The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Czechia-Vimperk: Forestry services

OJEU Ref

014468-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-13

Nature Of Contract

Service contract

Awarding Authority

Centeral Government

Awarding Criteria

Lowest price

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Správa Národního parku Šumava, příspěvková organizace
Town: Vimperk
Postal code: 385 01
Country: CZ
Contact person: Alena Chladová
Telephone: +420 731530404
E-mail: alena.chladova@npsumava.cz
NUTS code: CZ031
Main address (URL): http://www.npsumava.cz/cz/
Address of the buyer profile (URL): https://ezak.mzp.cz/profile_display_9.html
I.4) Type of the contracting authority: MINISTRY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: ENVIRONMENT

Section II: Object of Contract


Title:
Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na období roku 2019-2021 na území NP a CHKO Šumava

II.1.4) Short description
Předmětem veřejné zakázky je uzavření písemné rámcové dohody mezi zadavatelem a více účastníky, jejímž předmětem je provádění lesnických činností, zejména těžební a pěstební práce. Zakázka není členěna na části. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován v technologických listech, které jsou přílohou č. 6 zadávací dokumentace a budou tvořit přílohy rámcové dohody a realizačních smluv.
Total Value:
CZK 296683305.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: CZ032
NUTS code: CZ031
II.1.4) Short description
Předmětem veřejné zakázky je uzavření písemné rámcové dohody mezi zadavatelem a více účastníky, jejímž předmětem je provádění lesnických činností, zejména těžební a pěstební práce. Zakázka není členěna na části. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován v technologických listech, které jsou přílohou č. 6 zadávací dokumentace a budou tvořit přílohy rámcové dohody a realizačních smluv.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 047-107889

Title:
Souhrn plnění poskytnutého dodavateli za předmětné období IV.Q.2019

2019-07-31

1
Official name: Atlantik, s.r.o.
National registration number: 26028808
Postal address: Boubínská 208
Town: Vimperk
Postal code: 385 01
Country: CZ
NUTS code: CZ031
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
CZK 73308.00

Title:
Souhrn plnění poskytnutého dodavateli za předmětné období IV.Q.2019

2019-09-17

1
Official name: Elateridae, s.r.o.
National registration number: 02029766
Postal address: Budějovická 349
Town: Volary
Postal code: 384 51
Country: CZ
NUTS code: CZ032
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
CZK 920641.00

Title:
Souhrn plnění poskytnutého dodavateli za předmětné období IV.Q.2019

2019-09-18

1
Official name: Holga Tux, s.r.o.
National registration number: 06968058
Postal address: V Zátiší 810
Town: Mariánské Hory
Postal code: 709 00
Country: CZ
NUTS code: CZ031
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
CZK 75932.00

Title:
Souhrn plnění poskytnutého dodavateli za předmětné období IV.Q.2019

2019-07-18

1
Official name: Jana Neubauerová
National registration number: 68549300
Postal address: Kvilda 8
Town: Kvilda
Postal code: 384 93
Country: CZ
NUTS code: CZ032
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
CZK 201249.00

Title:
Souhrn plnění poskytnutého dodavateli za předmětné období IV.Q.2019

2019-08-03

1
Official name: Jaroslava Švajková
National registration number: 40519317
Postal address: Srní 215
Town: Srní
Postal code: 341 92
Country: CZ
NUTS code: CZ032
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
CZK 106556.00

Title:
Souhrn plnění poskytnutého dodavateli za předmětné období IV.Q.2019

2019-06-30

1
Official name: Jihozápadní dřevařská, a.s.
National registration number: 25236237
Postal address: Nádražní 351
Town: Sušice
Postal code: 341 92
Country: CZ
NUTS code: CZ032
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
CZK 926028.00

Title:
Souhrn plnění poskytnutého dodavateli za předmětné období IV.Q.2019

2019-09-17

1
Official name: Jindřich Morong
National registration number: 73748498
Postal address: Česká 78
Town: Volary
Postal code: 384 51
Country: CZ
NUTS code: CZ032
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
CZK 46045.00

Title:
Souhrn plnění poskytnutého dodavateli za předmětné období IV.Q.2019

2019-10-15

1
Official name: Jiří Linhart
National registration number: 67916228
Postal address: Ostravská 213
Town: Příbram
Postal code: 261 01
Country: CZ
NUTS code: CZ031
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
CZK 11854.00

Title:
Souhrn plnění poskytnutého dodavateli za předmětné období IV.Q.2019

2019-09-23

1
Official name: Kopf Václav a Jiří, s.r.o.
National registration number: 28116071
Postal address: Špidrova 58
Town: Vimperk
Postal code: 385 01
Country: CZ
NUTS code: CZ032
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
CZK 621842.00

Title:
Souhrn plnění poskytnutého dodavateli za předmětné období IV.Q.2019

2019-09-29

1
Official name: Lenka Štechová
National registration number: 64860159
Postal address: Srní 112
Town: Srní
Postal code: 341 92
Country: CZ
NUTS code: CZ031
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
CZK 42945.00

Title:
Souhrn plnění poskytnutého dodavateli za předmětné období IV.Q.2019

2019-07-14

1
Official name: Lesgeo, s.r.o.
National registration number: 03847306
Postal address: Žirovnická 3133/6
Town: Záběhlice
Postal code: 141 00
Country: CZ
NUTS code: CZ032
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
CZK 1777094.00

Title:
Souhrn plnění poskytnutého dodavateli za předmětné období IV.Q.2019

2019-10-15

1
Official name: Lubomír Pelda
National registration number: 61146307
Postal address: Dlouhá Ves 61
Town: Dlouhá Ves
Postal code: 342 01
Country: CZ
NUTS code: CZ032
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
CZK 68918.00

Title:
Souhrn plnění poskytnutého dodavateli za předmětné období IV.Q.2019

2019-08-13

1
Official name: Martin Honner
National registration number: 74586319
Postal address: Nová 304
Town: Volary
Postal code: 384 51
Country: CZ
NUTS code: CZ031
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
CZK 2583445.00

Title:
Souhrn plnění poskytnutého dodavateli za předmětné období IV.Q.2019

2019-07-17

1
Official name: Milan Zelenka
National registration number: 72166584
Postal address: Mírová 436
Town: Vimperk
Postal code: 385 01
Country: CZ
NUTS code: CZ032
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
CZK 755843.00

Title:
Souhrn plnění poskytnutého dodavateli za předmětné období IV.Q.2019

2019-08-13

1
Official name: Petr Benedikt
National registration number: 72226544
Postal address: 5. května 515
Town: Horažďovice
Postal code: 342 01
Country: CZ
NUTS code: CZ031
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
CZK 19739.00

Title:
Souhrn plnění poskytnutého dodavateli za předmětné období IV.Q.2019

2019-07-09

1
Official name: Veronika Tasáryová
National registration number: 72159685
Postal address: Sídl. Míru 273
Town: Volary
Postal code: 384 51
Country: CZ
NUTS code: CZ031
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
CZK 59146.00

Title:
Souhrn plnění poskytnutého dodavateli za předmětné období IV.Q.2019

2019-06-27

1
Official name: Wood Fox Forest, s.r.o.
National registration number: 04404467
Postal address: Korunní 588, Vinohrady
Town: Praha
Postal code: 111 00
Country: CZ
NUTS code: CZ031
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
CZK 1659884.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-08

English Language Unavailable


77200000; Forestry services;