The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Poland-Warsaw: Endoscopy, endosurgery devices

OJEU Ref

013695-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-13

Nature Of Contract

Supply contract

Awarding Authority

Body goverened by public law

Awarding Criteria

Lowest price

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
Postal address: al. Dzieci Polskich 20
Town: Warszawa
Postal code: 04-730
Country: PL
Contact person: Agnieszka Jóźwicka
Telephone: +48 228157703
E-mail: zamowienia.publiczne@ipczd.pl
Fax: +48 228151015
NUTS code: PL911
Main address (URL): www.czd.pl
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:
ZP/CZD/0150/19 Dostawa zestawu 2 gastroskopów i 2 kolonoskopów
Reference number: ZP/CZD/0150/19

II.1.4) Short description
Dostawa zestawu 2 gastroskopów i 2 kolonoskopów w ramach projektu „Wsparcie oddziałów o charakterze zabiegowym i zachowawczym oraz pracowni diagnostycznych ponadregionalnego szpitala pediatrycznego Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” na zasadach określonych w istotnych postanowieniach umowy”.
Total Value:
PLN 1035193.43

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Siedziba Zamawiającego
II.1.4) Short description
Zestaw 2 gastroskopów i 2 kolonoskopów.
II.2.5) Award criteria:
Cost/Price

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)
POIS.09.02.00-00-0163/19 "Wsparcie oddziałów o charakterze zabiegowym i zachowawczym oraz pracowni diagnostycznych ponadregionalnego szpitala pediatrycznego Instytutu "Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka".

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 213-521919

Title:
ZP/CZD/0150/19 Dostawa zestawu 2 gastroskopów i 2 kolonoskopów

2019-12-30

1
1
0
0
1
Official name: Olympus Polska Sp. z o.o.
Postal address: ul. Wynalazek 1
Town: Warszawa
Postal code: 02-677
Country: PL
NUTS code: PL911
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 1036740.27
Total Value:
PLN 1035193.43

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: KIO
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: https://www:uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: zgodnie z pkt VI.4.1 ogłoszenia
Town: Warszawa
Country: PL
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: zgodnie z pkt VI.4.1 ogłoszenia
Town: Warszawa
Country: PL

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable


33168000; Endoscopy, endosurgery devices;