The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Poland-Rypin: Computer equipment and supplies

OJEU Ref

013700-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-13

Nature Of Contract

Supply contract

Awarding Authority

Local authorities

Awarding Criteria

The most economic tender

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Powiat Rypiński
Postal address: ul. Warszawska 38
Town: Rypin
Postal code: 87-500
Country: PL
Contact person: Dorota Rumińska
Telephone: +48 542802432
E-mail: zp@powiatrypinski.pl
Fax: +48 542802549
NUTS code: PL619
Main address (URL): http://bip.powiatrypinski.pl
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizacji projektu pod nazwą „Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego”
Reference number: ZP.272.10.2019

II.1.4) Short description
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie (ZS nr 2 w Rypinie), Zespołu Szkół nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie (ZS nr 3 w Rypinie), Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu (ZS nr 4 w Nadrożu), Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Rypinie (ZS-P nr 1 w Rypinie) w ramach realizacji projektu pod nazwą „Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki od nr 1/1 do nr 1/7 do SIWZ oraz załączniki nr 7/1 i 7/2 do SIWZ. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 2-letniej gwarancji na przedmiot zamówienia opisany w załącznikach nr 1/1, 1/3, 1/4, 1/5 i 1/7 do SIWZ.
Total Value:
PLN 917504.84

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:
Zestawy komputerowe, jednostki centralne, monitory i laptopy
II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL619
II.2.3.2) Main site or place of performance:
ZS nr 2 w Rypinie, ul. Dworcowa 11, 87-500 Rypin; ZS nr 3 w Rypinie, ul. Nowy Rynek 20, 87-500 Rypin; ZS nr 4 w Nadrożu, Nadróż 1, 87-515 Rogowo; ZS–P nr 1 w Rypinie, ul. Sportowa 24, 87-500 Rypin, POLSKA
II.1.4) Short description
Część 1 zamówienia: zestawy komputerowe, jednostki centralne, monitory i laptopy – obejmuje zakup i dostawę kompletu elementów zastępczych przeznaczonych do montażu/demontażu konfigurowania i testowania – 1 zestaw, zestawów komputerowych – 105 i 39 sztuk i laptopów 5 i 15 szt., szczegółowo opisanych w załączniku nr 1/1 do SIWZ.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Przedłużony okres gwarancji
Weighting: 20

Criteria: Skrócenie terminu dostawy
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 60

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)
RPKP.06.03.02-04-0008/16

Description: Item/Lot 2
Title:
Systemy operacyjne i oprogramowanie biurowe
II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL619
II.2.3.2) Main site or place of performance:
ZS nr 2 w Rypinie, ul. Dworcowa 11, 87-500 Rypin; ZS nr 3 w Rypinie, ul. Nowy Rynek 20, 87-500 Rypin; ZS nr 4 w Nadrożu, Nadróż 1, 87-515 Rogowo; ZS-P nr 1 w Rypinie, ul. Sportowa 24, 87-500 Rypin, POLSKA
II.1.4) Short description
Część 2 zamówienia: systemy operacyjne i oprogramowanie biurowe – obejmuje zakup i dostawę oprogramowania biurowego – 165 szt., systemu operacyjnego serwerowego – 6 szt. i licencji dostępowych (CAL) – 115 szt., szczegółowo opisanych w załączniku nr 1/2 do SIWZ.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Skrócenie terminu dostawy
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)
RPKP.06.03.02-04-0008/16

Description: Item/Lot 3
Title:
Drukarki i skanery
II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL619
II.2.3.2) Main site or place of performance:
ZS nr 2 w Rypinie, ul. Dworcowa 11, 87-500 Rypin; ZS nr 3 w Rypinie, ul. Nowy Rynek 20, 87-500 Rypin; ZS-P nr 1 w Rypinie, ul. Sportowa 24, 87-500 Rypin, POLSKA
II.1.4) Short description
Część 3 zamówienia: drukarki i skanery – obejmuje zakup i dostawę drukarek laserowych – 9 szt., urządzeń wielofunkcyjnych – 6 szt., drukarki A3 – 1 szt., drukarek laserowych ze skanerem i kopiarką A4 – 7 szt., skanerów – 4 szt., skanerów płaskich do oryginałów refleksyjnych i transparentnych – 8 szt., skanerów – 8 szt., postscriptowych drukarek laserowych – 2 szt., proofera cyfrowego – 1 szt., plotera – 1 szt., urządzenia wielofunkcyjnego – 1 szt., urządzenia do drukowania cyfrowego wraz z jednostką sterującą i oprogramowaniem – 1 szt., urządzenia do drukowania – 1 szt., drukarki 3D + skaner – 1 szt., skaner 3D – 1 szt. i skanera – 1 szt., szczegółowo opisanych w załączniku nr 1/3 do SIWZ.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Przedłużony okres gwarancji
Weighting: 20

Criteria: Skrócenie terminu dostawy
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 60

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)
RPKP.06.03.02-04-0008/16

Description: Item/Lot 4
Title:
Serwery i urządzenia sieciowe
II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL619
II.2.3.2) Main site or place of performance:
ZS nr 2 w Rypinie, ul. Dworcowa 11, 87-500 Rypin; ZS nr 3 w Rypinie, ul. Nowy Rynek 20, 87-500 Rypin, POLSKA
II.1.4) Short description
Część 4 zamówienia: serwery i urządzenia sieciowe – obejmuje zakup i dostawę serwera stelażowego z kontrolerem pamięci masowej – 1 szt., serwerów stacjonarnych z kontrolerem pamięci masowej – 8 szt., szafy dystrybucyjnej – 1 szt., stelaży sieciowych 19" – 8 szt., patchpaneli 19” – 8 szt., systemu archiwizacji danych – 1 szt., zasilacza awaryjnego (UPS) – 1 szt., programowalnych przełączników (switch) – 10 szt., przełączników routujących – 8 szt., bezprzewodowych punktów dostępowych (access point) – 16 szt., kart sieciowych WiFi – 16 szt., testerów okablowania sieciowego – 6 szt., szafy rackowej z patchpanelem 24 porty – 1 szt. i serwera – 1 szt., szczegółowo opisanych w załączniku nr 1/4 do SIWZ.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Przedłużony okres gwarancji
Weighting: 20

Criteria: Skrócenie terminu dostawy
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 60

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)
RPKP.06.03.02-04-0008/16

Description: Item/Lot 5
Title:
Drobne urządzenia komputerowe
II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL619
II.2.3.2) Main site or place of performance:
ZS nr 2 w Rypinie, ul. Dworcowa 11, 87-500 Rypin; ZS nr 3 w Rypinie, ul. Nowy Rynek 20, 87-500 Rypin; ZS-P nr 1 w Rypinie, ul. Sportowa 24, 87-500 Rypin, POLSKA
II.1.4) Short description
Część 5 zamówienia: drobne urządzenia komputerowe – obejmuje zakup i dostawę adapterów Bluetooth – 4 szt., tabletów graficznych – 18 szt. i pamięci przenośnej (dysk) – 1 szt., szczegółowo opisanych w załączniku nr 1/5 do SIWZ.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Przedłużony okres gwarancji
Weighting: 20

Criteria: Skrócenie terminu dostawy
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 60

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)
RPKP.06.03.02-04-0008/16

Description: Item/Lot 6
Title:
Oprogramowanie
II.2.1) Lot No: 6
NUTS code: PL619
II.2.3.2) Main site or place of performance:
ZS nr 2 w Rypinie, ul. Dworcowa 11, 87-500 Rypin; ZS nr 3 w Rypinie, ul. Nowy Rynek 20, 87-500 Rypin; ZS-P nr 1 w Rypinie, ul. Sportowa 24, 87-500 Rypin, POLSKA
II.1.4) Short description
Część 6 zamówienia: oprogramowanie – obejmuje zakup i dostawę oprogramowania do profesjonalnego projektowania grafiki wektorowej – 2 szt., narzędzia do tworzenia filmów i projekcji multimedialnych – 2 szt., oprogramowania umożliwiającego planowanie i monitorowanie systemów transportowych – 15 szt., oprogramowania umożliwiającego symulację obwodów elektrycznych i elektronicznych – 16 szt., pakietu współpracującego ze sobą oprogramowania – 30 szt., oprogramowania antywirusowego – 45 szt., oprogramowania rastrowego – 15 szt., oprogramowania do edycji dźwięku – 15 szt., programu do modelowania/rzeźbienia 3D – 4 szt., szczegółowo opisanych w załączniku nr 1/6 do SIWZ.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Skrócenie terminu dostawy
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)
RPKP.06.03.02-04-0008/16

Description: Item/Lot 7
Title:
Projektory multimedialne, ekrany i tablice interaktywne
II.2.1) Lot No: 7
NUTS code: PL619
II.2.3.2) Main site or place of performance:
ZS nr 2 w Rypinie, ul. Dworcowa 11, 87-500 Rypin; ZS nr 3 w Rypinie, ul. Nowy Rynek 20, 87-500 Rypin, POLSKA
II.1.4) Short description
Część 7 zamówienia: projektory multimedialne, ekrany i tablice interaktywne – obejmuje zakup i dostawę projektorów multimedialnych – 11 szt., ekranów projekcyjnych elektrycznych – 6 szt., ekranu projekcyjnego elektrycznego – 1 szt. i tablic interaktywnych – 3 szt., szczegółowo opisanych w załączniku nr 1/7 do SIWZ.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na dowolną ilość części zamówienia.
2.3. Warunki realizacji zamówienia określone zostały również w projekcie umowy, stanowiącym odpowiednio załącznik nr 7/1 i 7/2 do SIWZ.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Przedłużony okres gwarancji
Weighting: 20

Criteria: Skrócenie terminu dostawy
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 60

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)
RPKP.06.03.02-04-0008/16

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 155-381894

II.2.1) Lot No: 1
Title:
Zestawy komputerowe, jednostki centralne, monitory i laptopy

2019-12-30

5
5
0
0
5
Official name: Kombit Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu
Postal address: ul. Migdałowa 60
Town: Poznań
Postal code: 61-612
Country: PL
NUTS code: PL415
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 528516.50
Total Value:
PLN 431066.16

II.2.1) Lot No: 2
Title:
Systemy operacyjne i oprogramowanie biurowe

2019-11-19

4
3
0
0
4
Official name: A.P.N. Promise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Postal address: ul. Domaniewska 44a
Town: Warszawa
Postal code: 02-672
Country: PL
NUTS code: PL911
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 70425.14
Total Value:
PLN 74795.57

II.2.1) Lot No: 3
Title:
Drukarki i skaneryII.2.1) Lot No: 4
Title:
Serwery i urządzenia siecioweII.2.1) Lot No: 5
Title:
Drobne urządzenia komputeroweII.2.1) Lot No: 6
Title:
Oprogramowanie

2019-12-17

2
2
0
0
2
Official name: „Koma Nord” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni
Postal address: ul. Łużycka 2
Town: Gdynia
Postal code: 81-537
Country: PL
NUTS code: PL633
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 97106.43
Total Value:
PLN 126456.30

II.2.1) Lot No: 7
Title:
Projektory multimedialne, ekrany i tablice interaktywne

2019-12-10

2
2
0
0
2
Official name: „Copybox” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu
Postal address: ul. Sienkiewicza 14
Town: Toruń
Postal code: 87-100
Country: PL
NUTS code: PL613
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 28135.28
Total Value:
PLN 39907.35

Section V: Complementary information


Additional information:
W sekcji V punkt 2.4 dla części 1, 2, 6 i 7 jako całkowitą końcową wartość umowy/części podano wartość brutto. Formularz ofertowy i wzór umowy nie przewidywały konieczności podania wartości netto.

Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
1. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.
2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.
9. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:
a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;
c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a i b wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: https://www.uzp.gov.pl/kio

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable


30200000; 30237100; 30213000; 30213100; 48620000; 48310000; 30232000; 30232100; 30232110; 30232130; 30216110; 48820000; 32413100; 30237135; 30237000; 30237450; 30234100; 48320000; 48224000; 48520000; 48761000; 48190000; 38652100; 38653400; 32322000; Computer equipment and supplies; Parts of computers; Personal computers; Portable computers; Operating systems; Document creation software package; Peripheral equipment; Printers and plotters; Laser printers; Colour graphics printers; Scanners for computer use; Servers; Network routers; Network interfaces cards; Parts, accessories and supplies for computers; Graphics tablets; Magnetic disk; Drawing and imaging software package; Web page editing software package; Multimedia software package; Anti-virus software package; Educational software package; Projectors; Projection screens; Multimedia equipment;