The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Bulgaria-Sofia: Computer equipment and supplies

OJEU Ref

016093-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Supply contract

Awarding Authority

Centeral Government

Awarding Criteria

Lowest price

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Висш съдебен съвет
National registration number: 121513231
Postal address: ул. „Екзарх Йосиф“ № 12
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Contact person: Мария Ламбрева
Telephone: +359 29151935
E-mail: vssop@vss.justice.bg
Fax: +359 29151930
NUTS code: BG411
Main address (URL): http://www.vss.justice.bg/
Address of the buyer profile (URL): http://profile-op.vss.justice.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190819XwkR3214629
I.4) Type of the contracting authority: MINISTRY
I.5.2) Other activity -
Съдебна власт

Section II: Object of Contract


Title:
„Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на ВСС и съдилищата“

II.1.4) Short description
В обхвата на обществената поръчка е включена доставка и гаранционна поддръжка на 2 187 броя компютърни конфигурации за нуждите на ВСС и съдилищата, като всяка конфигурация се състои от настолен компютър с ОЕМ лиценз за операционна система, монитор, клавиатура, мишка. Подробно описание на минималните технически изисквания към конфигурациите се съдържа в техническите спецификации, които са част от документацията за участие.

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: BG
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Мястото на доставка на техниката са съдилищата в страната и ВСС, съгласно разпределение на количествата в Приложение № 1 към техническите спецификации. Гаранционното обслужване е по местата на доставка.
II.1.4) Short description
В обхвата на обществената поръчка е включена доставка и гаранционна поддръжка на 2 187 броя компютърни конфигурации за нуждите на ВСС и съдилищата, като всяка конфигурация се състои от настолен компютър с ОЕМ лиценз за операционна система, монитор, клавиатура, мишка.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 167-408192
Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315
URL: http://www.cpc.bg

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable


30200000; Computer equipment and supplies;