The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Poland-Działdowo: Data entry services

OJEU Ref

014634-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-13

Nature Of Contract

Service contract

Awarding Authority

Local authorities

Awarding Criteria

The most economic tender

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Powiat Działdowski
Postal address: ul. Kościuszki 3
Town: Działdowo
Postal code: 13-200
Country: PL
Contact person: Mariusz Krzemieniewski – Starostwo Powiatowe w Działdowie
Telephone: +48 236975940
E-mail: sekretariat@e-starostwo.pl
Fax: +48 236975941
NUTS code: PL621
Main address (URL): www.dzialdowo.starostwo.gov.pl
Address of the buyer profile (URL): https://platformazakupowa.pl/pn/dzialdowo_starostwo
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:
Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w powiecie działdowskim
Reference number: Or.272.7.2019

II.1.4) Short description
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadań w ramach projektu zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w powiecie działdowskim realizowanych w zakresie następujących oddzielnych części zamówienia:
II.2 część B.2 – „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla wybranych obrębów gminy Płośnica”,
IV część D – „Utworzenie inicjalnej bazy geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT) w powiecie działdowskim”.
Total Value:
PLN 1326340.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:
II.2 część B.2 – „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla wybranych obrębów gminy Płośnica”
II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL621
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Powiat działdowski
II.1.4) Short description
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla wybranych obrębów gminy Płośnica.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Okres rękojmi
Weighting: 20

Criteria: Doświadczenie kierownika prac
Weighting: 15

Criteria: Aktywizacja zawodowa bezrobotnych lub niepełnosprawnych
Weighting: 5
Cost/Price
Weighting: 60

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)
RPWM.03.01.00-28-0049/17-00

Description: Item/Lot 2
Title:
IV część D – „ Utworzenie inicjalnej bazy geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT) w powiecie działdowskim”
II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL621
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Powiat działdowski
II.1.4) Short description
Utworzenie inicjalnej bazy geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT) w powiecie działdowskim.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Okres rękojmi
Weighting: 20

Criteria: Doświadczenie kierownika prac
Weighting: 15

Criteria: Aktywizacja zawodowa bezrobotnych lub niepełnosprawnych
Weighting: 5
Cost/Price
Weighting: 60

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)
RPWM.03.01.00-28-0049/17-00

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 194-471868

II.2.1) Lot No: 1
Title:
II.2 część B.2 – „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla wybranych obrębów gminy Płośnica”

2019-12-12

3
3
Official name: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postal address: ul. 1 Maja 13
Town: Olsztyn
Postal code: 10-117
Country: PL
NUTS code: PL622
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 908522.76
Total Value:
PLN 930000.00

30

II.2.1) Lot No: 2
Title:
IV część D – „Utworzenie inicjalnej bazy geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT) w powiecie działdowskim”

2019-12-30

6
6
Official name: OPGK Rzeszów S.A.
Postal address: ul. Geodetów 1
Town: Rzeszów
Postal code: 35-328
Country: PL
NUTS code: PL823
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 494682.93
Total Value:
PLN 396340.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable


72312000; 71354300; 72312100; Data entry services; Cadastral surveying services; Data preparation services;