The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Czechia-Hradec Králové: Endocrine therapy medicinal products

OJEU Ref

016328-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Supply contract

Awarding Authority

National or federal Agency / Office

Awarding Criteria

Lowest price

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Fakultní nemocnice Hradec Králové
National registration number: 00179906
Postal address: Sokolská 581
Town: Hradec Králové - Nový Hradec Králové
Postal code: 500 05
Country: CZ
Contact person: Petra Šmákalová
Telephone: +420 495833198
E-mail: petra.smakalova@fnhk.cz
NUTS code: CZ052
Main address (URL): https://www.fnhk.cz
Address of the buyer profile (URL): https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFNHK
I.1) Name and addresses:
Official name: Fakultní nemocnice Olomouc
National registration number: 00098892
Postal address: I. P. Pavlova 185/6
Town: Olomouc
Postal code: 779 00
Country: CZ
Contact person: Ing. Kateřina Ondráčková, MBA
Telephone: +420 588443891
E-mail: katerina.ondrackova@fnol.cz
NUTS code: CZ071
Main address (URL): https://www.fnol.cz
Address of the buyer profile (URL): https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol
I.1) Name and addresses:
Official name: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
National registration number: 00064165
Postal address: U Nemocnice 499/2
Town: Praha
Postal code: 128 08
Country: CZ
Contact person: Ing. Martina Podešťová
Telephone: +420 224969259
E-mail: martina.podestova@vfn.cz
NUTS code: CZ010
Main address (URL): http://www.vfn.cz
Address of the buyer profile (URL): https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilvfn
I.1) Name and addresses:
Official name: Nemocnice Na Bulovce
National registration number: 00064211
Postal address: Budínova 67/2
Town: Praha 8 - Libeň
Postal code: 180 81
Country: CZ
Contact person: Ing. Marie Nushiová, MHA
Telephone: +420 266082967
E-mail: marie.nushiova@bulovka.cz
NUTS code: CZ010
Main address (URL): http://bulovka.cz
Address of the buyer profile (URL): https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilBulovka
I.1) Name and addresses:
Official name: Fakultní nemocnice Brno
National registration number: 65269705
Postal address: Jihlavská 20
Town: Brno - Bohunice
Postal code: 625 00
Country: CZ
Contact person: PharmDr. Tatiana Holubová, MHA
Telephone: +420 532233806
E-mail: holubova.tatiana@fnbrno.cz
NUTS code: CZ064
Main address (URL): http://www.fnbrno.cz
Address of the buyer profile (URL): https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFNBrno
I.1) Name and addresses:
Official name: Fakultní nemocnice Plzeň
National registration number: 00669806
Postal address: Evarda Beneše 1128/13
Town: Plzeň
Postal code: 305 99
Country: CZ
Contact person: Mgr. Alena Dvořáková, MHA
Telephone: +420 377402056
E-mail: dvorakovaal@fnplzen.cz
NUTS code: CZ032
Main address (URL): http://www.fnplzen.cz
Address of the buyer profile (URL): https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFNPlzen
I.1) Name and addresses:
Official name: Fakultní nemocnice v Motole
National registration number: 00064203
Postal address: V Úvalu 84
Town: Praha 5 - Motol
Postal code: 150 06
Country: CZ
Contact person: Bc. Klára Jungwirthová
Telephone: +420 224431889
E-mail: klara.jungwirthova@fnmotol.cz
NUTS code: CZ010
Main address (URL): http://www.fnmotol.cz
Address of the buyer profile (URL): https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFnm
I.1) Name and addresses:
Official name: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
National registration number: 00064173
Postal address: Šrobárova 50
Town: Praha 10 - Vinohrady
Postal code: 100 34
Country: CZ
Contact person: Mgr. Petr Mlynář
Telephone: +420 267163773
E-mail: petr.mlynar@fnkv.cz
NUTS code: CZ010
Main address (URL): http://www.fnkv.cz
Address of the buyer profile (URL): https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profiFNKV
I.1) Name and addresses:
Official name: Masarykův onkologický ústav
National registration number: 00209805
Postal address: Žlutý kopec 7
Town: Brno
Postal code: 656 53
Country: CZ
Contact person: PharmDr. Šárka Kozáková, MBA
Telephone: +420 737523800
E-mail: kozakova@mou.cz
NUTS code: CZ064
Main address (URL): https://www.mou.cz
Address of the buyer profile (URL): https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMOU
I.1) Name and addresses:
Official name: Nemocnice Na Homolce
National registration number: 00023884
Postal address: Roentgenova 2
Town: Praha 5
Postal code: 151 19
Country: CZ
Contact person: PharmDr. Renata Semeráková
Telephone: +420 257272819
E-mail: renata.semerakova@homolka.cz
NUTS code: CZ010
Main address (URL): https://www.homolka.cz/
Address of the buyer profile (URL): https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilHomolka
I.1) Name and addresses:
Official name: Thomayerova nemocnice
National registration number: 00064190
Postal address: Vídeňská 800
Town: Praha 4 - Krč
Postal code: 140 59
Country: CZ
Contact person: PharmDr. Ivan Petriška, Ph.D
Telephone: +420 261083327
E-mail: ivan.petriska@ftn.cz
NUTS code: CZ010
Main address (URL): http://www.ftn.cz
Address of the buyer profile (URL): https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilTN
Joint procurement
I.2) The contract involves joint procurement
I.4) Type of the contracting authority: NATIONAL AGENCY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:
Léčivé přípravky s obsahem enzalutamidu

II.1.4) Short description
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčiv s obsahem enzalutamidu po dobu 2 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Total Value:
CZK 230557949.76

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: CZ052
NUTS code: CZ071
NUTS code: CZ010
NUTS code: CZ064
NUTS code: CZ032
II.2.3.2) Main site or place of performance:
FNHK, FN Olomouc, VFN v Praze, Nemocnice Na Bulovce, FN Brno, FN Plzeň, FN v Motol, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Masarykův onkologický ústav, Nemocnice Na Homolce, Thomayerova nemocnice.
II.1.4) Short description
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčiv s obsahem enzalutamidu po dobu 2 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2018/S 209-476837

Title:
Léčivé přípravky s obsahem enzalutamidu

2020-01-09

1
1
Official name: Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
National registration number: 45359326
Postal address: K pérovně 945/7
Town: Praha 10 - Hostivař
Postal code: 102 00
Country: CZ
Telephone: +420 296808111
E-mail: podnety@phoenix.cz
NUTS code: CZ010
URL: http://www.phoenix.cz/
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
CZK 220569310.00
Total Value:
CZK 230557949.76

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable


33652200; Endocrine therapy medicinal products;