The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Romania-Craiova: Electrical power systems design services

OJEU Ref

015111-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-13

Nature Of Contract

Service contract

Awarding Authority

Water, energy, transport and telecommunications sectors

Awarding Criteria

The most economic tender

Procedure

Negotiated procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Distribuție Energie Oltenia S.A.
National registration number: 14491102
Postal address: Calea Severinului nr. 97, parter, et. 2, 3, 4
Town: Craiova
Postal code: 200769
Country: RO
Contact person: Mihaela Ilie
Telephone: +40 372523261
E-mail: mihaela.ilie@cez.ro
Fax: +40 372523810
NUTS code: RO411
Main address (URL): www.distributieoltenia.ro
Address of the buyer profile (URL): www.e-licitatie.ro


Section II: Object of Contract


Title:
Serviciu de proiectare pentru lucrări de investiții, SC/SA, racordare la RED în instalații MT + JT în zona de activitate aferentă Distribuție Energie Oltenia S.A. – județele [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Reference number: 2019_35

II.1.4) Short description
Prestarea serviciului de proiectare documentații tehnico economice (DTE) pentru lucrările de investiții din RED, SC/SA inclusiv pentru cladirile tehnologice din RED, finantate din sursa proprie sau contributii financiare, precum si pentru lucrarile de extinderi retele si de racordare la RED (realizate pe tarif de racordare si din alte surse atrase). Serviciile de proiectare sunt descrise in caietul de sarcini este parte integranta a documentatiei de atribuire:
— elaborare DTE fazele: SS (studiu de solutie) pentru utilizatori tip consumator/producator, SA/SC (studii eliberare amplasament/coexistenta), SF (studiu de fezabilitate), PTE (proiect tehnic de executie),
— ridicari topografice, elaborare documentatii cadastrale, geotehnice, expertize tehnice,
— elaborare documentatii pentru obtinere avize/acorduri, documentatii tehnice pentru obtinerea autorizatiei de construire/desfiintare, documentatii pentru obtinerea dreptului de uz si servitute și alte [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

15943200
15943200

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: RO41
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Jud. Arges si Olt.
II.1.4) Short description
Volumul maxim estimat al lucrărilor de proiectare prevazut in acordul-cadru valabil pentru o perioada de 48 de luni: 790 000 OPM (valoare care nu include si nr. de OPM pentru elaborare SS, SA/SC si studiile de fezabilitate pentru extinderi de retele).
— Numar maxim km ridicari topo – 200,
— Numar maxim SS consumator – 150,
— Numar maxim SS producator – 50,
— Numar maxim SA/SC – 100,
— Numar maxim SF extinderi/dezvoltatori – 200,
— Numar maxim documentatii GIS – 140.
Volumul maxim estimat de lucrari de proiectare (inclusiv SS, SA/SC studii de fezabilitate extinderi/dezvoltatori) ce poate fi solicitat simultan (suma de OPM-uri aferente fazelor de proiectare nereceptionate, cu exceptia contractelor intarziate din vina prestatorului) este de: 100 000 OPM, care poate fi suma a mai multor contracte subsecvente.
Volumul minim estimat de lucrari de proiectare pe acord-cadru este de: 200 OPM + 0,1 km topo.
Volumul maxim estimat de lucrari de proiectare pe acord-cadru este de: 975 200 OPM + 200 km topo.
Volumul maxim estimat al unui contract subsecvent este de 40 000 OPM + 50 km topo.
Volumul minim estimat al unui contract subsecvent este de 200 OPM + 0,1 km topo.
Frecventa de atribuire a contractelor subsecvente: saptamanal.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: P durata elaborare SS consumator
Weighting: 12

Criteria: P durata elaborare DTAC
Weighting: 6

Criteria: P durata elaborare PTE acolo unde nu s-a executat SF anterior fazei PTE
Weighting: 6

Criteria: P durata elaborare PTE
Weighting: 6

Criteria: P durata elaborare SF dezvoltatori
Weighting: 6

Criteria: P durata elaborare SF extinderi
Weighting: 6

Criteria: P durata elaborare SF (FP)
Weighting: 6

Criteria: P durata elaborare SA/SC
Weighting: 6

Criteria: P durata elaborare SS producator
Weighting: 6
Cost/Price
Weighting: 40Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Competitive Negotiation

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 162-399541

Contract No:
16811
Title:
Acord-cadru servicii de proiectare pentru lucrări de investiții, SC/SA, racordare la RED în instalații MT + JT în zona de activitate aferentă Distribuție Energie Oltenia S.A. – județele Argeș și Olt

2019-12-17

1
1
0
0
0
Official name: Forest Electro Grup 2002 S.R.L.
National registration number: 14479230
Postal address: Str. Alexandru Golescu nr. 57
Town: Ștefănești
Postal code: 117717
Country: RO
Telephone: +40 248219770
E-mail: office@forestelectrogrup.ro
Fax: +40 248219770
NUTS code: RO311
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
RON 15943200

15943200
15943200

49

— servicii de proiectare

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: RO
Telephone: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
URL: http://www.cnsc.ro

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-08

English Language Unavailable


71323100; Electrical power systems design services;