The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Poland-Warsaw: Architectural services for buildings

OJEU Ref

014572-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-13

Nature Of Contract

Service contract

Awarding Authority

Other

Awarding Criteria

The most economic tender

Procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: 12 Terenowy Oddział Lotniskowy w Warszawie
National registration number: 522-100-62-16
Postal address: Al. Jerozolimskie 97
Town: Warszawa
Postal code: 00-909
Country: PL
Contact person: Katarzyna Załuska
Telephone: +48 261840641
E-mail: 12tol.zamowienia@ron.mil.pl
Fax: +48 261840666
NUTS code: PL
Main address (URL): www.12tol.wp.mil.pl
Address of the buyer profile (URL): http://12tol.wp.mil.pl/pl/10.html
I.4) Type of the contracting authority:
wojsko

Main Activity
I.5.1) Main Activity: DEFENCE

Section II: Object of Contract


Title:
Opracowanie dok. proj.-koszt. wraz z nadzorem autor. dla zadania „Uzupełnienie do budowy kompleksowego systemu ochrony lotniska” Dęblin oraz dla zadania „Budowa lądowiska dla śmigłowców” Warszawie
Reference number: 30/U/2019

II.1.4) Short description
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania „Uzupełnienie do budowy kompleksowego systemu ochrony lotniska” w kompleksie wojskowym nr K-6051 w Dęblinie oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania „Budowa lądowiska dla śmigłowców” na terenie kompleksu nr 8628 w Warszawie.
2. Zamówienie składa się z 2 oddzielnych części (zadań częściowych) podlegających oddzielnemu odbiorowi:
a) zadanie częściowe nr 1: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania „Uzupełnienie do budowy kompleksowego systemu ochrony lotniska” w kompleksie wojskowym nr K-6051 w Dęblinie;
b) zadanie częściowe nr 2: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania „Budowa lądowiska dla śmigłowców” na terenie kompleksu nr 8628 w Warszawie.

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania „Uzupełnienie do budowy kompleksowego systemu ochrony lotniska” w kompleksie wojskowym nr K-6051 w Dęblinie
II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL814
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Dęblin
II.1.4) Short description
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania „Uzupełnienie do budowy kompleksowego systemu ochrony lotniska” w kompleksie wojskowym nr K-6051 w Dęblinie
II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Długość okresu rękojmi
Weighting: 20
Cost/Price
Criteria: Ilość pobytów na budowie projektantów sprawujących nadzór autorski
Weighting: 20Additional information:
Wadium należy wnieść w terminie do upływu terminu składania ofert. Termin wniesienia wadium zostanie wyznaczony w zaproszeniu do składania ofert. Na zadanie częściowe nr 1 – w wysokości: 700,00 PLN (słownie: siedemset złotych).

Description: Item/Lot 2
Title:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania „Budowa lądowiska dla śmigłowców” na terenie kompleksu nr 8628 w Warszawie.
II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL91
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Warszawa
II.1.4) Short description
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania „Budowa lądowiska dla śmigłowców” na terenie kompleksu nr 8628 w Warszawie.
II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Długość okresu rękojmi
Weighting: 20
Cost/Price
Criteria: Ilość pobytów na budowie projektantów sprawujących nadzór autorski
Weighting: 20Additional information:
Wadium należy wnieść w terminie do upływu terminu składania ofert. Termin wniesienia wadium zostanie wyznaczony w zaproszeniu do składania ofert. Na zadanie częściowe nr 2 – w wysokości: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Innovation Partnership

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 213-523299

II.2.1) Lot No: 1
Title:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania „Uzupełnienie do budowy kompleksowego systemu ochrony lotniska” w kompleksie wojskowym nr K-6051 w DęblinieContract No:
2
II.2.1) Lot No: 2
Title:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania „Budowa lądowiska dla śmigłowców” na terenie kompleksu nr 8628 w Warszawie.Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.).

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: https://www.uzp.gov.pl/kio

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable


71221000; 71248000; Architectural services for buildings; Supervision of project and documentation;