The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Hungary-Budapest: Installation services of computers and information-processing equipment

OJEU Ref

015079-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-13

Nature Of Contract

Service contract

Awarding Authority

Water, energy, transport and telecommunications sectors

Awarding Criteria

The most economic tender

Procedure

Negotiated procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
National registration number: EKRSZ_71040624
Postal address: Akácfa utca 15.
Town: Budapest
Postal code: 1980
Country: HU
Contact person: Dr. Gara Richárd
Telephone: +36 14616578
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Fax: +36 13226438
NUTS code: HU110
Main address (URL): http://www.bkv.hu
Address of the buyer profile (URL): http://www.bkv.hu/beszerzesek


Section II: Object of Contract


Title:
M2-M4 biztosítóberendezések alkatrészeinek javítás
Reference number: EKR001382912019

II.1.4) Short description
Vállalkozási keretszerződés M2-M4 biztosítóberendezések alkatrészeinek javítása tárgyban
1. rész: M2, M4 biztosítóberendezések pályamenti alkatrészeinek javítása, tapasztalati mennyiség: 225 db/48 hónap
2. rész: M2, M4 biztosítóberendezések járműfedélzeti alkatrészeinek javítása, tapasztalati mennyiség: 87 db/48 hónap
A részletes leírást és követelményrendszert a műszaki leírás tartalmazza.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, a közbeszerzési műszaki leírásban esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogad. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:
M2, M4 biztosítóberend pályamenti alkatr. javítása
II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: HU110
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Budapest, BKV Zrt. M280 raktár - (1101 Bp., Fehér út 1/c.) és BKV Zrt M400 raktár Budapest, XI. Gyergyótölgyes u.2.
II.1.4) Short description
M2, M4 biztosítóberendezések pályamenti alkatrészeinek javítása
Tapasztalati mennyiség: 225 db/48 hónap
A részletezést és a műszaki követelményeket a közbeszerzési útmutató 2. számú melléklete tartalmazza.
A részvételre jelentkezőnek a javítás elvégzéséhez az alkatrészek gyártója által kiadott erre vonatkozó engedéllyel, valamint a javításra vonatkozó technológiai vagy javítási utasítással kell rendelkeznie, amelynek olyan mélységűnek kell lennie, hogy annak alapján az alkatrészek szakszerű javítását el lehessen végezni. Erről a részvételre jelentkezőnek jelentkezésében nyilatkozatot kell benyújtania.
Az ajánlattevőnek az ajánlattételi szakaszban ajánlatában nyilatkoznia kell:
— hogy a szerződés időtartama alatt az Ajánlatkérő által kért ütemezésben és a lehívások (megrendelések) szerinti mennyiségben vállalja a teljesítést,
— az általa vállalt javítási határidőről,
— hogy tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:
– nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadja,
– amennyiben ajánlatkérő - legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással - a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő.
— hogy az ajánlatkérő honlapján található, a személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat (www.bkv.hu/adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek), valamint megismerte és azt a szerződés megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertette,
— hogy az ajánlatkérőnek nyújtott szolgáltatások kapcsán adatfeldolgozónak minősül-e.
Ajánlatkérő a kifejezetten tárgyalni kíván az ajánlattevői kötelezettségekről, különös tekintettel a kötbérekre, fizetési feltételekre és a teljesítési határidőre. A részvételi szakaszban kiadott műszaki leírásban foglaltak a tárgyalások során módosulhatnak
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Vállalt többletjótállás (0-12 hónap)
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 90
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés hatálya alatt a keretszerződés egységárak táblázat mellékletében szereplő tételeken felül egyéb, az eljárás - közbeszerzési dokumentumok szerinti - tárgyát képező tételek javítását is megrendelje, a teljes mennyiség növelése nélkül, legfeljebb a szerződésben meghatározott teljes mennyiség 10 %-ával megegyező mértékben, tárgytól eltérő új elemre való kiterjesztés nélkül. Ezen tételek a szerződés módosításával a felek külön megállapodása alapján rendelhetők meg.


Additional information:
Az értékelési pontszám alsó-felső határa részszempontonként: 0-10
Első részszempont esetén az értékelés módszere pontozás
Második részszempont esetében az értékelés módszere fordított arányosítás.
A módszer(ek) ismertetése az útmutatóban történik.

Description: Item/Lot 2
Title:
M2, M4 biztosítóber. járműfedélzeti alkatr javítás
II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: HU110
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Budapest, BKV Zrt. M280 raktár - (1101 Bp., Fehér út 1/c.) és BKV Zrt M400 raktár Budapest, XI. Gyergyótölgyes u.2.
II.1.4) Short description
M2, M4 biztosítóberendezések járműfedélzeti alkatrészeinek javítása
Tapasztalati mennyiség: 87 db/48 hónap
A részletezést és a műszaki követelményeket a közbeszerzési útmutató 2. számú melléklete tartalmazza.
A részvételre jelentkezőnek a javítás elvégzéséhez az alkatrészek gyártója által kiadott erre vonatkozó engedéllyel, valamint a javításra vonatkozó technológiai vagy javítási utasítással kell rendelkeznie, amelynek olyan mélységűnek kell lennie, hogy annak alapján az alkatrészek szakszerű javítását el lehessen végezni. Erről a részvételre jelentkezőnek jelentkezésében nyilatkozatot kell benyújtania.
Az ajánlattevőnek az ajánlattételi szakaszban ajánlatában nyilatkoznia kell:
— hogy a szerződés időtartama alatt az Ajánlatkérő által kért ütemezésben és a lehívások (megrendelések) szerinti mennyiségben vállalja a teljesítést,
— az általa vállalt javítási határidőről,
— hogy tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:
O nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail-címen fogadja,
O amennyiben ajánlatkérő – legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással – a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő.
— hogy az ajánlatkérő honlapján található, a személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat (www.bkv.hu/adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek), valamint megismerte és azt a szerződés megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertette,
— hogy az ajánlatkérőnek nyújtott szolgáltatások kapcsán adatfeldolgozónak minősül-e.
Ajánlatkérő a kifejezetten tárgyalni kíván az ajánlattevői kötelezettségekről, különös tekintettel a kötbérekre, fizetési feltételekre és a teljesítési határidőre. A részvételi szakaszban kiadott műszaki leírásban foglaltak a tárgyalások során módosulhatnak.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Vállalt többletjótállás (0-12 hónap)
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 90
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés hatálya alatt a keretszerződés egységárak táblázat mellékletében szereplő tételeken felül egyéb, az eljárás - közbeszerzési dokumentumok szerinti - tárgyát képező tételek javítását is megrendelje, a teljes mennyiség növelése nélkül, legfeljebb a szerződésben meghatározott teljes mennyiség 10 %-ával megegyező mértékben, tárgytól eltérő új elemre való kiterjesztés nélkül. Ezen tételek a szerződés módosításával a felek külön megállapodása alapján rendelhetők meg.


Additional information:
Az értékelési pontszám alsó-felső határa részszempontonként: 0-10
Első részszempont esetén az értékelés módszere pontozás
Második részszempont esetében az értékelés módszere fordított arányosítás.
A módszer(ek) ismertetése az útmutatóban történik.

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Competitive Negotiation

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 214-526421

Contract No:
T-353/18/I
II.2.1) Lot No: 1
Title:
M2, M4 biztosítóberend pályamenti alkatr. javításaContract No:
T-353/18/II
II.2.1) Lot No: 2
Title:
M2, M4 biztosítóber. járműfedélzeti alkatr javításSection V: Complementary information


Review body:
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: HU
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
A Kbt. 148.§ (2)-(7) bekezdése szerint.

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: HU
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-08

English Language Unavailable


51610000; Installation services of computers and information-processing equipment;