The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Poland-Białystok: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

OJEU Ref

016305-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Supply contract

Awarding Authority

Other

Awarding Criteria

The most economic tender

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Postal address: ul. Jana Kilińskiego 1
Town: Białystok
Postal code: 15-089
Country: PL
Contact person: Dział Zamówień Publicznych – Katarzyma Turkowicz
Telephone: +48 857485625
E-mail: zampubl@umb.edu.pl
Fax: +48 857485625
NUTS code: PL841
Main address (URL): www.umb.edu.pl
I.4) Type of the contracting authority:
uczelnia publiczna

Main Activity
I.5.1) Main Activity: EDUCATION

Section II: Object of Contract


Title:
Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz kolumn chromatograficznych dla Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 22 części
Reference number: AZP/261/D/63/TZ-231/4/5/2019

II.1.4) Short description
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz kolumn chromatograficznych dla Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 22 części.
Total Value:
PLN 58838.64

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL841
II.1.4) Short description
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2 – formularze cenowe, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60Description: Item/Lot 2
II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL841
II.1.4) Short description
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2 – formularze cenowe, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60Description: Item/Lot 3
II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL841
II.1.4) Short description
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2 – formularze cenowe, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60Description: Item/Lot 4
II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL841
II.1.4) Short description
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2 – formularze cenowe, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60Description: Item/Lot 5
II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL841
II.1.4) Short description
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2 – formularze cenowe, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60Description: Item/Lot 6
II.2.1) Lot No: 6
NUTS code: PL841
II.1.4) Short description
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2 – formularze cenowe, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60Description: Item/Lot 7
II.2.1) Lot No: 7
NUTS code: PL841
II.1.4) Short description
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2 – formularze cenowe, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60Description: Item/Lot 8
II.2.1) Lot No: 8
NUTS code: PL841
II.1.4) Short description
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2 – formularze cenowe, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60Description: Item/Lot 9
II.2.1) Lot No: 9
NUTS code: PL841
II.1.4) Short description
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2 – formularze cenowe, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60Description: Item/Lot 10
II.2.1) Lot No: 10
NUTS code: PL841
II.1.4) Short description
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2 – formularze cenowe, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60Description: Item/Lot 11
II.2.1) Lot No: 11
NUTS code: PL841
II.1.4) Short description
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2 – formularze cenowe, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60Description: Item/Lot 12
II.2.1) Lot No: 12
NUTS code: PL841
II.1.4) Short description
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2 – formularze cenowe, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60Description: Item/Lot 13
II.2.1) Lot No: 13
NUTS code: PL841
II.1.4) Short description
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2 – formularze cenowe, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60Description: Item/Lot 14
II.2.1) Lot No: 14
NUTS code: PL841
II.1.4) Short description
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2 – formularze cenowe, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60Description: Item/Lot 15
II.2.1) Lot No: 15
NUTS code: PL841
II.1.4) Short description
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2 – formularze cenowe, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60Description: Item/Lot 16
II.2.1) Lot No: 16
NUTS code: PL841
II.1.4) Short description
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2 – formularze cenowe, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60Description: Item/Lot 17
II.2.1) Lot No: 17
NUTS code: PL841
II.1.4) Short description
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2 – formularze cenowe, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60Description: Item/Lot 18
II.2.1) Lot No: 18
NUTS code: PL841
II.1.4) Short description
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2 – formularze cenowe, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60Description: Item/Lot 19
II.2.1) Lot No: 19
NUTS code: PL841
II.1.4) Short description
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2 – formularze cenowe, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60Description: Item/Lot 20
II.2.1) Lot No: 20
NUTS code: PL841
II.1.4) Short description
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2 – formularze cenowe, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)
Przedmiot zamówienia finansowany będzie w ramach projektu- POR/0/00/19/P001/5586, 5UE410 (InkubatorInnowacyjności 2.0)

Description: Item/Lot 21
II.2.1) Lot No: 21
NUTS code: PL841
II.1.4) Short description
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2 – formularze cenowe, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60Description: Item/Lot 22
II.2.1) Lot No: 22
NUTS code: PL841
II.1.4) Short description
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2 – formularze cenowe, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 210-512754

II.2.1) Lot No: 1
Title:
Drobny sprzęt laboratoryjny

2019-12-09

1
Official name: Biokom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Wspólna 3, 05-090 Janki
Town: Janki
Country: PL
NUTS code: PL9
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 819.73

II.2.1) Lot No: 2
Title:
Drobny sprzęt laboratoryjny

2019-12-09

1
Official name: Biokom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Wspólna 3, 05-090 Janki
Town: Janki
Country: PL
NUTS code: PL9
V.2.3) The contractor is an SME: no

Total Value:
PLN 2216.60

II.2.1) Lot No: 4
Title:
Drobny sprzęt laboratoryjny

2019-12-09

4
Official name: Sigma-Aldrich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań
Town: Poznań
Country: PL
NUTS code: PL41
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 6373.80

II.2.1) Lot No: 5
Title:
Wytrząsarka Lab Dancer

2019-12-09

1
Official name: Th. Geyer Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Czeska 22A, 03-902 Warszawa
Town: Warszawa
Country: PL
NUTS code: PL9
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 622.00

II.2.1) Lot No: 6
Title:
Drobny sprzęt laboratoryjny firmy Capp

2019-12-09

2
Official name: Biokom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Wspólna 3, 05-090 Janki
Town: Janki
Country: PL
NUTS code: PL9
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 10206.18

II.2.1) Lot No: 7
Title:
Drobny sprzęt laboratoryjny firmy Nunc/Sigma Aldrich

2019-12-09

4
Official name: „Alab” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Stępińska 22/30, lok. 222, 00-739 Warszawa
Town: Warszawa
Country: PL
NUTS code: PL9
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 5600.00

II.2.1) Lot No: 12
Title:
Drobny sprzęt laboratoryjny

2019-12-10

2
Official name: Anchem Plus Mariusz Malczewski, ul. gen. T. Bora- Komorowskiego 56/ U10, 03-982 Warszawa
Town: Warszawa
Country: PL
NUTS code: PL9
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 9700.00

II.2.1) Lot No: 13
Title:
Drobny sprzęt laboratoryjny

2019-12-10

1
Official name: „Bio-Rad Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
Town: Warszawa
Country: PL
NUTS code: PL9
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 2183.82

II.2.1) Lot No: 14
Title:
Drobny sprzęt laboratoryjny

2019-12-10

1
Official name: „Bio-Rad Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
Town: Warszawa
Country: PL
NUTS code: PL9
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 8474.45

II.2.1) Lot No: 16
Title:
Drobny sprzęt laboratoryjny

2019-12-09

2
Official name: Biokom Systems M. Sidor Spółka Jawna, ul. Wspólna 3, 05-090 Janki
Town: Janki
Country: PL
NUTS code: PL9
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 5102.56

II.2.1) Lot No: 20
Title:
Drobny sprzęt laboratoryjny firmy MiltenyiBiotec

2019-12-09

1
Official name: Paweł Błachut Consult-Med, ul. Kasprowicza 5/3, 31-523 Kraków
Town: Kraków
Country: PL
NUTS code: PL21
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 4139.50

II.2.1) Lot No: 21
Title:
Kolumny firmy Phenomenex

2019-12-09

2
Official name: „Shim-Pol A.M. Borzymowski” E. Borzymowska – Reszka, A. Reszka spółka jawna, ul. Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin
Town: Izabelin
Country: PL
NUTS code: PL9
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 3400.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
6. Terminy wniesienia odwołania:
6.1. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
6.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej,
6.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6.1. i 6.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,
6.4. jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.
8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable


38000000; Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses);