The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Poland-Warsaw: Chemical reagents

OJEU Ref

013633-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-13

Nature Of Contract

Supply contract

Awarding Authority

Body goverened by public law

Awarding Criteria

Lowest price

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Instytut Hematologii i Transfuzjologii
National registration number: PL
Postal address: ul. Indiry Gandhi 14
Town: Warszawa
Postal code: 02-776
Country: PL
Contact person: Grzegorz Karczmarz
Telephone: +48 223496224
E-mail: zaopat@ihit.waw.pl
Fax: +48 223496223
NUTS code: PL911
Main address (URL): www.ihit.waw.pl
Address of the buyer profile (URL): http://ihit.ezamawiajacy.pl/
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:
Dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych oraz materiałów zużywalnych w podziale na 11 części
Reference number: IHIT/P/25/2019

II.1.4) Short description
Dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych oraz materiałów zużywalnych w podziale na 11 części
Total Value:
PLN 1328046.76

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:
Testy służące do wykrywania przeciwciał / testy wysokiej rozdzielczości /
II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie przy ul. Chocimskiej 5, Magazyn Odczynników.
II.1.4) Short description
Testy służące do wykrywania przeciwciał / testy wysokiej rozdzielczości /
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceDescription: Item/Lot 2
Title:
Odczynniki do barwienia i utrwalania komórek w teście limfocytotoksycznym
II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie przy ul. Chocimskiej 5, Magazyn Odczynników.
II.1.4) Short description
Odczynniki do barwienia i utrwalania komórek w teście limfocytotoksycznym.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceDescription: Item/Lot 3
Title:
Odczynniki służące do dezaktywacji przeciwciał
II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie przy ul. Chocimskiej 5, Magazyn Odczynników.
II.1.4) Short description
Odczynniki służące do dezaktywacji przeciwciał.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceDescription: Item/Lot 4
Title:
Odczynniki do cytometru przepływowego
II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie przy ul. Chocimskiej 5, Magazyn Odczynników.
II.1.4) Short description
Odczynniki do cytometru przepływowego.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceDescription: Item/Lot 5
Title:
Testy do amplifikacji i detekcji wirusów HIV, HCV, HBV
II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie przy ul. Chocimskiej 5, Magazyn Odczynników.
II.1.4) Short description
Testy do amplifikacji i detekcji wirusów HIV, HCV, HBV.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceDescription: Item/Lot 6
Title:
Testy wraz z materiałami zużywalnymi do genotypowania HLA-A, B, C, DRB1, DQA1/DQB1 na poziomie niskiej rozdzielczości w technologii Luminex
II.2.1) Lot No: 6
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie przy ul. Chocimskiej 5, Magazyn Odczynników.
II.1.4) Short description
Testy wraz z materiałami zużywalnymi do genotypowania HLA-A, B, C, DRB1, DQA1/DQB1 na poziomie niskiej rozdzielczości w technologii Luminex.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceDescription: Item/Lot 7
Title:
Odczynniki do izolacji kwasów nukleinowych
II.2.1) Lot No: 7
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie przy ul. Chocimskiej 5, Magazyn Odczynników.
II.1.4) Short description
Odczynniki do izolacji kwasów nukleinowych.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceDescription: Item/Lot 8
Title:
Podłoża bakteriologiczne
II.2.1) Lot No: 8
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie przy ul. Chocimskiej 5, Magazyn Odczynników.
II.1.4) Short description
Podłoża bakteriologiczne.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceDescription: Item/Lot 9
Title:
Testy do prowadzenia badań weryfikacyjnych u dawców
II.2.1) Lot No: 9
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie przy ul. Chocimskiej 5, Magazyn Odczynników.
II.1.4) Short description
Testy do prowadzenia badań weryfikacyjnych u dawców.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceDescription: Item/Lot 10
Title:
Kulki do kalibracji cytometru przepływowego
II.2.1) Lot No: 10
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie przy ul. Chocimskiej 5, Magazyn Odczynników.
II.1.4) Short description
Kulki do kalibracji cytometru przepływowego.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceDescription: Item/Lot 11
Title:
Kulki do kalibracji cytometru przepływowego
II.2.1) Lot No: 11
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie przy ul. Chocimskiej 5, Magazyn Odczynników.
II.1.4) Short description
Kulki do kalibracji cytometru przepływowego.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 101-244121

Contract No:
IHIT/DZ/298/2019
II.2.1) Lot No: 1
Title:
Testy służące do wykrywania przeciwciał / testy wysokiej rozdzielczości /

2019-09-17

1
1
0
0
1
Official name: Biomedica Poland
Town: Piaseczno
Postal code: 05-500
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 540389.52
Total Value:
PLN 528240.00

Contract No:
2
II.2.1) Lot No: 2
Title:
Odczynniki do barwienia i utrwalania komórek w teście limfocytotoksycznymContract No:
3
II.2.1) Lot No: 3
Title:
Odczynniki służące do dezaktywacji przeciwciałContract No:
IHIT/DZ/295/2019
II.2.1) Lot No: 4
Title:
Odczynniki do cytometru przepływowego

2019-09-17

1
0
0
0
1
Official name: Becton Dickinson
Town: Warszawa
Postal code: 02-823
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 16523.51
Total Value:
PLN 16152.00

Contract No:
IHIT/DZ/294/2019
II.2.1) Lot No: 5
Title:
Testy do amplifikacji i detekcji wirusów HIV, HCV, HBV

2019-09-17

1
1
0
0
1
Official name: Copernicus Diagnostics Sp. z o.o.
Town: Wołomin
Postal code: 05-200
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 287258.40
Total Value:
PLN 280800.00

Contract No:
6
II.2.1) Lot No: 6
Title:
Testy wraz z materiałami zużywalnymi do genotypowania HLA-A, B, C, DRB1, DQA1/DQB1 na poziomie niskiej rozdzielczości w technologii LuminexContract No:
IHIT/DZ/292/2019
II.2.1) Lot No: 7
Title:
Odczynniki do izolacji kwasów nukleinowych

2019-09-17

1
1
0
0
1
Official name: Q4Lab
Town: Warszawa
Postal code: 00-739
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 51874.50
Total Value:
PLN 48012.08

Contract No:
IHIT/DZ/293/2019
II.2.1) Lot No: 8
Title:
Podłoża bakteriologiczne

2019-09-17

3
3
0
0
3
Official name: Graso Zenon Sobiecki
Town: Krąg, Starogard G.
Postal code: 83-200
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 9207.00
Total Value:
PLN 3900.00

Contract No:
IHIT/DZ/296/2019
II.2.1) Lot No: 9
Title:
Testy do prowadzenia badań weryfikacyjnych u dawców

2019-09-17

1
1
0
0
1
Official name: Copernicus Diagnostics Sp. z o.o.
Town: Wołomin
Postal code: 05-200
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 16010.97
Total Value:
PLN 16500.00

Contract No:
IHIT/DZ/299/2019
II.2.1) Lot No: 10
Title:
Kulki do kalibracji cytometru przepływowego

2019-10-04

2
1
0
0
2
Official name: Biolim Paulina Lemańczyk
Town: Gdynia
Postal code: 81-393
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 3672.58
Total Value:
PLN 3590.00

Contract No:
IHIT/DZ/297/2019
II.2.1) Lot No: 11
Title:
Odczynniki laboratoryjne do mrożenia preparatów komórek macierzystych

2019-09-17

1
1
0
0
1
Official name: Tk Biotech Sp. z o.o. Sp.k.
Town: Warszawa
Postal code: 02-956
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 234280.00
Total Value:
PLN 238868.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL

Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable


33696300; 33696500; Chemical reagents; Laboratory reagents;