The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Poland-Katowice: Film equipment

OJEU Ref

016021-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Supply contract

Awarding Authority

Body goverened by public law

Awarding Criteria

The most economic tender

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Instytucja Filmowa „Silesia-Film"
National registration number: 27665489700000
Postal address: ul. Górnicza 5
Town: Katowice
Postal code: 40-008
Country: PL
Contact person: Małgorzata Szczęśniak
Telephone: +48 322083875
E-mail: przetargi@bs.katowice.pl
Fax: +48 322083720
NUTS code: PL22A
Main address (URL): http://bip.silesiafilm.com/
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: RECREATION CULTURE AND RELIGION

Section II: Object of Contract


Title:
Zakup sprzętu na potrzeby digitalizacji zasobów filmowych w ramach projektu pn.: „Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego"
Reference number: DDB.201.5.2019

II.1.4) Short description
Zakup sprzętu na potrzeby digitalizacji zasobów filmowych w ramach projektu pn.: „Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego”.
Zamówienie podzielono na 4 części w następujący sposób:
Część nr 1 – dostawa i instalacja czyszczarki ultradźwiękowej do taśmy filmowej;
Część nr 2 – dostawa i instalacja stołów przeglądowych do inspekcji taśmy filmowej oraz przewijarek do taśmy filmowej;
Część nr 3 – dostawa i instalacja stanowisk do digitalizacji i obróbki cyfrowej;
Część nr 4 – dostawa i wdrożenie infrastruktury teleinformatycznej do przetwarzania danych.
Total Value:
PLN 7308776.85

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:
Część nr 1 – Dostawa i instalacja czyszczarki ultradźwiękowej do taśmy filmowej.
II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL22
NUTS code: PL22A
II.1.4) Short description
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja czyszczarki ultradźwiękowej do taśmy filmowej, zaadaptowanej do czyszczenia materiałów w formatach 8/16/35 mm wraz ze specjalistyczną szafą do przechowywania chemikaliów dla czyszczarki ultradźwiękowej. W ramach zamówienia zapewnienie materiałów eksploatacyjnych w postaci czterochlorku etylenu do czyszczarki ultradźwiękowej (60 L) oraz szkolenie z obsługi czyszczarki ultradźwiękowej.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: wydłużenie okresu gwarancji (G)
Weighting: 0.30

Criteria: przedgląd gwarancyjny (Ng)
Weighting: 0.10
Cost/Price
Weighting: 0.60

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)
RPSL.02.01.00-24-024F/17-00 Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

Description: Item/Lot 2
Title:
Część nr 2 - Dostawa i instalacja stołów przeglądowych do inspekcji taśmy filmowej oraz przewijarek do taśmy filmowej
II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL22A
II.1.4) Short description
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja stołu przeglądowego do taśmy filmowej 16/35 mm, stołu przeglądowego do taśmy filmowej 8/S8 mm, przewijarki do taśmy filmowej 16/35 mm oraz przewijarki do taśmy filmowej 8/S8/9,5 Pathe wraz oprzyrządowaniem sprzętowym i niezbędnym szkoleniem z ich obsługi.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: wydłużenie okresu gwarancji (G)
Weighting: 0.30

Criteria: przegląd gwarancyjny (Ng)
Weighting: 0.10
Cost/Price
Weighting: 0.60

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)
RPSL.02.01.00-24-024F/17-00 Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

Description: Item/Lot 3
Title:
Część nr 3 – Dostawa i instalacja stanowisk do digitalizacji i obróbki cyfrowej
II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL22A
II.1.4) Short description
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja stanowiska do digitalizacji obrazu z taśmy filmowej, stanowiska do digitalizacji materiałów filmowych z nośników kasetowych i tworzenia wzorcowych kopii filmów do dystrybucji cyfrowej, stanowiska do sprawdzania kompletności i montażu materiałów filmowych w procesie digitalizacji, stanowiska do rekonstrukcji cyfrowej obrazu oraz stanowiska do cyfrowej korekcji koloru obrazu i rekonstrukcji cyfrowej dźwięku wraz z lokalnymi dyskami do składowania danych cyfrowych i specjalistycznym oprogramowaniem do obróbki, edycji i kodowania materiałów filmowych.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: wydłuzenie okresu gwarancji (G)
Weighting: 0.20

Criteria: termin realizacji dostawy (T)
Weighting: 0.10

Criteria: przegląd gwarancyjny (Ng)
Weighting: 0.10
Cost/Price
Weighting: 0.60

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)
RPSL.02.01.00-24-024F/17-00 Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

Description: Item/Lot 4
Title:
Część nr 4 – Dostawa i wdrożenie infrastruktury teleinformatycznej do przetwarzania danych
II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL22A
II.1.4) Short description
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie specjalistycznego okablowania strukturalnego oraz systemu przetwarzania danych umożliwiającego bezpieczne i w czasie rzeczywistym przetwarzania danych cyfrowych w sieci LAN i Internet na stanowiskach do digitalizacji i obróbki cyfrowej.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: wydłużenie okresu gwarancji (G)
Weighting: 0.20

Criteria: termin realizacji dostawy (T)
Weighting: 0.10

Criteria: przegląd gwarancyjny (Ng)
Weighting: 0.10
Cost/Price
Weighting: 0.60

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)
RPSL.02.01.00-24-024F/17-00 Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 084-199070

Contract No:
1
II.2.1) Lot No: 1
Title:
Część nr 1 – Dostawa i instalacja czyszczarki ultradźwiękowej do taśmy filmowej

2019-12-10

3
3
0
0
3
Official name: Studiotech Poland Sp. z o.o.
Postal address: Barzańca 53
Town: Warszawa
Postal code: 02-892
Country: PL
NUTS code: PL9
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 587940.00

Contract No:
2
II.2.1) Lot No: 2
Title:
Część nr 2 – Dostawa i instalacja stołów przeglądowych do inspekcji taśmy filmowej oraz przewijarek do taśmy filmowej

2019-12-10

2
2
0
0
0
Official name: JBD S.A.
Postal address: Tymienieckiego 25 C/314
Town: Łódź
Postal code: 90-350
Country: PL
NUTS code: PL71
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 774900.00

Contract No:
3
II.2.1) Lot No: 3
Title:
Część nr 3 – Dostawa i instalacja stanowisk do digitalizacji i obróbki cyfrowej

2019-12-10

2
2
0
0
0
Official name: JBD S.A.
Postal address: Tymienieckiego 25C/314
Town: Łódź
Postal code: 90-350
Country: PL
NUTS code: PL71
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 3499350.00

Contract No:
4
II.2.1) Lot No: 4
Title:
Część nr 4 – Dostawa i wdrożenie infrastruktury teleinformatycznej do przetwarzania danych

2020-01-08

2
2
0
0
0
Official name: Studiotech Poland Sp. z o.o.
Postal address: Barzańcia 53
Town: Warszawa
Postal code: 02-892
Country: PL
NUTS code: PL9
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: S&T Poland Sp. z o.o.
Postal address: Postępu 21 D
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
NUTS code: PL9
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 2446586.85

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: https://www.uzp.gov.pl/kio/

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable


32321100; 32321200; 38653000; 30216110; 32351100; 32330000; 32222000; 32323400; 48328000; 30214000; 30233141; 72265000; 72263000; 48820000; 30213300; 30231300; 30237360; 32420000; 48000000; Film equipment; Audio-visual equipment; Apparatus for photographic laboratories; Scanners for computer use; Video-editing equipment; Apparatus for sound, video-recording and reproduction; Video-signal coding machines; Video-playback equipment; Image-processing software package; Workstations; Redundant Array of Independent Disk (RAID); Software configuration services; Software implementation services; Servers; Desktop computer; Display screens; Linear Tape-Open (LTO) cartridges; Network equipment; Software package and information systems;