The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Hungary-Budapest: Journals

OJEU Ref

016201-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Supply contract

Awarding Authority

Other

Awarding Criteria

Lowest price

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Semmelweis Egyetem
National registration number: EKRSZ_65859157
Postal address: Üllői út 26.
Town: Budapest
Postal code: 1085
Country: HU
Contact person: Dr. Berencsi Bernadett
Telephone: +36 12109610
E-mail: berencsi.bernadett@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 12109618
NUTS code: HU110
Main address (URL): http://www.semmelweis.hu
I.4) Type of the contracting authority:
központi szintű

Main Activity
I.5.1) Main Activity: EDUCATION

Section II: Object of Contract


Title:
Külföldi szakirodalmi folyóiratok előfizetése
Reference number: EKR000926182019

II.1.4) Short description
1. rész: meghatározott választékú és mennyiségű nyomtatott verziójú külföldi folyóirat meghatározott címekre történő szállítása, és adott esetben online hozzáférés biztosítása,
2. rész: meghatározott választékú külföldi, JAMA kiadójú elektronikus szakirodalmi folyóiratok előfizetése,
3. rész: meghatározott választékú külföldi, Annual Reviews kiadójú, elektronikus szakirodalmi folyóiratok előfizetése,
4. rész: meghatározott választékú külföldi, Cambridge University Press kiadójú, elektronikus szakirodalmi folyóiratok előfizetése,
5. rész: meghatározott választékú külföldi, Karger kiadójú elektronikus szakirodalmi folyóiratok előfizetése,
6. rész: meghatározott választékú külföldi, Sage kiadójú elektronikus szakirodalmi folyóiratok előfizetése,
7. rész: meghatározott választékú külföldi, vegyes kiadójú elektronikus szakirodalmi magfolyóiratok előfizetése,
8. rész: meghatározott választékú külföldi, vegyes kiadójú elektronikus szakirodalmi folyóiratok előfizetése.
Total Value:
HUF 76627088.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:
Nyomtatott folyóiratok
II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: HU110
II.2.3.2) Main site or place of performance:
A Semmelweis Egyetem 14 db budapesti telephelye a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint
II.1.4) Short description
Adásvételi szerződés meghatározott választékú és mennyiségű nyomtatott verziójú külföldi folyóirat meghatározott címekre történő szállítására, és adott esetben online hozzáférés biztosítására:
47 db nyomtatott verziójú külföldi szakirodalmi folyóirat szállítása és adott esetben online hozzáférés biztosítása.
A nyertes ajánlattevő a szerződés szerinti bontásban és szállításra, terjesztésre alkalmas csomagolási egységekbe rendezve, saját költségére és kockázatára gondoskodik a kiadványoknak megjelenési gyakoriságának megfelelően Vevő telephelyeire leszállításáról.
A beszerzendő folyóiratok felsorolását és a mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Fő finanszírozási és fizetési feltételek, hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Valamennyi rész tekintetében:
A szerződéses ellenérték a 1.1.2020 napjától 31.12.2020 napjáig tartó teljesítési időszakra (12 hónapra) előre esedékes a beszerzés természete miatt. Ennek megfelelően a nyertes ajánlattevő a szerződés aláírását követően, az előfizetési évet (1.1.2020–31.12.2020) megelőzően benyújt valamennyi esedékes számlát, amelyeket az ajánlatkérő az alakilag és tartalmilag szabályszerűen kiállított számla kézhezvételét követő 30 (harminc) naptári napon belül átutalással fizet meg a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseiben foglaltaknak és az Áht. rendelkezéseinek figyelembevételével.
Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. §-ában meghatározott mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő a kifizetéseket a 2015. évi CXLIII. tv. hatályos rendelkezéseinek figyelembevételével teljesíti.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A. §-ában foglaltakra.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakra a kifizetéseket illetően, illetve a 143. § (3) bekezdésében foglalt speciális felmondási okra.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja alapján (legalacsonyabb ár) értékeli az ajánlatokat.
Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

Description: Item/Lot 2
Title:
Elektronikus folyóiratok (1. csomag)
II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: HU110
II.2.3.2) Main site or place of performance:
A Semmelweis Egyetem IP tartománya (Budapest)
II.1.4) Short description
Adásvételi szerződés meghatározott választékú külföldi, JAMA kiadójú elektronikus szakirodalmi folyóiratok előfizetésére (1. csomag):
12 db külföldi, JAMA kiadójú elektronikus szakirodalmi folyóirat előfizetése.
A beszerzendő folyóiratok felsorolását és a mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Fő finanszírozási és fizetési feltételek, hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Valamennyi rész tekintetében:
A szerződéses ellenérték a 1.1.2020 napjától 31.12.2020 napjáig tartó teljesítési időszakra (12 hónapra) előre esedékes a beszerzés természete miatt. Ennek megfelelően a nyertes ajánlattevő a szerződés aláírását követően, az előfizetési évet (1.1.2020–31.12.2020) megelőzően benyújt valamennyi esedékes számlát, amelyeket az ajánlatkérő az alakilag és tartalmilag szabályszerűen kiállított számla kézhezvételét követő 30 (harminc) naptári napon belül átutalással fizet meg a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseiben foglaltaknak és az Áht. rendelkezéseinek figyelembevételével.
Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. §-ában meghatározott mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő a kifizetéseket a 2015. évi CXLIII. tv. hatályos rendelkezéseinek figyelembevételével teljesíti.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A. §-ában foglaltakra.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakra a kifizetéseket illetően, illetve a 143. § (3) bekezdésében foglalt speciális felmondási okra.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja alapján (legalacsonyabb ár) értékeli az ajánlatokat.
Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

Description: Item/Lot 3
Title:
Elektronikus folyóiratok (2. csomag)
II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: HU110
II.2.3.2) Main site or place of performance:
A Semmelweis Egyetem IP tartománya (Budapest)
II.1.4) Short description
Adásvételi szerződés meghatározott választékú külföldi, Annual Reviews kiadójú, elektronikus szakirodalmi folyóiratok előfizetésére (2. csomag):
8 db külföldi, Annual Reviews kiadójú elektronikus szakirodalmi folyóirat előfizetése.
A beszerzendő folyóiratok felsorolását és a mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Fő finanszírozási és fizetési feltételek, hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Valamennyi rész tekintetében:
A szerződéses ellenérték a 1.1.2020 napjától 31.12.2020 napjáig tartó teljesítési időszakra (12 hónapra) előre esedékes a beszerzés természete miatt. Ennek megfelelően a nyertes ajánlattevő a szerződés aláírását követően, az előfizetési évet (1.1.2020–31.12.2020) megelőzően benyújt valamennyi esedékes számlát, amelyeket az ajánlatkérő az alakilag és tartalmilag szabályszerűen kiállított számla kézhezvételét követő 30 (harminc) naptári napon belül átutalással fizet meg a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseiben foglaltaknak és az Áht. rendelkezéseinek figyelembevételével.
Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. §-ában meghatározott mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő a kifizetéseket a 2015. évi CXLIII. tv. hatályos rendelkezéseinek figyelembevételével teljesíti.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A. §-ában foglaltakra.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakra a kifizetéseket illetően, illetve a 143. § (3) bekezdésében foglalt speciális felmondási okra.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja alapján (legalacsonyabb ár) értékeli az ajánlatokat.
Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

Description: Item/Lot 4
Title:
Elektronikus folyóiratok (3. csomag)
II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: HU110
II.2.3.2) Main site or place of performance:
A Semmelweis Egyetem IP tartománya (Budapest)
II.1.4) Short description
Adásvételi szerződés meghatározott választékú külföldi, Cambridge University Press kiadójú, elektronikus szakirodalmi folyóiratok előfizetésére (3. csomag):
3 db külföldi, Cambridge University Press kiadójú elektronikus szakirodalmi folyóirat előfizetése.
A beszerzendő folyóiratok felsorolását és a mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Fő finanszírozási és fizetési feltételek, hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Valamennyi rész tekintetében:
A szerződéses ellenérték a 1.1.2020 napjától 31.12.2020 napjáig tartó teljesítési időszakra (12 hónapra) előre esedékes a beszerzés természete miatt. Ennek megfelelően a nyertes ajánlattevő a szerződés aláírását követően, az előfizetési évet (1.1.2020–31.12.2020) megelőzően benyújt valamennyi esedékes számlát, amelyeket az ajánlatkérő az alakilag és tartalmilag szabályszerűen kiállított számla kézhezvételét követő 30 (harminc) naptári napon belül átutalással fizet meg a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseiben foglaltaknak és az Áht. rendelkezéseinek figyelembevételével.
Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. §-ában meghatározott mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő a kifizetéseket a 2015. évi CXLIII. tv. hatályos rendelkezéseinek figyelembevételével teljesíti.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A. §-ában foglaltakra.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakra a kifizetéseket illetően, illetve a 143. § (3) bekezdésében foglalt speciális felmondási okra.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja alapján (legalacsonyabb ár) értékeli az ajánlatokat.
Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

Description: Item/Lot 5
Title:
Elektronikus folyóiratok (4. csomag)
II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: HU110
II.2.3.2) Main site or place of performance:
A Semmelweis Egyetem IP tartománya (Budapest)
II.1.4) Short description
Adásvételi szerződés meghatározott választékú külföldi, Karger kiadójú elektronikus szakirodalmi folyóiratok előfizetésére (4. csomag):
2 db külföldi, Karger kiadójú elektronikus szakirodalmi folyóirat előfizetése.
A beszerzendő folyóiratok felsorolását és a mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Fő finanszírozási és fizetési feltételek, hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Valamennyi rész tekintetében:
A szerződéses ellenérték a 1.1.2020 napjától 31.12.2020 napjáig tartó teljesítési időszakra (12 hónapra) előre esedékes a beszerzés természete miatt. Ennek megfelelően a nyertes ajánlattevő a szerződés aláírását követően, az előfizetési évet (1.1.2020–31.12.2020) megelőzően benyújt valamennyi esedékes számlát, amelyeket az ajánlatkérő az alakilag és tartalmilag szabályszerűen kiállított számla kézhezvételét követő 30 (harminc) naptári napon belül átutalással fizet meg a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseiben foglaltaknak és az Áht. rendelkezéseinek figyelembevételével.
Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. §-ában meghatározott mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő a kifizetéseket a 2015. évi CXLIII. tv. hatályos rendelkezéseinek figyelembevételével teljesíti.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A. §-ában foglaltakra.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakra a kifizetéseket illetően, illetve a 143. § (3) bekezdésében foglalt speciális felmondási okra.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja alapján (legalacsonyabb ár) értékeli az ajánlatokat.
Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

Description: Item/Lot 6
Title:
Elektronikus folyóiratok (5. csomag)
II.2.1) Lot No: 6
NUTS code: HU110
II.2.3.2) Main site or place of performance:
A Semmelweis Egyetem IP tartománya (Budapest)
II.1.4) Short description
Adásvételi szerződés meghatározott választékú külföldi, Sage kiadójú elektronikus szakirodalmi folyóiratok előfizetésére (5. csomag):
4 db külföldi, Sage kiadójú elektronikus szakirodalmi folyóirat előfizetése.
A beszerzendő folyóiratok felsorolását és a mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Fő finanszírozási és fizetési feltételek, hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Valamennyi rész tekintetében:
A szerződéses ellenérték a 1.1.2020 napjától 31.12.2020 napjáig tartó teljesítési időszakra (12 hónapra) előre esedékes a beszerzés természete miatt. Ennek megfelelően a nyertes ajánlattevő a szerződés aláírását követően, az előfizetési évet (1.1.2020–31.12.2020) megelőzően benyújt valamennyi esedékes számlát, amelyeket az ajánlatkérő az alakilag és tartalmilag szabályszerűen kiállított számla kézhezvételét követő 30 (harminc) naptári napon belül átutalással fizet meg a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseiben foglaltaknak és az Áht. rendelkezéseinek figyelembevételével.
Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. §-ában meghatározott mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő a kifizetéseket a 2015. évi CXLIII. tv. hatályos rendelkezéseinek figyelembevételével teljesíti.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A. §-ában foglaltakra.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakra a kifizetéseket illetően, illetve a 143. § (3) bekezdésében foglalt speciális felmondási okra.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja alapján (legalacsonyabb ár) értékeli az ajánlatokat.
Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

Description: Item/Lot 7
Title:
Elektronikus magfolyóiratok (6. csomag)
II.2.1) Lot No: 7
NUTS code: HU110
II.2.3.2) Main site or place of performance:
A Semmelweis Egyetem IP tartománya (Budapest)
II.1.4) Short description
Adásvételi szerződés meghatározott választékú külföldi, vegyes kiadójú elektronikus szakirodalmi folyóiratok előfizetésére (6. csomag):
59 db külföldi, vegyes kiadójú, elektronikus szakirodalmi magfolyóirat előfizetése.
A beszerzendő folyóiratok felsorolását és a mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Fő finanszírozási és fizetési feltételek, hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Valamennyi rész tekintetében:
A szerződéses ellenérték a 1.1.2020 napjától 31.12.2020 napjáig tartó teljesítési időszakra (12 hónapra) előre esedékes a beszerzés természete miatt. Ennek megfelelően a nyertes ajánlattevő a szerződés aláírását követően, az előfizetési évet (1.1.2020–31.12.2020) megelőzően benyújt valamennyi esedékes számlát, amelyeket az ajánlatkérő az alakilag és tartalmilag szabályszerűen kiállított számla kézhezvételét követő 30 (harminc) naptári napon belül átutalással fizet meg a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseiben foglaltaknak és az Áht. rendelkezéseinek figyelembevételével.
Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. §-ában meghatározott mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő a kifizetéseket a 2015. évi CXLIII. tv. hatályos rendelkezéseinek figyelembevételével teljesíti.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A. §-ában foglaltakra.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakra a kifizetéseket illetően, illetve a 143. § (3) bekezdésében foglalt speciális felmondási okra.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja alapján (legalacsonyabb ár) értékeli az ajánlatokat.
Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

Description: Item/Lot 8
Title:
Elektronikus vegyes folyóiratok (7. csomag)
II.2.1) Lot No: 8
NUTS code: HU110
II.2.3.2) Main site or place of performance:
A Semmelweis Egyetem IP tartománya (Budapest)
II.1.4) Short description
Adásvételi szerződés meghatározott választékú külföldi, vegyes kiadójú elektronikus szakirodalmi folyóiratok előfizetésére (7. csomag):
41 db külföldi, vegyes kiadójú elektronikus szakirodalmi folyóirat előfizetése.
A beszerzendő folyóiratok felsorolását és a mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Fő finanszírozási és fizetési feltételek, hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Valamennyi rész tekintetében:
A szerződéses ellenérték a 1.1.2020 napjától 31.12.2020 napjáig tartó teljesítési időszakra (12 hónapra) előre esedékes a beszerzés természete miatt. Ennek megfelelően a nyertes ajánlattevő a szerződés aláírását követően, az előfizetési évet (1.1.2020–31.12.2020) megelőzően benyújt valamennyi esedékes számlát, amelyeket az ajánlatkérő az alakilag és tartalmilag szabályszerűen kiállított számla kézhezvételét követő 30 (harminc) naptári napon belül átutalással fizet meg a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseiben foglaltaknak és az Áht. rendelkezéseinek figyelembevételével.
Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. §-ában meghatározott mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő a kifizetéseket a 2015. évi CXLIII. tv. hatályos rendelkezéseinek figyelembevételével teljesíti.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A. §-ában foglaltakra.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakra a kifizetéseket illetően, illetve a 143. § (3) bekezdésében foglalt speciális felmondási okra.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja alapján (legalacsonyabb ár) értékeli az ajánlatokat.
Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 181-440321

Contract No:
1
II.2.1) Lot No: 1
Title:
Nyomtatott folyóiratok

2019-12-31

2
1
0
0
2
Official name: EBSCO GmbH
National registration number: EKRSZ_76323333
Postal address: Ignaz-Köck-Strasse 9
Town: Bécs
Postal code: 1210
Country: AT
Telephone: +43 13302433286
E-mail: agradwohl@ebsco.com
NUTS code: AT
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
HUF 14677421.00
Total Value:
HUF 13622337.00

Contract No:
1
II.2.1) Lot No: 2
Title:
Elektronikus folyóiratok (1. csomag)

2019-12-31

2
1
0
0
2
Official name: EBSCO GmbH
National registration number: EKRSZ_76323333
Postal address: Ignaz-Köck-Strasse 9
Town: Bécs
Postal code: 1210
Country: AT
Telephone: +43 13302433286
E-mail: agradwohl@ebsco.com
NUTS code: AT
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
HUF 7523568.00
Total Value:
HUF 8031991.00

Contract No:
1
II.2.1) Lot No: 3
Title:
Elektronikus folyóiratok (2. csomag)

2019-12-31

2
1
0
0
2
Official name: SUWECO CZ, s.r.o.
National registration number: EKRSZ_83371460
Postal address: Sestupná 153/11
Town: Praha 6 - Liboc
Postal code: 16200
Country: CZ
Telephone: +420 739003444
E-mail: obchod@suweco.cz
Fax: +420 284821646
NUTS code: CZ
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
HUF 855846.00
Total Value:
HUF 820880.00

II.2.1) Lot No: 4
Title:
Elektronikus folyóiratok (3. csomag)Contract No:
1
II.2.1) Lot No: 5
Title:
Elektronikus folyóiratok (4. csomag)

2019-12-31

2
1
0
0
2
Official name: EBSCO GmbH
National registration number: EKRSZ_76323333
Postal address: Ignaz-Köck-Strasse 9
Town: Bécs
Postal code: 1210
Country: AT
Telephone: +43 13302433286
E-mail: agradwohl@ebsco.com
NUTS code: AT
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
HUF 1987690.00
Total Value:
HUF 1887614.00

Contract No:
1
II.2.1) Lot No: 6
Title:
Elektronikus folyóiratok (5. csomag)

2019-12-31

2
1
0
0
2
Official name: EBSCO GmbH
National registration number: EKRSZ_76323333
Postal address: Ignaz-Köck-Strasse 9
Town: Bécs
Postal code: 1210
Country: AT
Telephone: +43 13302433286
E-mail: agradwohl@ebsco.com
NUTS code: AT
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
HUF 1461201.00
Total Value:
HUF 1230177.00

Contract No:
1
II.2.1) Lot No: 7
Title:
Elektronikus magfolyóiratok (6. csomag)

2019-12-31

2
1
0
0
2
Official name: EBSCO GmbH
National registration number: EKRSZ_76323333
Postal address: Ignaz-Köck-Strasse 9
Town: Bécs
Postal code: 1210
Country: AT
Telephone: +43 13302433286
E-mail: agradwohl@ebsco.com
NUTS code: AT
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
HUF 35376595.00
Total Value:
HUF 30649815.00

Contract No:
1
II.2.1) Lot No: 8
Title:
Elektronikus vegyes folyóiratok (7. csomag)

2019-12-31

2
1
0
0
2
Official name: EBSCO GmbH
National registration number: EKRSZ_76323333
Postal address: Ignaz-Köck-Strasse 9
Town: Bécs
Postal code: 1210
Country: AT
Telephone: +43 13302433286
E-mail: agradwohl@ebsco.com
NUTS code: AT
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
HUF 22234246.00
Total Value:
HUF 20384274.00

Section V: Complementary information


Additional information:
Ajánlattevők és adataik az 1-8. részekben:
I.
Ajánlattevő neve: EBSCO GmbH (az 1-2. és az 5-8. részekben nyertes ajánlattevő)
Ajánlattevő címe: 1210 Bécs, Ignaz-Köck-Strasse 9
Ajánlattevő adószáma(i): 26967293251, ATU 14893203
II.
Ajánlattevő neve: SUWECO CZ, s.r.o. (a 3. részben nyertes ajánlattevő)
Ajánlattevő címe: CSEHORSZÁG, 16200 Prága 6- Liboc, Sestupná 153/11
Ajánlattevő adószáma(i): 26960241-2-51, CZ25094769
A közbeszerzési eljárás 4. része (3. csomag - Cambridge University Press kiadójú elektronikus szakirodalmi folyóiratok előfizetésére) eredménytelen az alábbiak szerinti indokolással:
Az ajánlati felhívás VI.3) pont 21. alpontjában foglaltak szerint:
„Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy abban az esetben, ha az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program (EISZ) keretében hivatalos döntés születik az 2-6. részek szerinti folyóiratok EISZ-en keresztültörténő megrendeléséről, Ajánlatkérő köteles a programon keresztül beszerezni a hivatkozott folyóiratokat,mely esetben a jelen eljárás 2. és/vagy 3. és/vagy 4. és/vagy 5. és/vagy 6. rész szerinti szerződés(eke)t nem köti meg, megkötött szerződés(ek) esetén pedig az EISZ beszerzéséről szóló döntés meghozatala azonnali felmondási oknak minősül.”
Ajánlatkérő 26.11.2019-án hivatalos tájékoztatást kapott a fenti feltételben foglalt, 4. rész (3. csomag) szerinti folyóiratok beszerzésének Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program (EISZ) keretében történő lebonyolításáról, melyre figyelemmel a felhívás szerinti feltétel az eljárás 4. része tekintetében beállt. A Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja szerint:
„75. § (2) Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha a) a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye [53. § (4)-(6) bekezdés];"
A Kbt. 53. § (5) bekezdésében foglaltak szerint:
„A (4) bekezdéstől eltérően az ajánlatkérő az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha az eljárást megindító felhívásban felhívta a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy amennyiben valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az (1) bekezdésben foglalt határidőt követően bekövetkezik, az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja (feltételes közbeszerzés).”

Review body:
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: HU
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.
A VI.3) pont folytatása:
10. Benyújtandók a további előírt nyilatkozatok.
11. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12.§ (1) bek. szerint az elektronikusan megküldött dokumentum beérkezésének tényéről az EKR automatikus visszaigazolást küld, a dokumentum beérkezésének ideje a visszaigazolásban szereplő időpont.
12. AK nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását.
13. Sajátos, szociális, környezetvédelmi, az innovációt ösztönző feltételek nem kerülnek meghatározásra a Kbt. 132. §-a szerint.
14. A minősített AT-k hivatalos jegyzékéhez képest az AK szigorúbban állapította meg a felhívás III.1.3) pontja szerinti alkalmasság feltételeit és azok igazolását.
15. AK előírja, hogy az AT-k a benyújtandó dokumentumokat pdf. formátumú fájlban készítsék el.
16. A nem szabályozott kérdésekben 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) és végrehajtási rendeletei az irányadóak.
17. Dokumentumok elérése: https://ekr.gov.hu/. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11.§ (5) bek. szerint, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, ilyen gazdasági szereplőnek az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelző gazdasági szereplőt kell tekinteni.
18. FAKSZ: Dr. Schäffer Kinga, lsz.: OO275, helyettese: Kovácsné Veres Valéria, lsz.: 01086.
19. A felhívás IV.2.6) pontja szerinti 2 hónap időtartamú ajánlati kötöttség alatt 60 naptári nap értendő (a 320/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti ellenőrzésre tekintettel). Nap alatt naptári nap értendő.
20. AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem önálló, sem közös AT-k tekintetében.
21. Ajánlatkérő elhívja a figyelmet, hogy abban az esetben, ha az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program (EISZ) keretében hivatalos döntés születik az 2-6. részek szerinti folyóiratok EISZ-en keresztül történő megrendeléséről, Ajánlatkérő köteles a programon keresztül beszerezni a hivatkozott folyóiratokat, mely esetben a jelen eljárás 2. és/vagy 3. és/vagy 4. és/vagy 5. és/vagy 6. rész szerinti szerződés(eke)t nem köti meg, megkötött szerződés(ek) esetén pedig az EISZ beszerzéséről szóló döntés meghozatala azonnali felmondási oknak minősül.

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: HU
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable


22211000; Journals;