The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Romania-Arad: Cadastral surveying services

OJEU Ref

014334-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-13

Nature Of Contract

Service contract

Awarding Authority

Local authorities

Awarding Criteria

The most economic tender

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Municipiul Arad
National registration number: 3519925
Postal address: Str. Revoluției nr. 75
Town: Arad
Postal code: 310025
Country: RO
Contact person: Petru Stelian Adam
Telephone: +40 257281850/289/350
E-mail: petru.adam@primariaarad.ro, achizitii@primariaarad.ro
Fax: +40 257281450
NUTS code: RO421
Main address (URL): www.primariaarad.ro
Address of the buyer profile (URL): www.e-licitatie.ro
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:
Acord-cadru de servicii cadastrale pentru evidențierea imobilelor din domeniul public și privat al municipiului Arad/Statului Român
Reference number: S6 / 2019

II.1.4) Short description
Acord-cadru de servicii cadastrale pentru evidențierea imobilelor din domeniul public și privat al municipiului Arad/Statului Român, conform cerințelor caietului de sarcini și anexei la acesta. Valoarea estimata a acordului-cadru este între 1 374 000 RON și între 5 343 000 fără TVA. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificare adresate in termenul prevazut la sectiunea I.3) (12 zile) cu 10 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, în conformitate cu prev. art. 160 și 161 din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare
Licitație deschisă online, cu incheierea unui acord-cadru pe 4 ani. Frecventa de încheiere a contractelor subsecvente este de minim 2 contracte subsecvente pe an, in limita necesitatilor autoritatii contractante si a fondurilor bugetare aprobate
Valoarea maxima a contractului subsecvent este de 1 335 750 RON fara TVA si valoarea minima estimata a contractului subsecvent este de 343 500 RON fara TVA.

2060600
2060600

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: RO421
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Municipiul Arad.
II.1.4) Short description
Acord-cadru de servicii cadastrale pentru evidențierea imobilelor din domeniul public și privat al municipiului Arad/Statului Român, conform cerințelor caietului de sarcini și anexei la acesta.
Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificare adresate in termenul prevazut la sectiunea I.3) (12 zile) cu 10 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, în conformitate cu prev. art. 160 și 161 din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.
Licitatie deschisa, cu incheierea unui acord-cadru pe patru ani. Frecventa de încheiere a contractelor subsecvente este de minim 2 contracte subsecvente pe an, in limita necesitatilor autoritatii contractante si a fondurilor bugetare aprobate.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termenul de prestare: pondere
Weighting: 30
Cost/Price
Weighting: 70
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options
Este posibilă prelungirea duratei contractului subsecvent cu 4 luni în anul următor în condițiile și cu respectarea prev. art. 165 din HG 395/2016, cu modificările și completările ulterioare.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 174-424335

Contract No:
99597
Title:
Acord-cadru de servicii cadastrale pentru evidențierea imobilelor din domeniul public și privat al municipiului Arad/Statului Român

2019-12-23

5
0
0
0
5
Official name: Datcad
National registration number: 14358573
Postal address: Str. Dr. Ioan Suciu f.n.
Town: Arad
Postal code: 310177
Country: RO
Telephone: +40 357435595
E-mail: office@datcad.ro
Fax: +40 357435595
NUTS code: RO421
URL: www.datcad.ro
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
RON 5343000

2060600
2060600

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: RO
Telephone: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
URL: http://www.cnsc.ro

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Primăria Municipiului Arad, Serviciul Juridic Contencios
Postal address: Bulevardul Revoluției nr. 75
Town: Arad
Postal code: 310025
Country: RO
Telephone: +40 257281850-134
E-mail: achizitii@primariaarad.ro
URL: www.primariaarad.ro

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-08

English Language Unavailable


71354300; 71351810; Cadastral surveying services; Topographical services;