The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Poland-Jastrzębie-Zdrój: Electronic marketplace retailing services

OJEU Ref

014269-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-13

Nature Of Contract

Service contract

Awarding Authority

Other

Awarding Criteria

The most economic tender

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Miedzygminny Związek Komunikacyjny
Postal address: ul. Przemysłowa 1
Town: Jastrzębie-Zdrój
Postal code: 44-335
Country: PL
Contact person: Międzygminny Związek Komunikacyjny z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
Telephone: +48 324763474
E-mail: mzk.sekretariat@mzkjastrzebie.com
Fax: +48 324763474
NUTS code: PL227
Main address (URL): www.mzkjastrzebie.com
I.4) Type of the contracting authority:
związek jednostek samorządu terytorialnego
I.5.2) Other activity -
autobusowa komunikacja miejska

Section II: Object of Contract


Title:
Świadczenie usług sprzedaży doładowań kontraktów na Elektronicznej Karcie (E-karcie) biletów okresowych i elektronicznej portmonetki
Reference number: MZK/FK/04/2019

II.1.4) Short description
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę we własnym imieniu oraz na swoją rzecz usług w zakresie sprzedaży użytkownikom doładowań kontraktów z wykorzystaniem terminali doładowujących dostarczonych Wykonawcy przez MZK oraz sprzedaż kart elektronicznej portmonetki w 140 punktach utworzonych na początku trwania umowy. Punkty muszą być rozmieszczone proporcjonalnie na całym obszarze działania Międzygminnego Związku Komunikacyjnego. Preferowany termin fakturowania usług świadczonych przez Wykonawcę wynosi 7 dni kalendarzowych.

1640880.00
1640880.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL227
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Obszar Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, POLSKA.
II.1.4) Short description
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę we własnym imieniu oraz na swoją rzecz usług w zakresie sprzedaży użytkownikom doładowań kontraktów z wykorzystaniem terminali doładowujących dostarczonych Wykonawcy przez MZK oraz sprzedaż kart elektronicznej portmonetki w 140 punktach utworzonych na początku trwania umowy. Punkty muszą być rozmieszczone proporcjonalnie na całym obszarze działania Międzygminnego Związku Komunikacyjnego. Preferowany termin fakturowania usług świadczonych przez Wykonawcę wynosi 7 dni kalendarzowych.
II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Skrócenie terminu przekazywania środków ze sprzedaży doładowań na rachunek MZK (termin)
Weighting: 40Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 222-544651

Contract No:
MZK/FK/04/2019
Title:
Świadczenie usług sprzedaży doładowań kontraktów na Elektronicznej Karcie (E-karcie) biletów okresowych i elektronicznej portmonetki

2020-01-03

1
Official name: Bronisław Karasek
Postal address: 1 Maja 141
Town: Gołkowice
Postal code: 44-341
Country: PL
NUTS code: PL227
V.2.3) The contractor is an SME: no


1640880.00
1640880.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587780
Fax: +48 224587781
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środkami ochrony prawnej, o których mowa powyżej są odwołanie oraz skarga do sądu.

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable


66151100; Electronic marketplace retailing services;