The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Bulgaria-Plovdiv: Computer equipment and supplies

OJEU Ref

013581-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-13

Nature Of Contract

Supply contract

Awarding Authority

Body goverened by public law

Awarding Criteria

Lowest price

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Медицински университет — Пловдив
National registration number: 000455471
Postal address: бул. „Васил Априлов“ № 15А
Town: Пловдив
Postal code: 4000
Country: BG
Contact person: проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм
Telephone: +359 32602321
E-mail: intrel@meduniversity-plovdiv.bg
Fax: +359 32602534
NUTS code: BG421
Main address (URL): http://meduniversity-plovdiv.bg
Address of the buyer profile (URL): http://www.archive.mu-plovdiv.bg/bg/obshtestveni-poruchki/524-общ_пор/възлагане/3899-00512-2019-0029
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: EDUCATION

Section II: Object of Contract


Title:
Доставка на компютърна, периферна и интерактивна техника за научни цели

II.1.4) Short description
Предметът на поръчката е обособен в пет обособени позиции за доставка на:
1. По обособена позиция № 1 „Настолен компютър — 1 бр., и монитор — 1 бр.“.
2. По обособена позиция № 2 „Преносими компютри — 2 бр.“.
3. По обособена позиция № 3 „Преносима интерактивна дъска — 2 бр.“.
4. По обособена позиция № 4 „Преносим компютър 2 в 1 — 6 бр.“.
5. По обособена позиция № 5 „Принтер — 1 бр., и мултифункционално устройство — 2 бр.“.

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:
Принтер и мултифункционално устройство
II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: BG421
II.2.3.2) Main site or place of performance:
гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 15А
II.1.4) Short description
Доставка на принтер — 1 бр., и мултифункционално устройство — 2 бр.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 192-465796

II.2.1) Lot No: 5
Title:
Принтер и мултифункционално устройствоSection V: Complementary information


Additional information:
С решение № Р-2953 от 20.12.2019 г. на ректора на МУ — Пловдив откритата процедура за възлагане на обществената поръчка по обособена позиция № 5 е прекратена на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
Мотиви:
В предварително обявения от възложителя срок — до 5.11.2019 г. — 16:00 часа, определен с обявление № Р-2473 от 1.10.2019 г., в деловодството на възложителя няма подадена нито една оферта за участие в процедурата по тази обособена позиция.

Review body:
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315
URL: http://www.cpc.bg

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable


30200000; 30232000; Computer equipment and supplies; Peripheral equipment;