The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Romania-Timișoara: Architectural, engineering and planning services

OJEU Ref

014466-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-13

Nature Of Contract

Service contract

Awarding Authority

Local authorities

Awarding Criteria

Lowest price

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Municipiul Timișoara
National registration number: 14756536
Postal address: Bulevardul C. D. Loga nr. 1, județul Timiș
Town: Timișoara
Postal code: 300030
Country: RO
Contact person: Adam Bianca – consilier Achiziții Publice
Telephone: +40 256408478
E-mail: achizitiipublice@primariatm.ro
NUTS code: RO424
Main address (URL): www.primariatm.ro
Address of the buyer profile (URL): www.e-licitatie.ro
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:
Audit energetic + DALI + PT reabilitare acoperiș la corp Sala Festivă Colegiul „C.D. Loga” – situat în Timișoara, Bulevardul C.D. Loga nr. 37
Reference number: 14756536_2019_ PAAPD1101016

II.1.4) Short description
În baza contractului vor fi prestate servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru realizarea obiectivului de investitii: „Audit energetic + DALI + PT Reabilitare acoperis la corp Sala Festiva Colegiul «C.D. Loga» – situat in Timisoara, Bulevardul C.D. Loga nr. 37” in conformitate cu HG 907/2016 actualizat si cu cerintele impuse in tema de proiectare si nota conceptuala. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare, in a 11-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa cu cel putin 20 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Clarificarile depuse dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare.

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: RO424
II.2.3.2) Main site or place of performance:
La sediul prestatorului, sediul autoritatii contractante si la Sala Festivă Colegiul „C.D. Loga” situat in Timisoara, Bulevardul C.D. Loga nr. 37.
II.1.4) Short description
În baza contractului se vor presta servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului: „Audit energetic + DALI + PT reabilitare acoperis la corp Sala Festiva Colegiul «C.D. Loga» – situat in Timisoara, Bulevardul C.D. Loga nr. 37”, in conformitate cu prevederile HG 907/2016 actualizat si cu cerintele documentatiei de atribuire.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 227-557218
Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: RO
Telephone: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
URL: www.cnsc.ro

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Municipiul Timișoara – Serviciul Achiziții Publice, camera 223
Postal address: Bulevardul C. D. Loga nr. 1
Town: Timișoara
Postal code: 300030
Country: RO
Telephone: +40 256408367
E-mail: achizitiipublice@primariatm.ro
URL: www.primariatm.ro

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-08

English Language Unavailable


71240000; Architectural, engineering and planning services;