The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Poland-Rawicz: Insurance services

OJEU Ref

014278-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-13

Nature Of Contract

Service contract

Awarding Authority

Local authorities

Awarding Criteria

The most economic tender

Procedure

Competitive dialogue

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Gmina Rawicz
Postal address: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21
Town: Rawicz
Postal code: 63-900
Country: PL
Contact person: punkt kontaktowy: Anna Radyńska
Telephone: +48 566424755
E-mail: anna.radynska@eib.com.pl
Fax: +48 566693409
NUTS code: PL432
Main address (URL): https://www.rawicz.pl
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rawicz oraz jednostek podległych na lata 2020–2022
Reference number: BZPF.2711.1.2019

II.1.4) Short description
Zamówienie dzieli się na 3 części. Poszczególne części obejmują następujące rodzaje ubezpieczeń:
— część 01 – Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej,
— część 02 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wspólnot mieszkaniowych,
— część 03 – Ubezpieczenia komunikacyjne.
Total Value:
PLN 1083089.58

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:
Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej
II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL
II.1.4) Short description
Zamówienie obejmuje w szczególności:
1. Ubezpieczenie mienia – przedmiot ubezpieczenia obejmuje m.in.: środki trwałe, niskocenne składniki majątku trwałego, sprzęt elektroniczny, zakres: od
wszystkich ryzyk, z ochroną szczególnych ryzyk takich jak kradzieżowe. Suma ubezpieczonego mienia ok. 400 000 000 PLN.
2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością oraz posiadaniem mienia (katalog ubezpieczonych może obejmować także samorządowe osoby prawne). Przedmiot ubezpieczenia: odpowiedzialność deliktowa, kontraktowa, zakres ubezpieczenia: szkody rzeczowe, szkody osobowe, czyste
straty finansowe.
3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem nieruchomością w zakresie zgodnym z przepisami prawa.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Warunki i klauzule fakultatywne
Weighting: 5
Cost/Price
Weighting: 95
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options
Możliwość dwukrotnego odnowienia umowy ubezpieczenia na 12 miesięczny okres ubezpieczenia.


Description: Item/Lot 2
Title:
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wspólnot mieszkaniowych
II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL
II.1.4) Short description
Zamówienie obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wspólnot mieszkaniowych w związku z prowadzoną działalnością oraz posiadanym mieniem. Przedmiot ubezpieczenia: odpowiedzialność deliktowa, kontraktowa, zakres ubezpieczenia: szkody rzeczowe, szkody osobowe, czyste straty finansowe.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Warunki i klauzule fakultatywne
Weighting: 5
Cost/Price
Weighting: 95
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options
Możliwość dwukrotnego odnowienia umowy ubezpieczenia na 12 miesięczny okres ubezpieczenia.


Description: Item/Lot 3
Title:
Ubezpieczenia komunikacyjne
II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL
II.1.4) Short description
Przedmiotem zamówienia są ubezpieczenia komunikacyjne w tym m.in.:
a) Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, zakres: zgodnie z ustawą z dnia 22.5.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Suma gwarancyjna: Zgodnie z ustawą z dnia
22.5.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Przedmiot: ok. 50 pojazdów.
b) Ubezpieczenie autocasco, przedmiot ok. 20 pojazdów.
c) Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów, przedmiot: ok. 40 pojazdów.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Warunki i klauzule fakultatywne
Weighting: 5
Cost/Price
Weighting: 95
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options
Możliwość dwukrotnego odnowienia umowy ubezpieczenia na 12 miesięczny okres ubezpieczenia.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Competitive Dialogue

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 086-206632

Contract No:
BZPF.2711.1.2019
II.2.1) Lot No: 1
Title:
Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej

2019-12-09

2
2
Official name: Spopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna
Postal address: ul. Hestii 1
Town: Sopot
Postal code: 81-731
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: no

Total Value:
PLN 930350.52

Contract No:
BZPF.2711.1.2019
II.2.1) Lot No: 2
Title:
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wspólnot mieszkaniowych

2019-12-09

1
1
Official name: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowego Ergo Hestia Spółka Akcyjna
Postal address: ul. Hestii 1
Town: Sopot
Postal code: 81-731
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: no

Total Value:
PLN 36000.00

Contract No:
BZPF.2711.1.2019
II.2.1) Lot No: 3
Title:
Ubezpieczenia komunikacyjne

2019-12-09

2
2
Official name: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Ergo Hestia Spółka Akcyjna
Postal address: ul. Hestii 1
Town: Sopot
Postal code: 81-731
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: no

Total Value:
PLN 116739.06

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl/kio

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl/kio

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable


66510000; 66515000; 66515400; 66516400; 66516000; 66516500; 66516100; 66512100; 66514110; Insurance services; Damage or loss insurance services; Weather-related insurance services; General liability insurance services; Liability insurance services; Professional liability insurance services; Motor vehicle liability insurance services; Accident insurance services; Motor vehicle insurance services;