The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Hungary-Karcag: Construction work

OJEU Ref

015500-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Public works contract

Awarding Authority

Local authorities

Awarding Criteria

The most economic tender

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Karcagi Tankerületi Központ
National registration number: EKRSZ_53929512
Postal address: Táncsics Mihály körút 15.
Town: Karcag
Postal code: 5300
Country: HU
Contact person: Pabar Ignác Roland
Telephone: +36 59795270
E-mail: roland.ignac.pabar@kk.gov.hu
NUTS code: HU322
Main address (URL): http://kk.gov.hu/karcag
Address of the buyer profile (URL): http://kk.gov.hu/karcag
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: EDUCATION

Section II: Object of Contract


Title:
EFOP-4.1.2-17 projekt Tiszafüred építési beruházás
Reference number: EKR000677262019

II.1.4) Short description
Az EFOP-4.1.2-17-2017-00011 azonosítószámú, Tiszafüreden a Kossuth Lajos Gimnázium KossuthLajos Általános Iskolájának infrastrukturális fejlesztése című projektben építési beruházási feladatok ellátása.
Total Value:
HUF 340140516.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: HU322
II.2.3.2) Main site or place of performance:
5350 Tiszafüred, Kossuth tér 2. (Hrsz.:347)
II.1.4) Short description
EFOP-4.1.2-17-2017-00011,Tiszafüreden Kossuth Lajos Gimnázium Kossuth Lajos Általános Iskolájának infrastrukturális fejlesztése c.projektben építési beruházási feladatok ellátása.
.Az épület védelmi státusza, helyi védett.
2
Épület felújítás munkanemei,főbb mennyiségi jellemzői:
Építőmesteri munkák:
,állványozás hálóval 1850 m
2
2
2
,
2
— Az udvar felőli terasz teljes külső határoló szerkezetek átépítése 32,02m
2
— Részleges külső fa nyílászáró csere (37 db),vegyes méretű, hőtechnikai megfelelőséggel
— Részleges belső fa nyílászáró csere (25 db),vegyes méretű, összes munkáival
,
2
,
2
2
,
2
— Külső belső teljes akadálymentesítés
-en,
2
2
,javítások,villamos munkák horony javításai közb.dokumentum szerint,
2
— Fal és mennyezet festések,előkészítéssel ~ 7500 m
2
— Akadálymentes WC-k kialakítása előtérrel 1 db a földszinten és 1 db az emeleten a rehab előírásoknak megfelelően
Villamos munkák:
— Teljes vezetékhálózat csere,elosztókkal
— Részleges világítás korszerűsítés,vegyes méretű 47 db lámpatest,37 db fénycső csere
— Napelem HMKE méretben napelem telj.13,5 KWp,3 fázisú 15KW inverter teljesítmény
Gyengeáramú hálózatok tűzjelző:
— Tűzjelző kiépítése,teljes épületben
— Video rendszer kiépítése,
— Informatikai hálózat kiépítése
— Épületgépészeti munkák:
— Központi fűtési hálózat rekonstrukció 3x67,6=202,8 KW kondenzációs gázkazán hőtermelővel,részleges radiátor cserével és vezeték építéssel,
— Földgázellátás kiépítése meglévő hálózatról az új kazánokig új mérőhellyel,
— A természettudományi labor munkaállomásainak kialakítása Pb gázellátása 21 db munkaállomással
— Víz szennyvíz szerelési munkák a vizesblokkoknál és az új természettudományi labor munkaállomásain,
— Szellőzés szerelési munkák,vizesblokkoknál időkésleltetésű elszívó ventilátorokkal és temészettudományi labornál a gáz bunzenégők használatának időszakában a gázellátással reteszelten üzemeltetve.
AKM rehab munkák:
— AKM parkoló kialakítás közterületen 1 db, 36,5 m
2
, 21 cm szint és lépcsőjáró 58 cm szint áthidalásra kialakítása,
2
— AKM lift építés, 8 személy,vagy 630 kg,
— AKM WC-k 2 db,rehab szabályok szerinti,
— Külső belső teljes akadálymentesítés,vezetősávokkal,infó táblákkal,hurokkal stb. a rehab mérnöki munkarész szerint.
Út közmű építési munkák:
térkővel
2
,térkő burkolat 270 m
2
2
— Vízellátás és szennyvíz elvezetés a kazánokhoz,épület egyéb részeiről szennyvíz elvezetése,
térfogatú
3
Az összes elvégzendő feladat,teljes mennyiség a közbeszerzési dokumentumban kerül részletezésre.
A 321/2015.(X.30.)Korm.rend.46.§(3)-re tekintettel AK felhívja figyelmet,amennyiben a közbeszerzéstárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú,eredetű,típusú dologra,eljárásra,tevékenységre, személyre,szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást,a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,és megnevezés mellett a «vagy azzal egyenértékű» minden esetben értendő. AK felhívja a figyelmet,hogy,egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget ajánlattevőnek kell igazolnia.
Karakterkorlát miatt folytatás VI.4.3)pontban
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Kivitelezési munkákra vonatkozó kötelező 12 hónap jótálláson felül vállalt többlet jótállás időtartama (min. 0 hónap - max. 24 hónap)
Weighting: 10

Criteria: III.1.3)M1.alk.köv.-t igazoló szakember épület v.építmény építésére és/vagy felújítására és/vagy bővítésére irányuló építési kivitelezésben szerzett szakmai többlettapasztalata(0db-max.5 db szerződés)
Weighting: 10

Criteria: III.1.3)M3.alk.követelményt igazoló szakember épület v.építmény villamossági kivitelezésben szerzett szakmai többlet tapasztalata(0 db-max.5 db szerződés)
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 70

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)
EFOP-4.1.2-17-2017-00011

Additional information:
A II.2.7) pontban a 12 hónap a szerződés hatályba lépésétől kezdődően értendő.Nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés Felek aláírásával lép hatályba,azzal,hogy az EU-s források felhasználásáért felelős miniszter által kiállított,támogató vagy feltétellel támogató tartalmú közbeszerzési záró tanúsítvány hiányában nem léphet hatályba.

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 130-317873

Contract No:
2019/05/É/03886-1
Title:
EFOP-4.1.2-17 projekt Tiszafüred építési beruházás

2019-12-12

2
2
0
0
2
Official name: Ollári Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
National registration number: EKRSZ_60534013
Postal address: Kossuth Lajos út 65.
Town: Tomajmonostora
Postal code: 5324
Country: HU
Telephone: +36 209743113
E-mail: ollariroland@gmail.com
NUTS code: HU322
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
HUF 340140516.00


MV-É felelős műszaki vezetői feladatok ellátása,kőműves munkálatok,MV-ÉV felelős műszaki vezetői feladatok ellátása

Section V: Complementary information


Additional information:
1.) Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:
1.1.) Ollári Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye: 5324 Tomajmonostora, Kossuth Lajos út 65., adószáma: 26597340-2-16)
1.2.) PETAGORAS Mérnöki, Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye: 3530 Miskolc Rákóczi Ferenc utca 1., adószáma: 26562582-2-05)
2.) A közbeszerzési eljárást érintően környezetvédelmi vagy szociális szempontok értékelési szempontként, a műszaki leírás részeként, alkalmassági feltételként nem került figyelembevételre, míg szerződéses feltételként figyelembe vételre kerültek.

Review body:
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: HU
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
A Kbt. 148.§ szerint.

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: HU
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable


45000000; 45261210; 45261300; 45261400; 45262100; 45262500; 45421100; 45432113; 45432130; 45442100; 45443000; 45315000; 45315100; 45231300; 09331000; Construction work; Roof-covering work; Flashing and guttering work; Sheeting work; Scaffolding work; Masonry and bricklaying work; Installation of doors and windows and related components; Parquet flooring; Floor-covering work; Painting work; Facade work; Electrical installation work of heating and other electrical building-equipment; Electrical engineering installation works; Construction work for water and sewage pipelines; Solar panels;