The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Romania-Craiova: Electrical power systems design services

OJEU Ref

015113-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-13

Nature Of Contract

Service contract

Awarding Authority

Water, energy, transport and telecommunications sectors

Awarding Criteria

The most economic tender

Procedure

Negotiated procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Distribuție Energie Oltenia S.A.
National registration number: 14491102
Postal address: Calea Severinului nr. 97, parter, et. 2, 3, 4
Town: Craiova
Postal code: 200769
Country: RO
Contact person: Mihaela Ilie
Telephone: +40 372523261
E-mail: mihaela.ilie@cez.ro
Fax: +40 372523810
NUTS code: RO411
Main address (URL): www.distributieoltenia.ro
Address of the buyer profile (URL): www.e-licitatie.ro


Section II: Object of Contract


Title:
Serviciu de proiectare pentru lucrări de investiții, SC/SA, racordare la RED în instalații MT + JT și studii de dezvoltare în zona de activitate aferentă Distribuție Ene [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Reference number: 2019_16

II.1.4) Short description
Obiectul procedurii consta in prestarea serviciului de proiectare documentatii tehnico economice (DTE) pentru lucrarile de investitii din RED, SC/SA inclusiv pentru cladirile tehnologice din RED, finantate din sursa proprie sau contributii financiare, precum si pentru lucrarile de extinderi retele si de racordare la RED (realizate pe tarif de racordare si din alte surse atrase).
Serviciile de proiectare sunt descrise in caietul de sarcini, este parte integranta a documentatiei de atribuire:
— elaborare DTE fazele: SS (studiu de solutie) pentru utilizatori tip consumator/producator, SA/SC (studii eliberare amplasament/coexistenta), SF (studiu de fezabilitate), PTE (proiect tehnic de executie),
— ridicari topografice, elaborare documentatii cadastrale, geotehnice, expertize tehnice,
— elaborare documentatii pentru obtinere avize/acorduri, documentatii tehnice pentru obtinerea autorizatiei de construire/desfiintare, documentatii pentru obtinerea dreptul [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

16711200
16711200

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: RO41
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Jud. Dolj, Mehedinti, Teleorman.
II.1.4) Short description
Volumul maxim estimat al lucrărilor de proiectare prevazut in acordul-cadru valabil pentru o perioada de 48 de luni: 822 000 OPM (valoare care nu include si nr. de OPM pentru elaborare SS, SA/SC, studii dezvoltare si studiile de fezabilitate pentru extinderi de retele):
— numar maxim km ridicari topo – 200,
— numar maxim SS consumator – 150,
— numar maxim SS producator – 50,
— numar maxim studii dezvoltare – 2,
— numar maxim SA/SC – 100,
— numar maxim SF extinderi/dezvoltatori – 200,
— numar maxim documentatii GIS – 140.
Volumul maxim estimat de lucrari de proiectare (inclusiv SS, SA/SC studii de fezabilitate extinderi/dezvoltatori) ce poate fi solicitat simultan (suma de OPM-uri aferente fazelor de proiectare nereceptionate, cu exceptia contractelor intarziate din vina prestatorului) este de: 120 000 OPM, care poate fi suma mai multor contracte subsecvente.
Volumul minim estimat de lucrari de proiectare pe acord-cadru este de: 200 OPM + 0,1 km topo.
Volumul maxim estimat de lucrari de proiectare pe acord-cadru este de: 1 023 200 OPM + 200 km topo.
Volumul maxim estimat al unui contract subsecvent este de 40 000 OPM + 50 km topo.
Volumul minim estimat al unui contract subsecvent este de 200 OPM + 0,1 km topo.
Frecventa contractelor: se vor incheia contracte subsecvente saptamanal.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: P durata elaborare SS consumator
Weighting: 6

Criteria: P durata elaborare DTAC
Weighting: 6

Criteria: P durata elaborare PTE, acolo unde nu s-a executat SF anterior fazei PTE
Weighting: 6

Criteria: P durata elaborare PTE
Weighting: 6

Criteria: P durata elaborare SF dezvoltatori
Weighting: 6

Criteria: P durata elaborare SF extinderi
Weighting: 6

Criteria: P durata elaborare SF (FP)
Weighting: 6

Criteria: P durata elaborare SD
Weighting: 6

Criteria: P durata elaborare SA/SC
Weighting: 6

Criteria: P durata elaborare SS producator
Weighting: 6
Cost/Price
Weighting: 40Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Competitive Negotiation

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 162-399539

Contract No:
16810
Title:
Acord-cadru servicii de proiectare pentru lucrări de investiții, SC/SA, racordare la RED în instalații MT + JT și studii de dezvoltare în zona de activitate DEO – jud. Dolj, Mehedinți și Teleorman

2019-12-17

1
1
0
0
0
Official name: Ralicri Com
National registration number: 7992682
Postal address: Str. Arhitect Ion Mincu nr. 22
Town: Craiova
Postal code: 200011
Country: RO
Telephone: +40 722541144
E-mail: ing_proev@yahoo.com
NUTS code: RO411
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
RON 16711200

16711200
16711200

83

— servicii de proiectare

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: RO
Telephone: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
URL: http://www.cnsc.ro

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-08

English Language Unavailable


71323100; Electrical power systems design services;