka 10
Town: Krosno Odrzańskie
Postal code: 66-600
Country: PL
Telephone: +48 683672427
E-mail: jw5286uzp@wp.pl
NUTS code: PL432
Main address (URL): http://www.44wog.wp.mil.pl
I.4) Type of the contracting authority:
wojskowa jednostka budżetowa

Main Activity
I.5.1) Main Activity: DEFENCE

Section II: Object of Contract


Title:
Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest dostawa węgla kamiennego – miału oraz koksu opałowego do jednostek wojskowych administrowanych przez 44 WOG w Krośnie Odrz.
Reference number: 74/PN/2019

II.1.4) Short description
Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla kamiennego – miału oraz koksu opałowego w sortymentach, parametrach jakościowych i ilości określonych w tabelach nr 1 i 2.
Zamawiający podzielił zamówienie na 5 części:
1. Część I zamówienia:
Dostawa węgla kamiennego – miał, do JW 1517 Czerwieńsk ul. Składowa 10 o parametrach jakościowych i ilości określonych w tabeli nr 1.
2. Część II zamówienia:
Dostawa koksu przemysłowo–opałowego do JW 1517 Czerwieńsk ul. Składowa 10 o parametrach jakościowych i ilości określonych w tabeli nr 2.
3. Część III zamówienia:
Dostawa koksu przemysłowo–opałowego do 44 WOG Krosno Odrzańskie 66-600 ul. Słubicka 10 o parametrach jakościowych i ilości określonych w tabeli nr 2.
4. Część IV zamówienia:
Dostawa koksu przemysłowo–opałowego do Składu Nowogród Bobrzański o parametrach jakościowych i ilości określonych w tabeli nr 2.
5. Część V zamówienia:
Dostawa koksu przemysłowo–opałowego do Szklarki – Składu Radnica.
Total Value:
PLN 1371142.50

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:
Dostawa węgla kamiennego – miał, do JW 1517 Czerwieńsk ul. Składowa 10
II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL432
II.1.4) Short description
Dostawa węgla kamiennego – miał, do JW 1517 Czerwieńsk ul. Składowa 10 o parametrach jakościowych i ilości określonych w tabeli nr 1.
II.2.5) Award criteria:
Cost/Price



Description: Item/Lot 2
Title:
Dostawa koksu przemysłowo–opałowego do JW 1517 Czerwieńsk ul. Składowa 10
II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL432
II.1.4) Short description
Dostawa koksu przemysłowo–opałowego do JW 1517 Czerwieńsk ul. Składowa 10 o parametrach jakościowych i ilości określonych w tabeli nr 2.
II.2.5) Award criteria:
Cost/Price



Description: Item/Lot 3
Title:
Dostawa koksu przemysłowo–opałowego do 44 WOG Krosno Odrzańskie 66-600 ul. Słubicka 10
II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL432
II.1.4) Short description
Dostawa koksu przemysłowo–opałowego do 44 WOG Krosno Odrzańskie 66-600 ul. Słubicka 10 o parametrach jakościowych i ilości określonych w tabeli nr 2.
II.2.5) Award criteria:
Cost/Price



Description: Item/Lot 4
Title:
Dostawa koksu przemysłowo–opałowego do Składu Nowogród Bobrzański
II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL432
II.1.4) Short description
Dostawa koksu przemysłowo–opałowego do Składu Nowogród Bobrzański o parametrach jakościowych i ilości określonych w tabeli nr 2.
II.2.5) Award criteria:
Cost/Price



Description: Item/Lot 5
Title:
Dostawa koksu przemysłowo–opałowego do Szklarki – Składu Radnica
II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL432
II.1.4) Short description
Dostawa koksu przemysłowo–opałowego do Szklarki – Składu Radnica o parametrach jakościowych i ilości określonych w tabeli nr 2.
II.2.5) Award criteria:
Cost/Price



Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 193-468215

Contract No:
74/PN/2019
II.2.1) Lot No: 1
Title:
Dostawa węgla kamiennego – miał, do JW 1517 Czerwieńsk ul. Składowa 10

2019-12-19

5
5
0
0
5




Official name: Węglopasz Sp. z o.o.
Postal address: ul. Piątkowska 149/6
Town: Poznań
Postal code: 60-648
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 320000.00
Total Value:
PLN 290280.00

Contract No:
74/PN/2019
II.2.1) Lot No: 2
Title:
Dostawa koksu przemysłowo–opałowego do JW 1517 Czerwieńsk ul. Składowa 10

2019-12-16

4
4
0
0
4




Official name: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Atex Sp. z o.o.
Postal address: ul. Gliwicka 3
Town: Pilchowice
Postal code: 44-145
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 30000.00
Total Value:
PLN 29212.50

Contract No:
74/PN/2019
II.2.1) Lot No: 3
Title:
Dostawa koksu przemysłowo–opałowego do 44 WOG Krosno Odrzańskie 66-600 ul. Słubicka 10

2019-12-16

4
4
0
0
4




Official name: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Atex Sp. z o.o.
Postal address: ul. Gliwicka 3
Town: Pilchowice
Postal code: 44-145
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 480000.00
Total Value:
PLN 467400.00

Contract No:
74/PN/2019
II.2.1) Lot No: 4
Title:
Dostawa koksu przemysłowo–opałowego do Składu Nowogród Bobrzański

2019-12-16

4
4
0
0
4




Official name: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Atex Sp. z o.o.
Postal address: ul. Gliwicka 3
Town: Pilchowice
Postal code: 44-145
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 480000.00
Total Value:
PLN 467400.00

Contract No:
74/PN/2019
II.2.1) Lot No: 5
Title:
Dostawa koksu przemysłowo–opałowego do Szklarki – Składu Radnica

2019-12-16

4
4
0
0
4




Official name: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Atex Sp. z o.o.
Postal address: ul. Gliwicka 3
Town: Pilchowice
Postal code: 44-145
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 120000.00
Total Value:
PLN 116850.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Town: Warszawa
Country: PL

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-08

English Language Unavailable


09111210; 09113000; Hard coal; Coke;