The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Poland-Jarosław: Instruments for checking physical characteristics

OJEU Ref

016195-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Supply contract

Awarding Authority

Other

Awarding Criteria

The most economic tender

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
Postal address: ul. Czarnieckiego 16
Town: Jarosław
Postal code: 37-500
Country: PL
Contact person: Beata Skalska
Telephone: +48 166244644
E-mail: zamowienia.dpf@pwste.edu.pl
NUTS code: PL822
Main address (URL): https://www.pwste.edu.pl/
I.4) Type of the contracting authority:
państwowa uczelnia wyższa

Main Activity
I.5.1) Main Activity: EDUCATION

Section II: Object of Contract


Title:
Dostawa sprzętu i oprogramowania do Laboratoriów Geodezyjno-Kartograficznych PWSTE w Jarosławiu
Reference number: DAG/PN/16/19

II.1.4) Short description
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa sprzętu i oprogramowania do Laboratoriów Geodezyjno-Kartograficznych PWSTE w Jarosławiu zgodnie z asortymentem i ilościami określonymi w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem.
Total Value:
PLN 1241081.95

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:
Zakup instrumentów do laboratorium metrologii geodezyjnej z oprogramowaniem – w różnych ilościach
II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL822
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Miejscem wykonania zamówienia jest Instytut Inżynierii Technicznej PWSTE Jarosław, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, POLSKA, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30–14:00.
II.1.4) Short description
Część 1: Zakup instrumentów do laboratorium metrologii geodezyjnej z oprogramowaniem – w różnych ilościach:
— pozycja nr 1: Zestaw zmotoryzowanego jednoosobowego tachimetru bezlustrowego z odbiornikiem GPS, reflektorem 360 stopni i kontrolerem zewnętrznym – 1 sztuka,
— pozycja nr 2: Precyzyjny niwelator kodowy z zestawem łat posiadających podział inwarowy – 2 sztuki,
— pozycja nr 3: Niwelator kodowy techniczny z kompletem łat fiberglasowych – 3 sztuki,
— pozycja nr 4: Tachimetr elektroniczny manualny – 5 sztuk,
— pozycja nr 5: Wykrywacz przewodów podziemnych – 1 sztuka,
— pozycja nr 6: Precyzyjny tachimetr elektroniczny z funkcją skanowania laserowego – 1 sztuka,
— pozycja nr 7: Zestaw do pomiarów satelitarnych GNSS – 4 sztuki,
— pozycja nr 8: Oprogramowanie do opracowywania chmur punktów 3D – 2 licencje,
— pozycja nr 9: Aplikacja do infrastruktury informacji geograficznej funkcjonującej w Polsce ukierunkowaniem na Ewidencję Gruntów i Budynków – pakiet licencji dla 17 komputerów – 1 sztuka,
— pozycja nr 10: Zaawansowany program do składu publikacji – 1 sztuka.
II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: cena
Weighting: 58
Cost/Price
Criteria: okres gwarancji
Weighting: 42

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)
„Rozbudowa bazy dydaktycznej PWSTE w Jarosławiu w celu dostosowania efektów kształcenia do wymogów stawianych przez rynek pracy” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nr wniosku RPPK.06.04.02-18-0001/17)

Additional information:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 9 000,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy złotych zero groszy) w zakresie części 1.
Transport i rozładowanie towaru do Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE Jarosław – osoby do kontaktu: Pan Marek Banaś tel. 16 624 46 51, e-mail: marek.banas@pwste.edu.pl – będą się odbywały na koszt Wykonawcy.

Description: Item/Lot 2
Title:
Oprogramowania specjalistyczne do obróbki skanowania laserowego oraz opracowań geoinformatycznych – w różnych ilościach
II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL822
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Miejscem wykonania zamówienia jest Instytut Inżynierii Technicznej PWSTE Jarosław, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, POLSKA, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30–14:00.
II.1.4) Short description
Część 2: Oprogramowania specjalistyczne do obróbki skanowania laserowego oraz opracowań geoinformatycznych – w różnych ilościach:
— pozycja nr 1: Pakiet programów przeznaczonych do Systemów Informacji Geograficznej (GIS) – pakiet licencji dla 17 komputerów – 1 sztuka,
— pozycja nr 2: Pakiet programów przeznaczonych do obróbki danych pochodzących z lotniczego skaningu lidarowego (GIS) – pakiet licencji dla 17 komputerów – 1 sztuka,
— pozycja nr 3: Pakiet licencji Bentley Academic Select na 6 letni okres – pakiet licencji dla 17 komputerów + licencje do pobrania dla studentów i wykładowców w celach edukacyjnych oprogramowania – 1 sztuka,
— pozycja nr 4: Pakiety licencji programu pozwalającego na zaawansowaną obróbkę skanów pochodzących z naziemnego skaningu laserowego – pakiet licencji dla 17 komputerów – 1 sztuka,
— pozycja nr 5: Modułowe oprogramowanie do przetwarzania danych LiDAR z naziemnego, mobilnego i lotniczego skanowania laserowego – 5 licencji,
— pozycja nr 6: Oprogramowanie umożliwiające tworzenie, modyfikowanie i udostępnianie modeli 3D – 1 pakiet licencji.
II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: cena
Weighting: 52
Cost/Price
Criteria: okres asysty
Weighting: 48

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)
„Rozbudowa bazy dydaktycznej PWSTE w Jarosławiu w celu dostosowania efektów kształcenia do wymogów stawianych przez rynek pracy” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nr wniosku RPPK.06.04.02-18-0001/17)

Additional information:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych zero groszy) w zakresie części 2.
Transport i rozładowanie towaru do Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE Jarosław – osoby do kontaktu: Pan Marek Banaś tel. 16 624 46 51, e-mail: marek.banas@pwste.edu.pl - będą się odbywały na koszt Wykonawcy.

Description: Item/Lot 3
Title:
Dron i oprogramowanie fotogrametryczne, tj. urządzenie do pozyskiwania danych z pułapu lotniczego i oprogramowanie do opracowania pozyskiwanych danych
II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL822
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Miejscem wykonania zamówienia jest Instytut Inżynierii Technicznej PWSTE Jarosław, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, POLSKA, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30–14:00.
II.1.4) Short description
Część 3: Dron i oprogramowanie fotogrametryczne, tj. urządzenie do pozyskiwania danych z pułapu lotniczego i oprogramowanie do opracowania pozyskiwanych danych
— pozycja nr 1: Dron – 1 sztuka,
— pozycja nr 2: Oprogramowanie do tworzenia precyzyjnych modeli 3D na bazie cyfrowych zdjęć – pakiet dla zestawu 17 komputerów – 1 sztuka,
— pozycja nr 3: Oprogramowanie umożliwiające tworzenie profesjonalnych map i modeli 3D na podstawie danych pozyskanych z Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) – 1 pakiet
— pozycja nr 4: Ploter A0 – 1 sztuka,
— pozycja nr 5: Drukarka 3D – 1 sztuka,
— pozycja nr 6: Zestawy wystawiennicze – 1 zestaw.
II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: cena
Weighting: 52
Cost/Price
Criteria: okres gwarancji
Weighting: 48

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)
„Rozbudowa bazy dydaktycznej PWSTE w Jarosławiu w celu dostosowania efektów kształcenia do wymogów stawianych przez rynek pracy” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nr wniosku RPPK.06.04.02-18-0001/17)

Additional information:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych zero groszy) w zakresie części 3.
Transport i rozładowanie towaru do Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE Jarosław – osoby do kontaktu: Pan Marek Banaś tel. 16 624 46 51, e-mail: marek.banas@pwste.edu.pl – będą się odbywały na koszt Wykonawcy.

Description: Item/Lot 4
Title:
Stacje robocze do grafiki 3D (stacje fotogrametryczne) oraz zestawy komputerowe
II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL822
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Miejscem wykonania zamówienia jest Instytut Inżynierii Technicznej PWSTE Jarosław, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, POLSKA, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30–14:00.
II.1.4) Short description
Część 4: Stacje robocze do grafiki 3D (stacje fotogrametryczne) oraz zestawy komputerowe
— pozycja nr 1: Stacja robocza dla grafiki 3D – 17 zestawów,
— pozycja nr 2: Zestaw komputerowy – 17 sztuk.
II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: cena
Weighting: 58
Cost/Price
Criteria: okres gwarancji
Weighting: 42

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)
„Rozbudowa bazy dydaktycznej PWSTE w Jarosławiu w celu dostosowania efektów kształcenia do wymogów stawianych przez rynek pracy” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nr wniosku RPPK.06.04.02-18-0001/17)

Additional information:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych zero groszy) w zakresie części 4.
Transport i rozładowanie towaru do Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE Jarosław – osoby do kontaktu: Pan Marek Banaś tel. 16 624 46 51, e-mail: marek.banas@pwste.edu.pl – będą się odbywały na koszt Wykonawcy.

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 180-438080

II.2.1) Lot No: 1
Title:
Zakup instrumentów do laboratorium metrologii geodezyjnej z oprogramowaniem – w różnych ilościach

2019-12-16

2
2
0
0
2
Official name: Leica Geosystems Sp. z o.o.
Postal address: ul. Przasnyka 6b
Town: Warszawa
Postal code: 01-756
Country: PL
Telephone: +48 223505900
E-mail: biuro@leica-geosystems.com
Fax: +48 223505900
NUTS code: PL91
URL: https://leica-geosystems.com/pl
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 727030.08

855089.85
1151378.40

II.2.1) Lot No: 2
Title:
Oprogramowania specjalistyczne do obróbki skanowania laserowego oraz opracowań geoinformatycznych – w różnych ilościach

2019-12-16

2
2
0
0
2
Official name: ProGea 4D Sp. z o.o.
Postal address: ul. Henryka Pachońskiego 9
Town: Kraków
Postal code: 31-223
Country: PL
Telephone: +48 124150641
E-mail: office@progea4d.pl
Fax: +48 124157327
NUTS code: PL213
URL: http://progea4d.pl/
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 115019.92
Total Value:
PLN 212986.40

II.2.1) Lot No: 3
Title:
Dron i oprogramowanie fotogrametryczne, tj. urządzenie do pozyskiwania danych z pułapu lotniczego i oprogramowanie do opracowania pozyskiwanych danych

2019-12-04

1
1
0
0
1
Official name: Navigate Sp. z o.o.
Postal address: ul. Wadowicka 8A
Town: Kraków
Postal code: 30-415
Country: PL
Telephone: +48 122002228
E-mail: biuro@navigate.pl
Fax: +48 122002232
NUTS code: PL213
URL: www.navigate.pl
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 298437.30
Total Value:
PLN 189395.40

II.2.1) Lot No: 4
Title:
Stacje robocze do grafiki 3D (stacje fotogrametryczne) oraz zestawy komputeroweSection V: Complementary information


Additional information:
Wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia, które należy złożyć wraz z ofertą w celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.
1. „Formularz ofertowy” – załącznik nr 1 do SIWZ;
2. „Formularz cenowy” – załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Oświadczenie Wykonawcy w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), składane na podstawie art. 25a ust. 2 Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 4 do SIWZ.
Wraz z ofertą, Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 do SIWZ stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to Wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE:
a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia w obecnie podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.
b) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa jednolite dokumenty dotyczące tych podwykonawców.
c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazu jest spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
d) Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (o ile dotyczy) – załącznik nr 5 do SIWZ.

Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587777
URL: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587777
URL: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołania wnosi się na podstawie art. 182 ustawy Pzp.

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587777
URL: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable


38400000; 38430000; 38200000; 48000000; 48190000; 34711200; 30200000; Instruments for checking physical characteristics; Detection and analysis apparatus; Geological and geophysical instruments; Software package and information systems; Educational software package; Non-piloted aircraft; Computer equipment and supplies;