The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Sweden-Borlänge: Construction-related services

OJEU Ref

014213-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-13

Nature Of Contract

Service contract

Awarding Authority

Centeral Government

Awarding Criteria

Lowest price

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Trafikverket
National registration number: 202100-6297
Postal address: Rödavägen 1
Town: Borlänge
Postal code: 781 89
Country: SE
Contact person: Roland Mårtensson
Telephone: +46 771921921
E-mail: roland.martensson@trafikverket.se
NUTS code: SE
Main address (URL): http://www.trafikverket.se
Address of the buyer profile (URL): https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/93163
I.4) Type of the contracting authority: MINISTRY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:
Sakkunnig Entreprenad-vattenverksamhet till Projekt Slussar i Trollhättekanal
Reference number: 2019

II.1.4) Short description
Konsult som ska leda genomförandet av analyser och utredningar inför val av korridor för farleden. Medverka vid upprättande av projektets övergripande strategier och handlingsplaner för att säkerställa att projektet genomförs i enlighet med Trafikverket Stora Projekts ledningssystem. Medverka vid framtagande av projektets affärsformer och upphandlingsstrategier för de kommande konsult- och entreprenadupphandlingarna. Medverka vid framtagande av systemhandling och förfrågningsunderlag.
Total Value:
SEK 4900000.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: SE23
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Göteborg
II.1.4) Short description
Konsult som ska leda genomförandet av analyser och utredningar inför val av korridor för farleden. Medverka vid upprättande av projektets övergripande strategier och handlingsplaner för att säkerställa att projektet genomförs i enlighet med Trafikverket Stora Projekts ledningssystem. Medverka vid framtagande av projektets affärsformer och upphandlingsstrategier för de kommande konsult- och entreprenadupphandlingarna. Medverka vid framtagande av systemhandling och förfrågningsunderlag.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 215-527922

Contract No:
1
Title:
Sakkunnig Entreprenad-vattenverksamhet till Projekt Slussar i Trollhättekanal

2020-01-09

1
1
1
Official name: FTA Projektstyrning AB
National registration number: 556988-3654
Postal address: Ryk 285
Town: Skepplanda
Postal code: 446 92
Country: SE
Telephone: +46 705269090
E-mail: johan.andren@civcon.se
NUTS code: SE23
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
SEK 4900000.00

4900000.00
4900000.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Förvaltningsrätten i Falun
Postal address: Box 45
Town: Falun
Postal code: 791 21
Country: SE

Body responsible for mediation procedures
Official name: Trafikverket
Postal address: Kruthusgatan 17
Town: Göteborg
Postal code: 405 33
Country: SE
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
Leverantör som vill ansöka om överprövning av upphandlingen ger in ansökan om detta till Förvaltningsrätten i Falun, Box 45, 79121 Falun, senast innan avtalsspärren upphör. Avtalsspärrens längd, dock minst 10 dagar från det att underrättelse om tilldelningsbeslut har skickats till alla anbudssökande/anbudsgivare, kommer att anges i underrättelsen.

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Trafikverket
Postal address: Kruthusgatan 17
Town: Göteborg
Postal code: 405 33
Country: SE

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable


71500000; 71530000; Construction-related services; Construction consultancy services;