The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Finland-Jyväskylä: Lighting equipment and electric lamps

OJEU Ref

016019-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Supply contract

Awarding Authority

Local authorities

Awarding Criteria

Lowest price

Procedure

Competitive dialogue

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Jyväskylän kaupunki
National registration number: 0174666-4
Postal address: Hannikaisenkatu 17
Town: Jyväskylä
Postal code: 40101
Country: FI
Contact person: Jukka Piispanen
Telephone: +358 505260491
E-mail: jukka.piispanen@jyvaskyla.fi
NUTS code: FI193
Main address (URL): http://www.jyvaskyla.fi
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HOUSING AND COMMUNITY AMENITIES

Section II: Object of Contract


Title:
Keskeytysilmoitus: LED-katuvalaisimien hankinta

II.1.4) Short description
Hankintayksikön tavoitteena on hankkia markkinoilta kevyen liikenteen väylillä ja kaduilla käytettäviä valaisimia. Hankittavien valaisimien tulee olla varustetut Zhaga-liittimellä. Tällä hankintayksikkö haluaa varmistaa valaisimien sopivuuden tulevaisuudessa hankittaviin valaisinkohtaisen ohjauksen mahdollistaviin ohjausjärjestelmiin ja IoT-ratkaisuihin. Hankinta toteutetaan kilpailutettuna neuvottelumenettelynä. Hankintayksikön tavoitteena on hankkia 24:n kuukauden sopimusaikana noin 1 000 valaisinta. Määrä tarkentuu, kun tarjoukset on saatu ja talousarviot on hyväksytty. Sopimusta voidaan jatkaa yhden (1) vuoden optiolla.

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: FI193
II.1.4) Short description
Tavoitteena on hankkia katuvalaisinten tuoteperhe, joka edesauttaa yhtenäisen kaupunkikuvan saavuttamista. Lisäksi hankinta mahdollistaa korvaavien valaisinten nopean saatavuuden kaikissa olosuhteissa. Hankinta toteutetaan kilpailutetulla neuvottelumenettelyllä. Menettely sisältää neuvotteluja osallistumishakemusten perusteella valittujen toimijoiden kanssa. Neuvotteluihin valitaan ehdokkaat, joilla on hankinnan laajuuteen ja tavoitteisiin nähden soveltuvat tekniset ratkaisut. Toimittajalla tulee olla riittävä kokemus ulkovalaistusvalaisimien toimittamisesta julkiselle sektorille, taloudellinen vakavaraisuus ja edellytykset vastata toimittamiensa valaisimien takuuaikaisista velvoitteista. Hankintayksikön tavoitteena on hankkia 24:n kuukauden sopimusaikana 1 000 valaisinta. Määrä tarkentuu, kun tarjoukset on saatu ja talousarviot on hyväksytty. Sopimusta voidaan jatkaa yhden (1) vuoden optiolla.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Competitive Dialogue

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 220-539100
Section V: Complementary information


Additional information:
Hankintaprosessin aikana on tullut esille, että hankintailmoituksessa ei ole annettu riittävää kuvaa hinnan ja laadun vertailuperusteista ja hankintaprosessin aikataulusta. Näin hankinta ei täytä hankintalain vaatimuksia.

Review body:
Official name: Markkinaoikeus
Postal address: Radanrakentajantie 5
Town: Helsinki
Postal code: 00520
Country: FI
Telephone: +358 295643300
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable


31500000; Lighting equipment and electric lamps;