The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Poland-Poznań: Computer equipment and supplies

OJEU Ref

013766-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-13

Nature Of Contract

Supply contract

Awarding Authority

Local authorities

Awarding Criteria

The most economic tender

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Postal address: ul. Jackowskiego 18
Town: Poznań
Postal code: 60-509
Country: PL
Contact person: Joanna Rządkowska-Jurga
Telephone: +48 618410686
E-mail: zp@powiat.poznan.pl
Fax: +48 618418823
NUTS code: PL418
Main address (URL): www.bip.powiat.poznan.pl
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:
Dostawa sprzętu komputerowego, z podziałem na 3 części.
Reference number: ZP.272.00055.2019,ZP.ZD-00946/19

II.1.4) Short description
Dostawa sprzętu komputerowego, z podziałem na 3 części:
— część nr 1 – dostawa stacji roboczych,
— część nr 2 – dostawa oprogramowania oraz usług software assurrance na oprogramowanie,
— część nr 3 – dostawa usług serwisowych na urządzenia sieciowe.
Total Value:
PLN 362500.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:
Dostawa stacji roboczych.
II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL418
II.1.4) Short description
1. Zamawiający wymagał, by Wykonawca udzielił minimum 36 miesięcy gwarancji na zaoferowane stacje robocze, przy czym maksymalny, oceniany przez Zamawiającego, okres gwarancji wyniesie 60 miesięcy, przy czym okres gwarancji stanowi jedno z kryterium oceny ofert. Faktyczny okres gwarancji na stacje robocze zależny będzie od okresu gwarancji zaproponowanego przez Wykonawcę.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załącznikach do SIWZ.
3. Zamówienie zrealizowane zostanie w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Wyrażony w pełnych miesiącach okres gwarancji na stacje robocze
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60Description: Item/Lot 2
Title:
Dostawa oprogramowania oraz usług software assurrance na oprogramowanie.
II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL418
II.1.4) Short description
1. Zamawiający wymagał, by Wykonawca dostarczył oprogramowanie w terminie od 3 do 7 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, przy czym termin dostawy oprogramowania stanowi jedno z kryterium oceny ofert. Faktyczny termin dostawy oprogramowania zależny będzie od ilości dni kalendarzowych zaproponowanych przez Wykonawcę.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załącznikach do SIWZ.
3. Zamówienie zrealizowane zostanie w terminie od 3 do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, w odniesieniu do dostawy oprogramowania, przy czym termin dostawy oprogramowania stanowi jedno z kryterium oceny ofert. Faktyczny termin dostawy oprogramowania zależny będzie od ilości dni kalendarzowych zaproponowanych przez Wykonawcę.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Wyrażony w pełnych dniach kalendarzowych termin dostawy
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60Description: Item/Lot 3
Title:
Dostawa usług serwisowych na urządzenia sieciowe.
II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL418
II.1.4) Short description
1. Zamawiający wymagał, by Wykonawca dostarczył usługi serwisowe na urządzenia sieciowe w terminie od 3 do 7 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, przy czym termin dostawy oprogramowania stanowi jedno z kryterium oceny ofert. Faktyczny termin dostawy oprogramowania zależny będzie od ilości dni kalendarzowych zaproponowanych przez Wykonawcę.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załącznikach do SIWZ.
3. Zamówienie zrealizowane zostanie w terminie od 3 do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, w odniesieniu do dostawy oprogramowania, przy czym termin dostawy oprogramowania stanowi jedno z kryterium oceny ofert. Faktyczny termin dostawy oprogramowania zależny będzie od ilości dni kalendarzowych zaproponowanych przez Wykonawcę. Zamówienie realizowane będzie w terminie od 1.1.2020 r. – 31.12.2020 r.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Wyrażony w pełnych dniach kalendarzowych termin dostawy
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 188-456940

II.2.1) Lot No: 1
Title:
Dostawa stacji roboczych.

2019-12-11

4
4
0
0
4
Official name: Web-Profit Maciej Kuźlik
Postal address: ul. Spokojna 18
Town: Piekary Śląskie
Postal code: 41-940
Country: PL
NUTS code: PL22
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 183000.00
Total Value:
PLN 165420.00

Contract No:
2
II.2.1) Lot No: 2
Title:
Dostawa oprogramowania oraz usług software assurrance na oprogramowanie.

2019-12-11

1
1
0
0
1
Official name: Towarzystwo Handlowe Alplast Sp. z o.o. Sp. k.
Postal address: ul. Śliwkowa 1
Town: Niekanin
Postal code: 78-100
Country: PL
NUTS code: PL42
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 151000.00
Total Value:
PLN 146977.00

Contract No:
3
II.2.1) Lot No: 3
Title:
Dostawa usług serwisowych na urządzenia sieciowe.Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
Wykonawcom w niniejszym postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable


30200000; 48000000; Computer equipment and supplies; Software package and information systems;