The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Poland-Elbląg: Cleaning services

OJEU Ref

014672-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-13

Nature Of Contract

Service contract

Awarding Authority

Other

Awarding Criteria

The most economic tender

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu
National registration number: 281385396
Postal address: ul. Kwiatkowskiego15
Town: Elbląg
Postal code: 82-300
Country: PL
Contact person: Marzena Januszewska
Telephone: +48 55261313015
E-mail: 21wog@ron.mil.pl
Fax: +48 55261313304
NUTS code: PL621
Main address (URL): www.21wog.wp.mil.pl
I.4) Type of the contracting authority:
21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu

Main Activity
I.5.1) Main Activity: DEFENCE

Section II: Object of Contract


Title:
Usł. komplek. utrzymania czystości pomiesz. terenów zewn. (dróg, chodni, placów – płaszczyzn utwardz. wojsk. boczn.) i terenów zieleni na terenach komplek. wojsk. administr. przez 21 WOG w Elblągu
Reference number: 21/SZP/2019

II.1.4) Short description
Przedmiotem zamówienia jest: usługa kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń, terenów zewnętrznych (dróg, chodników, placów – płaszczyzn utwardzonych, wojskowych bocznic kolejowych) i terenów zieleni na terenach kompleksów wojskowych administrowanych przez 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1, 5a i 5b do SIWZ.
Total Value:
PLN 31981723.41

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:
Kompleksowe utrzymanie czystości pomieszczeń, terenów zewnętrznych (dróg, chodników, placów-płaszczyzn utwardzonych) i terenów zieleni – kompleks wojskowy przy ul. Podchorążych w Elblągu
II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL621
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Kompleks wojskowy przy ul. Podchorążych w Elblągu, POLSKA.
II.1.4) Short description
Kompleksowe utrzymanie czystości pomieszczeń, terenów zewnętrznych (dróg, chodników, placów – płaszczyzn utwardzonych) i terenów zieleni – kompleks wojskowy przy ul. Podchorążych w Elblągu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 i 5a do SIWZ.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Wykonanie dodatkowych czynności
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60Additional information:
Wymagany termin wykonania zamówienia dla części zamówienia nr 1: od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż od 2.1.2020 r. do dnia 31.12.2022 r. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w zakresie do 50 % wartości zamówienia podstawowego.

Description: Item/Lot 2
Title:
Kompleksowe utrzymanie czystości pomieszczeń, terenów zewnętrznych (chodników, dróg, placów – płaszczyzn utwardzonych) i terenów zieleni – kompleksy wojskowe w garnizonie Elbląg
II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL621
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Kompleksy wojskowe w garnizonie Elbląg.
II.1.4) Short description
Kompleksowe utrzymanie czystości pomieszczeń, terenów zewnętrznych (chodników, dróg, placów – płaszczyzn utwardzonych) i terenów zieleni – kompleksy wojskowe w garnizonie Elbląg. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 i 5b do SIWZ.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Czas reakcji
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60Additional information:
Wymagany termin wykonania zamówienia dla części zamówienia nr 2: od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż od 2.1.2020 r. do dnia 31.12.2022 r. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w zakresie do 50 % wartości zamówienia podstawowego.

Description: Item/Lot 3
Title:
Komplek. utrzymanie czystości pomieszczeń, terenów zewnęt. (chodników, dróg, placów – płaszczyzn utwardzonych, wojskowych bocznic kolejowych) i terenów zieleni – kompleksy wojskowe w garnizonie Braniewo
II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL621
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Kompleksy wojskowe w garnizonie Braniewo.
II.1.4) Short description
Kompleksowe utrzymanie czystości pomieszczeń, terenów zewnętrznych (chodników, dróg, placów – płaszczyzn utwardzonych, wojskowych bocznic kolejowych) i terenów zieleni – kompleksy wojskowe w garnizonie Braniewo. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 i 5b do SIWZ.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Czas reakcji
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60Additional information:
Wymagany termin wykonania zamówienia dla części zamówienia nr 3: od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż od 2.1.2020 r. do dnia 31.12.2022 r. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w zakresie do 50 % wartości zamówienia podstawowego.

Description: Item/Lot 4
Title:
Kompleksowe utrzymanie czystości pomieszczeń, terenów zewnętrznych (chodników, dróg, placów – płaszczyzn utwardzonych) i terenów zieleni – kompleksy wojskowe w garnizonie Morąg.
II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL621
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Kompleksy wojskowe w garnizonie Morąg.
II.1.4) Short description
Kompleksowe utrzymanie czystości pomieszczeń, terenów zewnętrznych (chodników, dróg, placów – płaszczyzn utwardzonych) i terenów zieleni – kompleksy wojskowe w garnizonie Morąg. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 i 5b do SIWZ.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Czas reakcji
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60Additional information:
Wymagany termin wykonania zamówienia dla części zamówienia nr 4:od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż od 2.1.2020 r. do dnia 31.12.2022 r. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w zakresie do 50 % wartości zamówienia podstawowego.

Description: Item/Lot 5
Title:
Kompleksowe utrzymanie czystości pomieszczeń, terenów zewnętrznych (chodników, dróg, placów – płaszczyzn utwardzonych) i terenów zieleni – kompleksy wojskowe w garnizonie Bartoszyce.
II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL621
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Kompleks wojskowe w garnizonie Bartoszyce.
II.1.4) Short description
Kompleksowe utrzymanie czystości pomieszczeń, terenów zewnętrznych (chodników, dróg, placów – płaszczyzn utwardzonych) i terenów zieleni – kompleksy wojskowe w garnizonie Bartoszyce. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 i 5b do SIWZ.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Czas reakcji
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60Additional information:
Wymagany termin wykonania zamówienia dla części zamówienia nr 5:od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż od 2.1.2020 r. do dnia 31.12.2022 r. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w zakresie do 50 % wartości zamówienia podstawowego.

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 162-398526

II.2.1) Lot No: 1
Title:
Kompleksowe utrzymanie czystości pomieszczeń, terenów zewnętrznych (dróg, chodników, placów – płaszczyzn utwardzonych) i terenów zieleni – kompleks wojskowy przy ul. Podchorążych w Elblągu

2019-12-19

1
1
0
0
1
Official name: Zakład Sprzątania Wnętrz Józef Jankowski „Mop 83” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postal address: ul. Szafirowa nr 7a
Town: Gronowo Górne
Postal code: 82-310
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 2035954.97
Total Value:
PLN 1649638.80


Częściowo prace czystościowo-porządkowe powierzchni wewnętrznych, częściowo prace czystościowo-porządkowe terenów zewnętrznych (utwardzonych i zielonych), mycie okien, wysokościowe mycie okien, wywóz liści, koszenie, wywóz pokosu, odśnieżanie, wywóz śniegu.

II.2.1) Lot No: 2
Title:
Kompleksowe utrzymanie czystości pomieszczeń, terenów zewnętrznych (chodników, dróg, placów – płaszczyzn utwardzonych) i terenów zieleni – kompleksy wojskowe w garnizonie Elbląg

2019-12-19

3
1
0
0
3
Official name: Eco-Plan Spółka Akcyjna
Postal address: ul. Przemysłowa 33
Town: Słupsk
Postal code: 76-200
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 11830971.99
Total Value:
PLN 9006701.04


Część usług kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń, terenów zewnętrznych (chodników, dróg, placów-płaszczyzn utwardzonych) i terenów zieleni – kompleksy wojskowe w garnizonie Elbląg.

II.2.1) Lot No: 3
Title:
Komplek. utrzymanie czystości pomieszczeń, terenów zewnęt. (chodników, dróg, placów – płaszczyzn utwardzonych, wojskowych bocznic kolejowych) i terenów zieleni – kompleksy wojskowe w garnizonie Braniewo

2019-12-19

3
2
0
0
3
Official name: DGP Clean Partner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postal address: ul. Zygmunta Słomińskiego 15/52
Town: Warszawa
Postal code: 00-195
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: no


Official name: DGP Provider Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postal address: ul. Środkowa nr 20
Town: Legnica
Postal code: 59-220
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: 7MG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postal address: ul. Najświętszej Marii Panny nr 14
Town: Legnica
Postal code: 59-220
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Seban Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postal address: ul. Jesionowa nr 9A
Town: Katowice
Postal code: 40-159
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Partner Medica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postal address: ul. Najświętszej Marii Panny nr 5 E
Town: Legnica
Postal code: 59-220
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 8900728.05
Total Value:
PLN 3623338.08

II.2.1) Lot No: 4
Title:
Kompleksowe utrzymanie czystości pomieszczeń, terenów zewnętrznych (chodników, dróg, placów –płaszczyzn utwardzonych) i terenów zieleni – kompleksy wojskowe w garnizonie Morąg.

2019-12-19

2
1
0
0
2
Official name: Impel System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postal address: ul. Ślężna nr 118
Town: Wrocław
Postal code: 53-111
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: no


Official name: Impel Facility Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postal address: ul. Ślężna nr 118
Town: Wrocław
Postal code: 53-111
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 3676707.53
Total Value:
PLN 2437939.80


Część usług porządkowo-czystościowych.

II.2.1) Lot No: 5
Title:
Kompleksowe utrzymanie czystości pomieszczeń, terenów zewnętrznych (chodników, dróg, placów – płaszczyzn utwardzonych) i terenów zieleni – kompleksy wojskowe w garnizonie Bartoszyce.

2019-12-19

2
1
0
0
2
Official name: DGP Clean Partner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postal address: ul. Zygmunta Słomińskiego 15/52
Town: Warszawa
Postal code: 00-195
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: no


Official name: DGP Provider Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postal address: ul. Środkowa nr 20
Town: Legnica
Postal code: 59-220
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: no


Official name: 7MG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postal address: ul. Najświętszej Marii Panny nr 14
Town: Legnica
Postal code: 59-220
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Seban Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postal address: ul. Jesionowa nr 9A
Town: Katowice
Postal code: 40-159
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Partner Medica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postal address: ul. Najświętszej Marii Panny nr 5 E
Town: Legnica
Postal code: 59-220
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 5343334.38
Total Value:
PLN 3657924.72

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
URL: https://www.uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
URL: https://www.uzp.gov.pl

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
URL: https://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable


90910000; 90919200; 90911200; 77310000; 77314100; 90610000; 90620000; Cleaning services; Office cleaning services; Building-cleaning services; Planting and maintenance services of green areas; Grassing services; Street-cleaning and sweeping services; Snow-clearing services;