The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Croatia-Zagreb: Database services

OJEU Ref

014419-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-13

Nature Of Contract

Service contract

Awarding Authority

Body goverened by public law

Awarding Criteria

The most economic tender

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
National registration number: 84838770814
Postal address: Ulica Hrvatske bratske zajednice 4
Town: Zagreb
Postal code: 10000
Country: HR
Contact person: Sanela Karabašić
Telephone: +385 16164300
E-mail: javna_nabava@nsk.hr
NUTS code: HR041
Main address (URL): http://baze.nsk.hr
Address of the buyer profile (URL): http://baze.nsk.hr
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: RECREATION CULTURE AND RELIGION

Section II: Object of Contract


Title:
Inozemne znanstvene baze podataka
Reference number: VV-11-2019

II.1.4) Short description
Nabavlja se inozemna znanstvena baza podataka SciFinder-n ili jednakovrijedna baza podataka i inozemna znanstvena baza podataka Social Science Premium Collection ili jednakovrijedna baza podataka u svrhu nastave i znanstveno-istraživačkog rada na ovlaštenim visokoobrazovnim i znanstvenim ustanovama i u osobne svrhe ovlaštenih korisnika ustanova.
Total Value:
USD 119537.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:
SciFinder-n ili jednakovrijedna baza podataka
II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: HR041
II.2.3.2) Main site or place of performance:
http://baze.nsk.hr
II.1.4) Short description
SciFinder-n omogućuje pretraživanje cjelokupne dostupne literature vezane uz kemiju i srodne znanosti. Pokriva veliku većinu časopisa vezanih uz sve grane kemije i time daje potpun pregled nad rezultatima koji su dosad objavljeni unutar odgovarajućih istraživanja. Tražilica također sadržava detaljan pregled kemijskih spojeva i supstanci.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Vrijeme odaziva na on-line pomoć
Weighting: 10 bodova (10 %)
Cost/Price
Weighting: 90 bodova (90 %)Description: Item/Lot 2
Title:
Social Science Premium Collection ili jednakovrijedna baza podataka
II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: HR041
II.2.3.2) Main site or place of performance:
http://baze.nsk.hr
II.1.4) Short description
Social Science Premium Collection baza podataka sadrži cjelovite tekstove, sažetke te indeksira znanstvene članke, knjige, disertacije i druge publikacije uključujući više od 2.400 časopisa s cjelovitim tekstom. Social Science Premium Collection uključuje sljedeće izvore: Sociology Database, Applied Social Sciences Index & Abstracts, Sociological Abstracts, Worldwide Political Science Abstracts, Political Science Database, PolicyFile, Criminal Justice Database, National Criminal Justice Reference Service Abstracts, Library Science Database, Library & Information Science Abstracts, Education Database, ERIC, Linguistics & Language Behavior Abstracts, Linguistics Database, Social Science Database, International Bibliography of the Social Sciences.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Vrijeme odaziva na on-line pomoć
Weighting: 10 bodova (10 %)
Cost/Price
Weighting: 90 bodova (90 %)Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 193-469093

II.2.1) Lot No: 1

2019-12-12

1
1
0
1
1
Official name: Scientific Knowledge Services AG
National registration number: CHE-116.115.454
Postal address: c/o Treureva Chamerstrasse 172
Town: Zug
Postal code: 6300
Country: CH
Telephone: +385 918866773
E-mail: goran@scientificknowledgeservices.com
NUTS code: CH
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
HRK 770800.00
Total Value:
USD 110605.00

II.2.1) Lot No: 2

2019-12-11

1
0
0
1
1
Official name: Proquest LLC
Postal address: 789 E. Eisenhower Parkway
Town: Ann Arbor
Postal code: MI 48106
Country: US
NUTS code: 00
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
HRK 62300.00
Total Value:
USD 8932.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postal address: Koturaška cesta 43/IV
Town: Zagreb
Postal code: 10000
Country: HR
Telephone: +385 14559930
E-mail: dkom@dkom.hr
Fax: +385 14559933
URL: www.dkom.hr
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku od 10 (deset) dana, i to od dana:
1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,
2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,
3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,
4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,
5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postal address: Koturaška cesta 43/IV
Town: Zagreb
Postal code: 10000
Country: HR
Telephone: +385 14559930
E-mail: dkom@dkom.hr
Fax: +385 14559933
URL: http://dkom.hr/

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-08

English Language Unavailable


72320000; Database services;