The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Poland-Nowa Dęba: Fruit, vegetables and related products

OJEU Ref

016387-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Supply contract

Awarding Authority

Other

Awarding Criteria

Lowest price

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: 33 Wojskowy Oddział Gospodarczy
National registration number: PL8672227607
Postal address: ul. A. Krzywoń 1
Town: Nowa Dęba
Postal code: 39-460
Country: PL
Contact person: Judyta Baracz
Telephone: +48 261162206
E-mail: 33wog.zamowienia-publiczne@ron.mil.pl
Fax: +48 261162506
NUTS code: PL824
Main address (URL): https://33wog.wp.mil.pl/pl/bip/zamowienia/
Address of the buyer profile (URL): https://33wog.wp.mil.pl/pl/bip/zamowienia/
I.4) Type of the contracting authority:
jednostka wojskowa

Main Activity
I.5.1) Main Activity: DEFENCE

Section II: Object of Contract


Title:
Dostawa owoców, warzyw, soków i tłuszczów roślinnych – zamówienie z podziałem na 7 części
Reference number: Zp92/19

II.1.4) Short description
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy owoców, warzyw soków i tłuszczów roślinnych do magazynów 33 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.
Total Value:
PLN 652203.13

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:
Dostawa ziemniaków i warzyw grupy I
II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Miejsce dostaw: Magazyny 33 Wojskowego Oddziału Gospodarczego zlokalizowane w m. Sandomierz, m. Kielce i m. Nowa Dęba.
II.1.4) Short description
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy ziemniaków i warzyw gr. I do magazynów 33 Wojskowego Oddziału Gospodarczego – 2 razy w tygodniu.
II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options
Zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy z dnia 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji odnośnie wszystkich części zamówienia.
Zamawiający zastrzega, iż usługi objęte prawem opcji muszą być realizowane na warunkach określonych dla zamówienia podstawowego.
W ramach prawa opcji zamawiający zastrzega sobie możliwość pełnego albo wyłącznie częściowego wykorzystania zamówień objętych prawem opcji, co każdorazowo zostanie sprecyzowane w oświadczeniu o udzieleniu zamówienia składanym w ramach prawa opcji.
Każdorazowo warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli zamawiającego wykonania zamówienia w ramach prawa opcji z określeniem zakresu i terminu realizacji zamówienia udzielanego w ramach prawa opcji.
Zamawiający jest uprawniony według własnego wyboru do składania oświadczenia w przedmiocie zamówienia udzielanego w ramach prawa opcji kilkakrotnie albo jednokrotnie.
Bez względu na to, na jakim poziomie zostaną wykonawcy udzielone zamówienia w ramach prawa opcji, wykonawcy zawsze przysługiwało będzie wyłącznie wynagrodzenie z tytułu wykonanych usług.
Integralną część w zakresie opisu przedmiotu zamówienia dla każdej z części stanowią postanowienia projektu umowy – załącznik nr 3 do SIWZ.


Description: Item/Lot 2
Title:
Dostawa warzyw grupy II
II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Miejsce dostaw: Magazyny 33 Wojskowego oddziału Gospodarczego w Kielcach, Sandomierzu i w Nowej Dębie.
II.1.4) Short description
Przedmiot zamówienia stanowią sukcesywne dostawy warzyw grupy II do magazynów 33 Wojskowego oddziału Gospodarczego z częstotliwością 2 razy w tygodniu.
II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options
Zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy z dnia 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji odnośnie wszystkich części zamówienia.
Zamawiający zastrzega, iż usługi objęte prawem opcji muszą być realizowane na warunkach określonych dla zamówienia podstawowego.
W ramach prawa opcji zamawiający zastrzega sobie możliwość pełnego albo wyłącznie częściowego wykorzystania zamówień objętych prawem opcji, co każdorazowo zostanie sprecyzowane w oświadczeniu o udzieleniu zamówienia składanym w ramach prawa opcji.
Każdorazowo warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli zamawiającego wykonania zamówienia w ramach prawa opcji z określeniem zakresu i terminu realizacji zamówienia udzielanego w ramach prawa opcji.
Zamawiający jest uprawniony według własnego wyboru do składania oświadczenia w przedmiocie zamówienia udzielanego w ramach prawa opcji kilkakrotnie albo jednokrotnie.
Bez względu na to, na jakim poziomie zostaną wykonawcy udzielone zamówienia w ramach prawa opcji, wykonawcy zawsze przysługiwało będzie wyłącznie wynagrodzenie z tytułu wykonanych usług.
Integralną część w zakresie opisu przedmiotu zamówienia dla każdej z części stanowią postanowienia projektu umowy – załącznik nr 3 do SIWZ.


Description: Item/Lot 3
Title:
Dostawa owoców grupy I
II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Miejsce dostaw: magazyny 33 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Kielcach, Sandomierzu i w Nowej Dębie.
II.1.4) Short description
Przedmiot zamówienia stanowią sukcesywne dostawy owoców grupy I do magazynów 33 Wojskowego Oddziału Gospodarczego 2 razy w tygodniu.
II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options
Zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy z dnia 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji odnośnie wszystkich części zamówienia.
Zamawiający zastrzega, iż usługi objęte prawem opcji muszą być realizowane na warunkach określonych dla zamówienia podstawowego.
W ramach prawa opcji zamawiający zastrzega sobie możliwość pełnego albo wyłącznie częściowego wykorzystania zamówień objętych prawem opcji, co każdorazowo zostanie sprecyzowane w oświadczeniu o udzieleniu zamówienia składanym w ramach prawa opcji.
Każdorazowo warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli zamawiającego wykonania zamówienia w ramach prawa opcji z określeniem zakresu i terminu realizacji zamówienia udzielanego w ramach prawa opcji.
Zamawiający jest uprawniony według własnego wyboru do składania oświadczenia w przedmiocie zamówienia udzielanego w ramach prawa opcji kilkakrotnie albo jednokrotnie.
Bez względu na to, na jakim poziomie zostaną wykonawcy udzielone zamówienia w ramach prawa opcji, wykonawcy zawsze przysługiwało będzie wyłącznie wynagrodzenie z tytułu wykonanych usług.
Integralną część w zakresie opisu przedmiotu zamówienia dla każdej z części stanowią postanowienia projektu umowy – załącznik nr 3 do SIWZ.


Description: Item/Lot 4
Title:
Dostawa owoców grupy II
II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Miejsce dostaw: Magazyny 33 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Kielcach, Sandomierzu i Nowej Dębie.
II.1.4) Short description
Przedmiot zamówienia stanowią sukcesywne dostawy owoców grupy II do magazynów 33 Wojskowego Oddziału Gospodarczego – 2 razy w tygodniu.
II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options
Zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy z dnia 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji odnośnie wszystkich części zamówienia.
Zamawiający zastrzega, iż usługi objęte prawem opcji muszą być realizowane na warunkach określonych dla zamówienia podstawowego.
W ramach prawa opcji zamawiający zastrzega sobie możliwość pełnego albo wyłącznie częściowego wykorzystania zamówień objętych prawem opcji, co każdorazowo zostanie sprecyzowane w oświadczeniu o udzieleniu zamówienia składanym w ramach prawa opcji.
Każdorazowo warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli zamawiającego wykonania zamówienia w ramach prawa opcji z określeniem zakresu i terminu realizacji zamówienia udzielanego w ramach prawa opcji.
Zamawiający jest uprawniony według własnego wyboru do składania oświadczenia w przedmiocie zamówienia udzielanego w ramach prawa opcji kilkakrotnie albo jednokrotnie.
Bez względu na to, na jakim poziomie zostaną wykonawcy udzielone zamówienia w ramach prawa opcji, wykonawcy zawsze przysługiwało będzie wyłącznie wynagrodzenie z tytułu wykonanych usług.
Integralną część w zakresie opisu przedmiotu zamówienia dla każdej z części stanowią postanowienia projektu umowy – załącznik nr 3 do SIWZ.


Description: Item/Lot 5
Title:
Dostawa owoców sezonowych
II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Miejsce dostaw: Magazyny 33 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Kielcach, Sandomierzu i Nowej Dębie.
II.1.4) Short description
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy owoców sezonowych do magazynu 33 Wojskowego Oddziału Gospodarczego – 2 razy w tygodniu.
II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options
Zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy z dnia 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji odnośnie wszystkich części zamówienia.
Zamawiający zastrzega, iż usługi objęte prawem opcji muszą być realizowane na warunkach określonych dla zamówienia podstawowego.
W ramach prawa opcji zamawiający zastrzega sobie możliwość pełnego albo wyłącznie częściowego wykorzystania zamówień objętych prawem opcji, co każdorazowo zostanie sprecyzowane w oświadczeniu o udzieleniu zamówienia składanym w ramach prawa opcji.
Każdorazowo warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli zamawiającego wykonania zamówienia w ramach prawa opcji z określeniem zakresu i terminu realizacji zamówienia udzielanego w ramach prawa opcji.
Zamawiający jest uprawniony według własnego wyboru do składania oświadczenia w przedmiocie zamówienia udzielanego w ramach prawa opcji kilkakrotnie albo jednokrotnie.
Bez względu na to, na jakim poziomie zostaną wykonawcy udzielone zamówienia w ramach prawa opcji, wykonawcy zawsze przysługiwało będzie wyłącznie wynagrodzenie z tytułu wykonanych usług.
Integralną część w zakresie opisu przedmiotu zamówienia dla każdej z części stanowią postanowienia projektu umowy – załącznik nr 3 do SIWZ.


Description: Item/Lot 6
Title:
Dostawa soków owocowych i warzywnych
II.2.1) Lot No: 6
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Miejsce dostaw: Magazyny 33 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Kielcach, Sandomierzu i w Nowej Dębie.
II.1.4) Short description
Przedmiot zamówienia stanowią sukcesywne dostawy owoców sezonowych do magazynów 33 Wojskowego Oddziału Gospodarczego – 1 raz w miesiącu.
II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options
Zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy z dnia 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji odnośnie wszystkich części zamówienia.
Zamawiający zastrzega, iż usługi objęte prawem opcji muszą być realizowane na warunkach określonych dla zamówienia podstawowego.
W ramach prawa opcji zamawiający zastrzega sobie możliwość pełnego albo wyłącznie częściowego wykorzystania zamówień objętych prawem opcji, co każdorazowo zostanie sprecyzowane w oświadczeniu o udzieleniu zamówienia składanym w ramach prawa opcji.
Każdorazowo warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli zamawiającego wykonania zamówienia w ramach prawa opcji z określeniem zakresu i terminu realizacji zamówienia udzielanego w ramach prawa opcji.
Zamawiający jest uprawniony według własnego wyboru do składania oświadczenia w przedmiocie zamówienia udzielanego w ramach prawa opcji kilkakrotnie albo jednokrotnie.
Bez względu na to, na jakim poziomie zostaną wykonawcy udzielone zamówienia w ramach prawa opcji, wykonawcy zawsze przysługiwało będzie wyłącznie wynagrodzenie z tytułu wykonanych usług.
Integralną część w zakresie opisu przedmiotu zamówienia dla każdej z części stanowią postanowienia projektu umowy – załącznik nr 3 do SIWZ.


Description: Item/Lot 7
Title:
Dostawa olejów i tłuszczów roślinnych
II.2.1) Lot No: 7
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Miejsce dostaw: magazyny 33 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Kielcach, Sandomierzu i w Nowej Dębie.
II.1.4) Short description
Przedmiot zamówienia stanowią sukcesywne dostawy olejów i tłuszczów roślinnych do magazynów 33 Wojskowego Oddziału Gospodarczego – 1 raz na dwa tygodnie.
II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options
Zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy z dnia 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji odnośnie wszystkich części zamówienia.
Zamawiający zastrzega, iż usługi objęte prawem opcji muszą być realizowane na warunkach określonych dla zamówienia podstawowego.
W ramach prawa opcji zamawiający zastrzega sobie możliwość pełnego albo wyłącznie częściowego wykorzystania zamówień objętych prawem opcji, co każdorazowo zostanie sprecyzowane w oświadczeniu o udzieleniu zamówienia składanym w ramach prawa opcji.
Każdorazowo warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli zamawiającego wykonania zamówienia w ramach prawa opcji z określeniem zakresu i terminu realizacji zamówienia udzielanego w ramach prawa opcji.
Zamawiający jest uprawniony według własnego wyboru do składania oświadczenia w przedmiocie zamówienia udzielanego w ramach prawa opcji kilkakrotnie albo jednokrotnie.
Bez względu na to, na jakim poziomie zostaną wykonawcy udzielone zamówienia w ramach prawa opcji, wykonawcy zawsze przysługiwało będzie wyłącznie wynagrodzenie z tytułu wykonanych usług.
Integralną część w zakresie opisu przedmiotu zamówienia dla każdej z części stanowią postanowienia projektu umowy – załącznik nr 3 do SIWZ.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 176-427902

II.2.1) Lot No: 1
Title:
Dostawa ziemniaków i warzyw grupy I

2019-12-11

2
Official name: Firma Handlowa „Sad” Zofia Drągowska-Gąsior
National registration number: 8132253110
Postal address: Mrowla
Town: Rudna Wielka
Postal code: 36-054
Country: PL
NUTS code: PL82
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 153315.00
Total Value:
PLN 63567.50

II.2.1) Lot No: 2
Title:
Dostawa warzyw grupy II

2019-12-24

2
Official name: Przedsiębiorstwo Handlowe „Sagra” Lucyna Popek
National registration number: 8131083663
Postal address: Rzeszów
Town: Rzeszów
Postal code: 35-060
Country: PL
NUTS code: PL82
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 189369.53
Total Value:
PLN 128562.50

II.2.1) Lot No: 3
Title:
Dostawa owoców grupy I

2019-12-11

2
Official name: Firma Handlowa „Sad” Zofia Drągowska-Gąsior
National registration number: 8132253110
Postal address: Mrowla
Town: Rudna Wielka
Postal code: 36-054
Country: PL
NUTS code: PL82
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 153766.00
Total Value:
PLN 85915.00

II.2.1) Lot No: 4
Title:
Dostawa owoców grupy II

2019-12-11

1
Official name: Firma Handlowa „Sad” Zofia Drągowska-Gąsior
National registration number: 8132253110
Postal address: Mrowla
Town: Rudna Wielka
Postal code: 36-054
Country: PL
NUTS code: PL82
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 76310.00
Total Value:
PLN 48600.00

II.2.1) Lot No: 5
Title:
Dostawa owoców sezonowych

2019-12-11

1
Official name: Firma Handlowa „Sad” Zofia Drągowska-Gąsior
National registration number: 8132253110
Postal address: Mrowla
Town: Rudna Wielka
Postal code: 36-054
Country: PL
NUTS code: PL82
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 9935.00
Total Value:
PLN 8575.00

II.2.1) Lot No: 6
Title:
Dostawa soków owocowych i warzywnych

2019-12-24

3
Official name: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Polaris” Małgorzata Gruszczyńska
National registration number: 6181002068
Postal address: Kalisz
Town: Kalisz
Postal code: 62-800
Country: PL
NUTS code: PL41
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 15536.50
Total Value:
PLN 8019.80

II.2.1) Lot No: 7
Title:
Dostawa olejów i tłuszczów roślinnych

2019-12-11

3
Official name: Firma Handlowa „Sad” Zofia Drągowska-Gąsior
National registration number: 8132253110
Postal address: Mrowla
Town: Rudna Wielka
Postal code: 36-054
Country: PL
NUTS code: PL82
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 53971.10
Total Value:
PLN 46753.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. Odwołanie wnosi się w terminie: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy z dnia 17.11.1964 – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Ustawy z dnia 23.11.2012 – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable


15300000; 15320000; 15400000; Fruit, vegetables and related products; Fruit and vegetable juices; Animal or vegetable oils and fats;