The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Finland-Vaasa: Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus)

OJEU Ref

013711-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-13

Nature Of Contract

Supply contract

Awarding Authority

Other

Awarding Criteria

The most economic tender

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: TeeSe Botnia Oy Ab
National registration number: 2859365-3
Postal address: PL 1014
Town: Vaasa
Postal code: 65101
Country: FI
Contact person: Anna Salmela
Telephone: +358 405713213
E-mail: anna.salmela@teese.fi
NUTS code: FI195
Main address (URL): http://www.teese.fi
I.1) Name and addresses:
Official name: TeeSe Botnia Oy Ab, Kiinteistö- ja logistiikkapalvelut
National registration number: 2859365-3
Postal address: PL 1014
Town: Vaasa
Postal code: 65101
Country: FI
E-mail: hankintapalvelut@teese.fi
NUTS code: FI195
Main address (URL): http://www.teese.fi
I.1) Name and addresses:
Official name: Vaasan kaupunki
National registration number: 0209602-6
Postal address: PL 3
Town: Vaasa
Postal code: 65101
Country: FI
E-mail: hankintapalvelut@vaasa.fi
NUTS code: FI195
Main address (URL): http://www.vaasa.fi
Joint procurement
I.2) The contract involves joint procurement
I.2.3) The contract is awarded by a central purchasing body
I.4) Type of the contracting authority:
maakunnallinen tukipalveluyhtiö ja yhteishankintayksikkö
I.5.2) Other activity -
tekniset tukipalvelut

Section II: Object of Contract


Title:
Keskeytysilmoitus: Rautakauppatuotteet ja LVI-tarvikkeet
Reference number: 262527-2019

II.1.4) Short description
TeeSe Botnia Oy Ab on pyytänyt tarjouksia seuraavista tuotealueista:
1. Maalit ja muut sisustustarvikkeet
2. Kiinnitystarvikkeet ja työkalut
3. Muut rakennustarvikkeet ja puutavara
4. Kiinteistöjen LVI-tarvikkeet.
Saatujen tarjousten perusteella oli tarkoitus muodostaa puitejärjestely rautakauppatuotteiden sekä kiinteistöjen LVI-tarvikkeiden hankinnoista (myymälä-, varasto- ja nouto-ostot sekä varasto- ja tehdastoimitukset) tuotealueittain tarjouspyyntöasiakirjassa sekä sen liitteissä kuvatusti 1.2.2020 (tavoite) alkavalle toistaiseksi voimassa olevalle sopimuskaudelle. Solmittaviin TeeSe Botnia Oy Ab:n hankintapalveluiden hallinnoimiin yhteishankinasopimuksiin olivat sitoutuneet etukäteen TeeSe Botnia Oy Ab:n Kiinteistö- ja logistiikkapalvelut sekä Vaasan kaupunki.
Tämä keskeytysilmoitus koskee tuotealueita 1. Maalit ja muut sisustustarvikkeet ja 2. Kiinnitystarvikkeet ja työkalut.

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:
1. Maalit ja muut sisustustarvikkeet
II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: FI195
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Vaasa
II.1.4) Short description
Tuotealueeseen sisältyvät tuoteryhmät on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön kohdassa Hankinnan kohteen kriteerit. Toimittajiksi valitaan kolme (3) kokonaistaloudellisesti edullisinta tarjoajaa, mikäli hyväksyttäviä tarjoajia ei ole tätä vähemmän. Lisätiedot tarjouspyynnön kohdassa Päätöksenteon perusteet.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Laadulliset ja muut tekijät
Weighting: 12
Cost/Price
Weighting: 88
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options
Solmittavan puitesopimuksen perusteella sopimuksen käyttäjäyhteisöillä on oikeus ostaa sopimustoimittajalta myös muita tuotealueen aihepiiriin sisältyviä tuotteita ja lisäpalveluita, joita ei ole erikseen yksilöity ja nimetty puitesopimuksessa tai tarjouspyyntöasiakirjoissa.


Description: Item/Lot 2
Title:
2. Kiinnitystarvikkeet ja työkalut
II.2.1) Lot No: 2.
NUTS code: FI195
II.1.4) Short description
Tuotealueeseen sisältyvät tuoteryhmät on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön kohdassa Hankinnan kohteen kriteerit. Toimittajiksi valitaan kolme (3) kokonaistaloudellisesti edullisinta tarjoajaa, mikäli hyväksyttäviä tarjoajia ei ole tätä vähemmän. Lisätiedot tarjouspyynnön kohdassa Päätöksenteon perusteet.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Laadulliset ja muut tekijät
Weighting: 12
Cost/Price
Weighting: 88
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options
Solmittavan puitesopimuksen perusteella sopimuksen käyttäjäyhteisöillä on oikeus ostaa sopimustoimittajalta myös muita tuotealueen aihepiiriin sisältyviä tuotteita ja lisäpalveluita, joita ei ole erikseen yksilöity ja nimetty puitesopimuksessa tai tarjouspyyntöasiakirjoissa.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.3) The procurement involves the establishment of a framework agreement

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 232-568646

II.2.1) Lot No: 1II.2.1) Lot No: 2.Section V: Complementary information


Additional information:
Hankintamenettely on keskeytetty tuotealueiden 1. Maalit ja muut sisustustarvikkeet sekä 2. Kiinnitystarvikkeet ja työkalut osalta, koska näihin tuotealueisiin saatiin kumpaankin ainoastaan yksi (1) hyväksyttävä tarjous. Tuotealueiden 3. ja 4. osalta julkaistaan erillinen jälki-ilmoitus, kun hankintasopimukset on tehty.

Review body:
Official name: Markkinaoikeus
Postal address: Radanrakentajantie 5
Town: Helsinki
Postal code: 00520
Country: FI
Telephone: +358 295643300
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable


44000000; 44111400; 44810000; 39190000; 44112200; 44523200; 44530000; 44510000; 44512000; Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus); Paints and wallcoverings; Paints; Wallpaper and other coverings; Floor coverings; Mountings; Fasteners; Tools; Miscellaneous hand tools;