The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Czechia-Pardubice: Building-inspection services

OJEU Ref

014551-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-13

Nature Of Contract

Service contract

Awarding Authority

Local authorities

Awarding Criteria

The most economic tender

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Pardubický kraj
National registration number: 70892822
Postal address: Komenského náměstí 125
Town: Pardubice
Postal code: 532 11
Country: CZ
Contact person: Květoslava Michalová
Telephone: +420 466026630
E-mail: kvetoslava.michalova@pardubickykraj.cz
NUTS code: CZ053
Main address (URL): http://www.pardubickykraj.cz/
Address of the buyer profile (URL): https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_2.html
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:
Technický dozor investora při realizaci stavby „NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, výstavba pavilonu centrálního příjmu s odbornými vyšetřovnami, 2. etapa“

II.1.4) Short description
Technický dozor investora při realizaci stavby
Total Value:
CZK 4670000

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: CZ053
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Orlickoústecká nemocnice
II.1.4) Short description
Technický dozor investora při realizaci stavby
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Reference realizačního týmu
Weighting: 30
Cost/Price
Criteria: Nabídková cena za výkon služeb technického dozoru
Weighting: 70Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 171-417747


2019-12-12

2
2
Official name: Invin, s.r.o.
National registration number: 29211751
Postal address: Sochorova 3178/23
Town: Brno
Postal code: 616 00
Country: CZ
Telephone: +420 739003356
E-mail: marcela.fuchsova@invin.cz
NUTS code: CZ
URL: http://www.invin.cz
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
CZK 6690000
Total Value:
CZK 4670000.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112
URL: http://www.compet.cz
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112
URL: http://www.compet.cz

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-08

English Language Unavailable


71315400; Building-inspection services;