The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Estonia-Kohila: Construction work for water and sewage pipelines

OJEU Ref

014950-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-13

Nature Of Contract

Public works contract

Awarding Authority

Water, energy, transport and telecommunications sectors

Awarding Criteria

Lowest price

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Osaühing Kohila Maja
National registration number: 10407814
Postal address: Kuusiku tn 15
Town: Kohila vald
Postal code: 79801
Country: EE
Contact person: Ranno Mellis
Telephone: +372 5131448
E-mail: ranno@ekoekspert.ee
NUTS code: EE
Main address (URL): http://www.kohilamaja.ee


Section II: Object of Contract


Title:
Aespa aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi ehitustööd
Reference number: 211479

II.1.4) Short description
Käesoleva riigihanke objektiks on Kohila vallas Aespa alevikus ÜVK ehitustööde elluviimine.
Hange on jagatud neljaks osaks - käesolev leping hõlmab osasid 2, 3 ja 4.
Tööle esitatavad nõuded ja ulatus on täpsemalt esitatud hanke alusdokumentide osas III „Töökirjeldus“ ja selle lisades, HD osas IV „Loendid“ ning olemasolevates põhiprojektides. HD osas II on esitatud lepingu tingimused.
Total Value:
EUR 15023070.68

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:
Aespa ÜVK ehitustööd – piirkonnad 1 ja 3
II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: EE
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Aespa alevik, Kohila vald
II.1.4) Short description
ÜVK ehitustööde elluviimine Aespa aleviku loodeosas, projektipiirkondades 1 ja 3.
Peamiste tööde orienteeruvad mahud osas 1 on alljärgnevad:
— Veetorustike rajamine – ca 11 km
— Isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine – ca 2,4 km
— Vaakumkanalisatsioonitorustike rajamine – ca 9,4 km
— Vaakumkaevude paigaldamine – 239 tk
— Survekanalisatsioonitorustike rajamine – ca 0,5 km
— Vaakumpumbajaamade ehitus – 1 tk
— Hüdrantide paigaldamine – 32 tk
— V ja K liitumispunktid – 387 tk
Töö hõlmab lisaks täiendavaid mitteabikõlblikke töid Kvartsi teel teealuse muldkeha välja vahetamiseks 1 m sügavuselt ja teekatte taastamist terve tee laiuses.
Tööle esitatavad nõuded ja ulatus on täpsemalt esitatud hanke alusdokumentide osas III „Töökirjeldus“ ja selle lisades, HD osas IV „Loendid“ ning HD osas V „Joonised“. HD osas II on esitatud lepingu tingimused.
II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options
RHS §156 ja § 173 lg 5 sätestatud juhul
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)
ÜF projekt nr 2014-2020.7.01.17-0035

Additional information:
Punktis II.2.7) esitatud lepingu kestusena on fikseeritud tööde täitmisaeg, mida arvestatakse alates alustamiskuupäevast. Lepingu kestvusele lisandub puudustest teatamise ajavahemik.

Description: Item/Lot 2
Title:
Aespa ÜVK ehitustööd – piirkond 2
II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: EE
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Aespa alevik, Kohila vald
II.1.4) Short description
ÜVK ehitustööde elluviimine Aespa aleviku loode-põhjaosas, projektipiirkonnas 2.
Peamiste tööde orienteeruvad mahud osas 2 on alljärgnevad:
— Veetorustike rajamine – ca 6,6 km
— Isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine – ca 5,8 km
— Reovee ülepumpla – 1 tk
— Hüdrantide paigaldamine – 16 tk
— V ja K liitumispunktid – 244 tk
Tööle esitatavad nõuded ja ulatus on täpsemalt esitatud hanke alusdokumentide osas III „Töökirjeldus“ ja selle lisades, HD osas IV „Loendid“ ning HD osas V „Joonised“. HD osas II on esitatud lepingu tingimused.
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options
RHS §156 ja § 173 lg 5 sätestatud juhul
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)
ÜF projekt nr 2014-2020.7.01.17-0035

Additional information:
Punktis II.2.7) esitatud lepingu kestusena on fikseeritud tööde täitmisaeg, mida arvestatakse alates alustamiskuupäevast. Lepingu kestvusele lisandub puudustest teatamise ajavahemik.
Etapp I - ÜVK torustike rajamine Kiisa-Hageri mnt koridoris ning Metsalaane reovee ülepumpla rajamine ja töölerakendamine – kestus 210 päeva

Description: Item/Lot 3
Title:
Aespa ÜVK ehitustööd – piirkonnad 4, 9 ja 10
II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: EE
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Aespa alevik, Kohila vald
II.1.4) Short description
ÜVK ehitustööde elluviimine Aespa aleviku ida- ja keskosas, projektipiirkondades 4, 9 ja 10.
Peamiste tööde orienteeruvad mahud osas 3 on alljärgnevad:
— Veetorustike rajamine – ca 21,6 km
— Isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine – ca 9,2 km
— Vaakumkanalisatsioonitorustike rajamine – ca 11,9 km
— Vaakumkaevude paigaldamine – 320 tk
— Survekanalisatsioonitorustike rajamine – ca 1,6 km
— Vaakumpumbajaamade ehitus – 1 tk
— Reovee pakettpumplate ehitus - 2 tk
— Hüdrantide paigaldamine – 55 tk
— V ja K liitumispunktid – 729 tk
Töö hõlmab lisaks täiendavaid mitteabikõlblikke töid Mäevana teel ja Tselluloosi teel teealuse muldkeha välja vahetamiseks 1 m sügavuselt ja teekatte taastamist terve tee laiuses.
Tööle esitatavad nõuded ja ulatus on täpsemalt esitatud hanke alusdokumentide osas III „Töökirjeldus“ ja selle lisades, HD osas IV „Loendid“ ning HD osas V „Joonised“. HD osas II on esitatud lepingu tingimused.
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options
RHS §156 ja § 173 lg 5 sätestatud juhul
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)
ÜF projekt nr 2014-2020.7.01.17-0035

Additional information:
Punktis II.2.7) esitatud lepingu kestusena on fikseeritud tööde täitmisaeg, mida arvestatakse alates alustamiskuupäevast. Lepingu kestvusele lisandub puudustest teatamise ajavahemik.
Etapp I - ÜVK torustike rajamine Tselluloosi teel, Mäevana teel, Kiisa-Kohila mnt koridoris ning Erkuse reovee ülepumpla rajamine ja töölerakendamine – kestus 210 päeva

Description: Item/Lot 4
Title:
Aespa ÜVK ehitustööd – piirkonnad 5, 6, 7 ja 8
II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: EE
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Aespa alevik, Kohila vald
II.1.4) Short description
ÜVK ehitustööde elluviimine Aespa aleviku edela- ja lõunaosas, projektipiirkondades 5, 6, 7 ja 8.
Peamiste tööde orienteeruvad mahud osas 4 on alljärgnevad:
— Veetorustike rajamine – ca 23,6 km
— Isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine – ca 5,5 km
— Vaakumkanalisatsioonitorustike rajamine – ca 20 km
— Vaakumkaevude paigaldamine – 461 tk
— Survekanalisatsioonitorustike rajamine – ca 1,2 km
— Vaakumpumbajaamade ehitus – 1 tk
— Hüdrantide paigaldamine – 57 tk
— V ja K liitumispunktid – 792 tk
Töö hõlmab lisaks täiendavaid mitteabikõlblikke töid Aespa ringteel, Kraavi teel ja Mobile teel teealuse muldkeha välja vahetamiseks 1 m sügavuselt ja teekatte taastamist terve tee laiuses.
Tööle esitatavad nõuded ja ulatus on täpsemalt esitatud hanke alusdokumentide osas III „Töökirjeldus“ ja selle lisades, HD osas IV „Loendid“ ning HD osas V „Joonised“. HD osas II on esitatud lepingu tingimused.
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options
RHS §156 ja § 173 lg 5 sätestatud juhul
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)
ÜF projekt nr 2014-2020.7.01.17-0035

Additional information:
Punktis II.2.7) esitatud lepingu kestusena on fikseeritud tööde täitmisaeg, mida arvestatakse alates alustamiskuupäevast. Lepingu kestvusele lisandub puudustest teatamise ajavahemik.
Etapp I - ÜVK torustike rajamine Kiisa-Hageri mnt koridoris – kestus 210 päeva

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 173-422893

Contract No:
AVE-1/2020
II.2.1) Lot No: 2
Title:
Aespa aleviku ÜVK ehitustööd – osa 2, osa 3 ja osa 4

2020-01-07

4
3
0
0
4
Official name: Aktsiaselts Merko Ehitus Eesti
National registration number: 12203636
Postal address: Järvevana tee 9g
Town: Tallinn
Postal code: 11314
Country: EE
E-mail: priit.tammekand@merko.ee
NUTS code: EE
V.2.3) The contractor is an SME: no


Official name: Aktsiaselts Merko Infra
National registration number: 11767130
Postal address: Järvevana tee 9g
Town: Tallinn
Postal code: 11314
Country: EE
E-mail: priit.tammekand@merko.ee
NUTS code: EE
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
EUR 1680946.01

Contract No:
AVE-1/2020
II.2.1) Lot No: 4
Title:
Aespa aleviku ÜVK ehitustööd – osa 2, osa 3 ja osa 4

2020-01-07

2
0
0
0
2
Official name: Aktsiaselts Merko Ehitus Eesti
National registration number: 12203636
Postal address: Järvevana tee 9g
Town: Tallinn
Postal code: 11314
Country: EE
E-mail: priit.tammekand@merko.ee
NUTS code: EE
V.2.3) The contractor is an SME: no


Official name: Aktsiaselts Merko Infra
National registration number: 11767130
Postal address: Järvevana tee 9g
Town: Tallinn
Postal code: 11314
Country: EE
E-mail: priit.tammekand@merko.ee
NUTS code: EE
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
EUR 7185569.12

Contract No:
AVE-1/2020
II.2.1) Lot No: 3
Title:
Aespa aleviku ÜVK ehitustööd – osa 2, osa 3 ja osa 4

2020-01-07

1
0
0
0
1
Official name: Aktsiaselts Merko Ehitus Eesti
National registration number: 12203636
Postal address: Järvevana tee 9g
Town: Tallinn
Postal code: 11314
Country: EE
E-mail: priit.tammekand@merko.ee
NUTS code: EE
V.2.3) The contractor is an SME: no


Official name: Aktsiaselts Merko Infra
National registration number: 11767130
Postal address: Järvevana tee 9g
Town: Tallinn
Postal code: 11314
Country: EE
E-mail: priit.tammekand@merko.ee
NUTS code: EE
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
EUR 6156555.55

Section V: Complementary information


Additional information:
Punktis II.2.7) esitatud lepingu kestusena on fikseeritud tööde täitmisaeg, mida arvestatakse alates alustamiskuupäevast. Lepingu kestvusele lisandub puudustest teatamise ajavahemik.
Iga viidet, mis on riigihanke alusdokumentides tehtud mõnele standardile või muule RHS § 88 lg 2 nimetatud alusele tuleb lugeda selliselt, et see on täiendatud märkega „või sellega samaväärne".
Kui pakkuja soovib lepingu täitmisel kasutada samaväärset eset, siis peab pakkuja oma pakkumuses ära näitama, millist eset ta kasutada soovib ja tõendama selle eseme samaväärsust riigihanke alusdokumentides nõutud esemega. Hankija hindab pakutud eseme samaväärsust nõutud esemega pakkumuse vastavuse hindamisel.
Hankija kasutab võimalust ühe pakkujaga sõlmitavad hankelepingud liita üheks hankelepinguks, kuna kõigis hanke osades osutus edukaks üks ja seesama pakkuja. Kuna hanke kogumaksumus ületab eelarvet, siis osale 1 sõlmitakse leping eraldi peale rahastuse kindlustamist.

Review body:
Official name: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postal address: Endla 13/Lõkke 5
Town: Tallinn
Postal code: 10122
Country: EE
Telephone: +372 6113713
E-mail: vako@fin.ee
URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postal address: Endla 13/Lõkke 5
Town: Tallinn
Postal code: 10122
Country: EE
Telephone: +372 6113713
E-mail: vako@fin.ee
URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-08

English Language Unavailable


45231300; 45232423; 45233120; 45310000; 45300000; 45223500; Construction work for water and sewage pipelines; Sewage pumping stations construction work; Road construction works; Electrical installation work; Building installation work; Reinforced-concrete structures;