The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Romania-Bucharest: Construction work

OJEU Ref

015561-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Public works contract

Awarding Authority

Regional or local Agency / Office

Awarding Criteria

The most economic tender

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar
National registration number: 14783794
Postal address: Str. Fizician Galvani Luigi nr. 20
Town: Bucureşti
Postal code: 020362
Country: RO
Contact person: Mihail Geangu
Telephone: +40 212121544
E-mail: dgapi@ps2.ro
Fax: +40 212121544
NUTS code: RO321
Main address (URL): www.invatamantsector2.ro
Address of the buyer profile (URL): www.e-licitatie.ro
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AGENCY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:
„Modernizarea infrastructurii unităților de învățământ preuniversitar aflate în administrarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar – sector [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Reference number: 14783794/2019/1

II.1.4) Short description
Prezenta documentație de atribuire conține cerințele, criteriile, regulile și informațiile necesare pentru a asigura potențialilor ofertanți o informare completă, corectă și explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire a acordului-cadru având ca obiect modernizarea infrastructurii unităților de învățământ preuniversitar aflate în administrarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar – sector 2 București pentru aducerea acestora la o stare normală de exploatare care să asigure siguranța, confortul și condițiile igienico-sanitare necesare desfășurării activității, prin execuția lucrărilor de reparații, intervenție, consolidări, PSI, inclusiv furnizarea, montarea și punerea în funcțiune a dotărilor necesare, precum și serviciile de proiectare aferente.
În acest sens, obiectivul general al acordului-cadru este reprezentat de presetarea serviciilor și execuția lucrărilor necesare pentru asigurarea unor condiții [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Total Value:
RON 165249957.75

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:
LOT 2 – Modernizarea infrastructurii unităților de învățământ preuniversitar (inclusiv imobile din zone protejate) aflate în administrarea DGAPI Sector 2 București pen... detalii pe www.e-licitatie.ro
II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: RO321
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Bucureşti
II.1.4) Short description
LOT 2 – Modernizarea infrastructurii unităților de învățământ preuniversitar (inclusiv imobile din zone protejate) aflate în administrarea DGAPI Sector 2 București pentru aducerea acestora la o stare normală de exploatare necesare desfășurării activității, prin execuția lucrărilor de reparații, intervenție, consolidări, PSI, inclusiv furnizarea, montarea și punerea în funcțiune a dotărilor necesare, precum și serviciile de proiectare aferente:
O Val. estim. min. a acordului-cadru ce urmează a fi încheiat este de 15497108,09 RON fără TVA, corespun. cant. min. de lucrări și serv. care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru din care: val. serv. de proiectare 540674 RON, val. organiz. de șantier 147295,94 RON, val. echipam. tehnologice și montaj 677025,26 RON și val. construcții montaj 14132112,89;
O Val. estim. max. a acordului-cadru ce urmează a fi încheiat este de 237838971,14 RON fără TVA, corespun. cant.max. de lucrări și serv. care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru din care: val. serv.de proiectare 10491824,14 RON, val. organiz. de șantier 1116830,82 RON, val. echipam. tehnologice și montaj 13108363,76 RON și val. construcții montaj 213121952,42;
O Val. estim. a celui mai mic contr. subsec. este de 508512,42 RON fără TVA, corespun.cant. min. de lucrări și serv.care ar putea fi solicitate pe durata de derulare a unui contr. subsec. din care: val. serv. de proiectare 20022 RON, val. organiz. de șantier 15779,7 RON, val. echipam. tehnologice și montaj 22344,04 RON și val. construcții montaj 450366,68 RON;
O Val. estim. a celui mai mare contr. subsec. este de 28354782,58 RON fără TVA, corespun.cant. max. de lucrări și serv. care ar putea fi solicitate pe durata de derulare a unui contr. subsec. din care: val. serv. de proiectare 1170393 RON, val. organiz. de șantier 199822,71 RON, val. echipam. tehnologice și montaj 1468026,81 RON și val. construcții montaj 25516540,06 RON.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Criteriu tehnic
Weighting: 46
Cost/Price
Weighting: 54Additional information:
Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) și alte surse legal constiuite cum ar fi bugetul local, fonduri împrumuturi
Rambursabile / nerambursabile (dacă vor fi obținute)

Description: Item/Lot 2
Title:
LOT 1 – Modernizarea infrastructurii unităților de învățământ preuniversitar (inclusiv imobile ce fac parte lista monumentelor istorice și imobile din zone protejate) ... detalii pe www.e-licitatie.ro
II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: RO321
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Bucureşti
II.1.4) Short description
LOT 1 – Modernizarea infrastructurii unităților de învățământ preuniversitar (inclusiv imobile ce fac parte lista monumentelor istorice și imobile din zone protejate) aflate în administrarea DGAPI Sector 2 București pt. aducerea acestora la o stare normală de exploatare necesare desfășurării activității, prin execuția lucrărilor de reparații, intervenție, consolidări, PSI, inclusiv furnizarea, montarea și punerea în funcțiune a dotărilor necesare, precum și serv. de proiectare aferente:
O Val. estim. min. a acordului–cadru ce urmează a fi încheiat este de 16298691,66 RON fără TVA, corespun. cant. min. de lucrări și serv. care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru din care: val. serv. de proiectare 603006 RON, val. organiz. de șantier 148613,48 RON, val. echipam. tehnologice și montaj 756183,48 RON și val. construcții montaj 14790888,7 RON;
O Val. estim. max. a acordului-cadru ce urmează a fi încheiat este de 234816294,38 RON fără TVA, corespun. cant. max. de lucrări și serv. care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru din care: val. serv. de proiectare 10447727,70 RON, val. organiz. de șantier 1127344,77 RON, val. echipam. tehnologice și montaj 13070767,66 RON și val. construcții montaj 210170454,26 RON;
O Val. estim. a celui mai mic contr. subsec. este de 774823,04 RON fără TVA, corespun. cant. min.de lucrări și serv. care ar putea fi solicitate pe durata de derulare a unui contr. subsec. din care: valoare serv. de proiectare 29772 RON, val. organiz. de șantier 16267,12 RON, val. echipam. tehnologice și montaj 34706,98 RON și val. construcții montaj 694076,94 RON;
O Val. estim. a celui mai mare contr. subsec. este de 28928098,1 RON fără TVA, corespun. cant. max. de lucrări și serv. care ar putea fi solicitate pe durata de derulare a unui contr. subsec. din care: val. serv. de proiectare 1253814 RON, val. organiz. de șantier 200586,4 RON, val. echipam. tehnologice și montaj 1575313,56 RON și val. construcții montaj 25898384,14 lei
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Criteriu tehnic
Weighting: 46
Cost/Price
Weighting: 54Additional information:
Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) și alte surse legal constiuite cum ar fi bugetul local, fonduri împrumuturi
Rambursabile / nerambursabile (dacă vor fi obținute)

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 015-030131

Contract No:
67
II.2.1) Lot No: 1
Title:
LOT 1 – Modernizarea infrastructurii unităților de învățământ preuniversitar (inclusiv imobile ce fac parte lista monumentelor istorice și imobile din zone protejate) ... detalii pe www.e-licitatie.ro

2019-11-06

3
0
0
0
3
Official name: PALEX CONSTRUCTII INSTALATII
National registration number: RO 6546959
Postal address: Strada Constantin Radulescu Motru, Nr. 20, Sector: 4
Town: Bucuresti
Postal code: 061018
Country: RO
Telephone: +40 213461102
E-mail: palexci@yahoo.com, office@palex.ro
Fax: +40 213463843
NUTS code: RO321
URL: www.xxx.ro
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
RON 3898002.61
Total Value:
RON 3898002.61

Contract No:
60
II.2.1) Lot No: 1
Title:
LOT 1 – Modernizarea infrastructurii unităților de învățământ preuniversitar (inclusiv imobile ce fac parte lista monumentelor istorice și imobile din zone protejate) ... detalii pe www.e-licitatie.ro

2019-11-06

3
0
0
0
3
Official name: PALEX CONSTRUCTII INSTALATII
National registration number: RO 6546959
Postal address: Strada Constantin Radulescu Motru, Nr. 20, Sector: 4
Town: Bucuresti
Postal code: 061018
Country: RO
Telephone: +40 213461102
E-mail: palexci@yahoo.com, office@palex.ro
Fax: +40 213463843
NUTS code: RO321
URL: www.xxx.ro
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
RON 2890386.74
Total Value:
RON 2890386.74

Contract No:
63
II.2.1) Lot No: 1
Title:
LOT 1 – Modernizarea infrastructurii unităților de învățământ preuniversitar (inclusiv imobile ce fac parte lista monumentelor istorice și imobile din zone protejate) ... detalii pe www.e-licitatie.ro

2019-11-06

3
0
0
0
3
Official name: PALEX CONSTRUCTII INSTALATII
National registration number: RO 6546959
Postal address: Strada Constantin Radulescu Motru, Nr. 20, Sector: 4
Town: Bucuresti
Postal code: 061018
Country: RO
Telephone: +40 213461102
E-mail: palexci@yahoo.com, office@palex.ro
Fax: +40 213463843
NUTS code: RO321
URL: www.xxx.ro
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
RON 4782957.87
Total Value:
RON 4782957.87

Contract No:
62
II.2.1) Lot No: 1
Title:
LOT 1 – Modernizarea infrastructurii unităților de învățământ preuniversitar (inclusiv imobile ce fac parte lista monumentelor istorice și imobile din zone protejate) ... detalii pe www.e-licitatie.ro

2019-11-06

3
0
0
0
3
Official name: PALEX CONSTRUCTII INSTALATII
National registration number: RO 6546959
Postal address: Strada Constantin Radulescu Motru, Nr. 20, Sector: 4
Town: Bucuresti
Postal code: 061018
Country: RO
Telephone: +40 213461102
E-mail: palexci@yahoo.com, office@palex.ro
Fax: +40 213463843
NUTS code: RO321
URL: www.xxx.ro
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
RON 1963584.97
Total Value:
RON 1963584.97

Contract No:
65
II.2.1) Lot No: 1
Title:
LOT 1 – Modernizarea infrastructurii unităților de învățământ preuniversitar (inclusiv imobile ce fac parte lista monumentelor istorice și imobile din zone protejate) ... detalii pe www.e-licitatie.ro

2019-11-06

3
0
0
0
3
Official name: PALEX CONSTRUCTII INSTALATII
National registration number: RO 6546959
Postal address: Strada Constantin Radulescu Motru, Nr. 20, Sector: 4
Town: Bucuresti
Postal code: 061018
Country: RO
Telephone: +40 213461102
E-mail: palexci@yahoo.com, office@palex.ro
Fax: +40 213463843
NUTS code: RO321
URL: www.xxx.ro
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
RON 4856585.89
Total Value:
RON 4856585.89

Contract No:
61
II.2.1) Lot No: 1
Title:
LOT 1 – Modernizarea infrastructurii unităților de învățământ preuniversitar (inclusiv imobile ce fac parte lista monumentelor istorice și imobile din zone protejate) ... detalii pe www.e-licitatie.ro

2019-11-06

3
0
0
0
3
Official name: PALEX CONSTRUCTII INSTALATII
National registration number: RO 6546959
Postal address: Strada Constantin Radulescu Motru, Nr. 20, Sector: 4
Town: Bucuresti
Postal code: 061018
Country: RO
Telephone: +40 213461102
E-mail: palexci@yahoo.com, office@palex.ro
Fax: +40 213463843
NUTS code: RO321
URL: www.xxx.ro
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
RON 5708715.83
Total Value:
RON 5708715.83

Contract No:
59
II.2.1) Lot No: 1
Title:
LOT 1 – Modernizarea infrastructurii unităților de învățământ preuniversitar (inclusiv imobile ce fac parte lista monumentelor istorice și imobile din zone protejate) ... detalii pe www.e-licitatie.ro

2019-11-06

3
0
0
0
3
Official name: PALEX CONSTRUCTII INSTALATII
National registration number: RO 6546959
Postal address: Strada Constantin Radulescu Motru, Nr. 20, Sector: 4
Town: Bucuresti
Postal code: 061018
Country: RO
Telephone: +40 213461102
E-mail: palexci@yahoo.com, office@palex.ro
Fax: +40 213463843
NUTS code: RO321
URL: www.xxx.ro
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
RON 5883715.82
Total Value:
RON 5883715.82

Contract No:
58
II.2.1) Lot No: 1
Title:
LOT 1 – Modernizarea infrastructurii unităților de învățământ preuniversitar (inclusiv imobile ce fac parte lista monumentelor istorice și imobile din zone protejate) ... detalii pe www.e-licitatie.ro

2019-10-18

3
0
0
0
3
Official name: PALEX CONSTRUCTII INSTALATII
National registration number: RO 6546959
Postal address: Strada Constantin Radulescu Motru, Nr. 20, Sector: 4
Town: Bucuresti
Postal code: 061018
Country: RO
Telephone: +40 213461102
E-mail: palexci@yahoo.com, office@palex.ro
Fax: +40 213463843
NUTS code: RO321
URL: www.xxx.ro
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
RON 10856292.63
Total Value:
RON 10856292.63

Contract No:
35
II.2.1) Lot No: 1
Title:
LOT 1 – Modernizarea infrastructurii unităților de învățământ preuniversitar (inclusiv imobile ce fac parte lista monumentelor istorice și imobile din zone protejate) ... detalii pe www.e-licitatie.ro

2019-08-07

3
0
0
0
3
Official name: PALEX CONSTRUCTII INSTALATII
National registration number: RO 6546959
Postal address: Strada Constantin Radulescu Motru, Nr. 20, Sector: 4
Town: Bucuresti
Postal code: 061018
Country: RO
Telephone: +40 213461102
E-mail: palexci@yahoo.com, office@palex.ro
Fax: +40 213463843
NUTS code: RO321
URL: www.xxx.ro
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
RON 16623929.86
Total Value:
RON 16623929.86

Contract No:
34
II.2.1) Lot No: 1
Title:
LOT 1 – Modernizarea infrastructurii unităților de învățământ preuniversitar (inclusiv imobile ce fac parte lista monumentelor istorice și imobile din zone protejate) ... detalii pe www.e-licitatie.ro

2019-08-07

6
0
0
0
6
Official name: PALEX CONSTRUCTII INSTALATII
National registration number: RO 6546959
Postal address: Strada Constantin Radulescu Motru, Nr. 20, Sector: 4
Town: Bucuresti
Postal code: 061018
Country: RO
Telephone: +40 213461102
E-mail: palexci@yahoo.com, office@palex.ro
Fax: +40 213463843
NUTS code: RO321
URL: www.xxx.ro
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
RON 234816294.38

231483651.59
231483651.59

Contract No:
37
II.2.1) Lot No: 1
Title:
LOT 1 – Modernizarea infrastructurii unităților de învățământ preuniversitar (inclusiv imobile ce fac parte lista monumentelor istorice și imobile din zone protejate) ... detalii pe www.e-licitatie.ro

2019-08-07

3
0
0
0
3
Official name: PALEX CONSTRUCTII INSTALATII
National registration number: RO 6546959
Postal address: Strada Constantin Radulescu Motru, Nr. 20, Sector: 4
Town: Bucuresti
Postal code: 061018
Country: RO
Telephone: +40 213461102
E-mail: palexci@yahoo.com, office@palex.ro
Fax: +40 213463843
NUTS code: RO321
URL: www.xxx.ro
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
RON 18265371.21
Total Value:
RON 18265371.21

Contract No:
39
II.2.1) Lot No: 1
Title:
LOT 1 – Modernizarea infrastructurii unităților de învățământ preuniversitar (inclusiv imobile ce fac parte lista monumentelor istorice și imobile din zone protejate) ... detalii pe www.e-licitatie.ro

2019-08-07

3
0
0
0
3
Official name: PALEX CONSTRUCTII INSTALATII
National registration number: RO 6546959
Postal address: Strada Constantin Radulescu Motru, Nr. 20, Sector: 4
Town: Bucuresti
Postal code: 061018
Country: RO
Telephone: +40 213461102
E-mail: palexci@yahoo.com, office@palex.ro
Fax: +40 213463843
NUTS code: RO321
URL: www.xxx.ro
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
RON 13514606.91
Total Value:
RON 13514606.91

Contract No:
38
II.2.1) Lot No: 1
Title:
LOT 1 – Modernizarea infrastructurii unităților de învățământ preuniversitar (inclusiv imobile ce fac parte lista monumentelor istorice și imobile din zone protejate) ... detalii pe www.e-licitatie.ro

2019-08-07

3
0
0
0
3
Official name: PALEX CONSTRUCTII INSTALATII
National registration number: RO 6546959
Postal address: Strada Constantin Radulescu Motru, Nr. 20, Sector: 4
Town: Bucuresti
Postal code: 061018
Country: RO
Telephone: +40 213461102
E-mail: palexci@yahoo.com, office@palex.ro
Fax: +40 213463843
NUTS code: RO321
URL: www.xxx.ro
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
RON 13647393.74
Total Value:
RON 13647393.74

Contract No:
36
II.2.1) Lot No: 1
Title:
LOT 1 – Modernizarea infrastructurii unităților de învățământ preuniversitar (inclusiv imobile ce fac parte lista monumentelor istorice și imobile din zone protejate) ... detalii pe www.e-licitatie.ro

2019-08-07

3
0
0
0
3
Official name: PALEX CONSTRUCTII INSTALATII
National registration number: RO 6546959
Postal address: Strada Constantin Radulescu Motru, Nr. 20, Sector: 4
Town: Bucuresti
Postal code: 061018
Country: RO
Telephone: +40 213461102
E-mail: palexci@yahoo.com, office@palex.ro
Fax: +40 213463843
NUTS code: RO321
URL: www.xxx.ro
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
RON 16519523.40
Total Value:
RON 16519523.40

Contract No:
40
II.2.1) Lot No: 1
Title:
LOT 1 – Modernizarea infrastructurii unităților de învățământ preuniversitar (inclusiv imobile ce fac parte lista monumentelor istorice și imobile din zone protejate) ... detalii pe www.e-licitatie.ro

2019-08-07

3
0
0
0
3
Official name: PALEX CONSTRUCTII INSTALATII
National registration number: RO 6546959
Postal address: Strada Constantin Radulescu Motru, Nr. 20, Sector: 4
Town: Bucuresti
Postal code: 061018
Country: RO
Telephone: +40 213461102
E-mail: palexci@yahoo.com, office@palex.ro
Fax: +40 213463843
NUTS code: RO321
URL: www.xxx.ro
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
RON 19818847.43
Total Value:
RON 19818847.43

Contract No:
41
II.2.1) Lot No: 1
Title:
LOT 1 – Modernizarea infrastructurii unităților de învățământ preuniversitar (inclusiv imobile ce fac parte lista monumentelor istorice și imobile din zone protejate) ... detalii pe www.e-licitatie.ro

2019-08-07

3
0
0
0
3
Official name: PALEX CONSTRUCTII INSTALATII
National registration number: RO 6546959
Postal address: Strada Constantin Radulescu Motru, Nr. 20, Sector: 4
Town: Bucuresti
Postal code: 061018
Country: RO
Telephone: +40 213461102
E-mail: palexci@yahoo.com, office@palex.ro
Fax: +40 213463843
NUTS code: RO321
URL: www.xxx.ro
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
RON 18631335.59
Total Value:
RON 18631335.59

Contract No:
66
II.2.1) Lot No: 1
Title:
LOT 1 – Modernizarea infrastructurii unităților de învățământ preuniversitar (inclusiv imobile ce fac parte lista monumentelor istorice și imobile din zone protejate) ... detalii pe www.e-licitatie.ro

2019-11-06

3
0
0
0
3
Official name: PALEX CONSTRUCTII INSTALATII
National registration number: RO 6546959
Postal address: Strada Constantin Radulescu Motru, Nr. 20, Sector: 4
Town: Bucuresti
Postal code: 061018
Country: RO
Telephone: +40 213461102
E-mail: palexci@yahoo.com, office@palex.ro
Fax: +40 213463843
NUTS code: RO321
URL: www.xxx.ro
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
RON 1963174.91
Total Value:
RON 1963174.91

Contract No:
64
II.2.1) Lot No: 1
Title:
LOT 1 – Modernizarea infrastructurii unităților de învățământ preuniversitar (inclusiv imobile ce fac parte lista monumentelor istorice și imobile din zone protejate) ... detalii pe www.e-licitatie.ro

2019-11-06

3
0
0
0
3
Official name: PALEX CONSTRUCTII INSTALATII
National registration number: RO 6546959
Postal address: Strada Constantin Radulescu Motru, Nr. 20, Sector: 4
Town: Bucuresti
Postal code: 061018
Country: RO
Telephone: +40 213461102
E-mail: palexci@yahoo.com, office@palex.ro
Fax: +40 213463843
NUTS code: RO321
URL: www.xxx.ro
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
RON 4975532.34
Total Value:
RON 4975532.34

Contract No:
92
II.2.1) Lot No: 1
Title:
LOT 1 – Modernizarea infrastructurii unităților de învățământ preuniversitar (inclusiv imobile ce fac parte lista monumentelor istorice și imobile din zone protejate) ... detalii pe www.e-licitatie.ro

2019-12-24

3
0
0
0
3
Official name: PALEX CONSTRUCTII INSTALATII
National registration number: RO 6546959
Postal address: Strada Constantin Radulescu Motru, Nr. 20, Sector: 4
Town: Bucuresti
Postal code: 061018
Country: RO
Telephone: +40 213461102
E-mail: palexci@yahoo.com, office@palex.ro
Fax: +40 213463843
NUTS code: RO321
URL: www.xxx.ro
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
RON 450000
Total Value:
RON 450000

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: RO
Telephone: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
URL: www.cnsc.ro

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar
Postal address: Str. Luigi Galvani nr. 20, sector 2
Town: București
Postal code: 020362
Country: RO
Telephone: +40 212121544
E-mail: office@dgapi.ro
Fax: +40 212121544
URL: www.invatamantsector2.ro

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable


45000000; 45113000; 45214000; 71311100; 79930000; Construction work; Siteworks; Construction work for buildings relating to education and research; Civil engineering support services; Specialty design services;