The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Poland-Poznań: Animal products, meat and meat products

OJEU Ref

016405-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Supply contract

Awarding Authority

Other

Awarding Criteria

The most economic tender

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Poznaniu
Postal address: Bukowska 34
Town: Poznań
Postal code: 60-811
Country: PL
Contact person: Sekcja zamówień publicznych
E-mail: 14wog.przetargi@ron.mil.pl
Fax: +48 261577204
NUTS code: PL41
Main address (URL): http://www.14wog.wp.mil.pl
Address of the buyer profile (URL): http://www.14wog.wp.mil.pl
I.4) Type of the contracting authority:
jednostka wojskowa

Main Activity
I.5.1) Main Activity: DEFENCE

Section II: Object of Contract


Title:
Dostawa mięsa czerwonego, wędlin z mięsa czerwonego, tłuszczów zwierzęcych, mięsa drobiowego oraz wędlin z mięsa drobiowego
Reference number: 46/z/2019

II.1.4) Short description
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostaw mięsa czerwonego, wędlin z mięsa czerwonego i tłuszczów zwierzęcych dla 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu wg zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego w tabeli zgodnie z załącznikiem nr 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 do SIWZ oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 do SIWZ.
Total Value:
PLN 758221.88

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:
Zadanie nr 1 – dostawa mięsa czerwonego
II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL41
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Miejsca dostawy:
1) ul. Wojska Polskiego 86/90, 60-628 Poznań, POLSKA,
2) ul. Bukowska 34, 60-811 Poznań, POLSKA,
3) ul. Ogrodowa 1, 62-003 Biedrusko, POLSKA.
II.1.4) Short description
Antrykot wołowy b/k kręg.
Wołowina ekstra
Polędwica wołowa
Wołowina zrazowa b/k
Udziec cielęcy b/k
Łopatka cielęca b/k
Karkówka wieprzowa b/k
Łopatka wieprzowa b/k
Schab wieprzowy b/k
Żeberka wieprzowe
Szynka wieprzowa b/k
Mięso wieprzowe od szynki b/k drobne
Golonka wieprzowa b/k - peklowana próżniowo
Ozorki wieprzowe
Wątroba wieprzowa
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Posiadanie certyfikatu ISO
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 90
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia wartości umowy dla każdego zadania częściowego o maksymalnie 100 % PLN netto na zakup dodatkowych ilości towaru wyszczególnionego w załączniku nr 6.1 zadanie nr 1, 6.2 zadanie nr 2, 6.3 zadanie nr 3, 6.4 zadanie nr 4, 6.5 zadanie nr 5 za określone w nim ceny jednostkowe, w przypadku zwiększenia się zapotrzebowania na określony asortyment niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania Zamawiającego. Wykorzystanie prawa opcji uzależnione jest od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.


Description: Item/Lot 2
Title:
Zadanie nr 2 – dostawa wędlin z mięsa czerwonego
II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL41
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Miejsca dostawy:
1) ul. Wojska Polskiego 86/90, 60-628 Poznań, POLSKA,
2) ul. Bukowska 34, 60-811 Poznań, POLSKA,
3) ul. Ogrodowa 1, 62-003 Biedrusko, POLSKA.
II.1.4) Short description
Pasztetowa
Salceson włoski
Salceson ozorkowy
Kaszanka z kaszy gryczanej
Kiełbasa salami
Kiełbasa myśliwska
Kiełbasa jałowcowa
Kiełbasa parówkowa
Parówki wieprzowe
Mortadela
Kiełbasa biała parzona
Kiełbasa podlaska
Kiełbasa wiejska
Kiełbasa śląska
Kiełbasa toruńska
Kiełbasa zwyczajna
Kiełbasa krakowska parzona
Kiełbasa szynkowa wieprzowa
Kiełbasa krakowska sucha
Kiełbasa żywiecka
Kabanosy
Baleron
Polędwica wędzona wieprzowa
Szynka wieprzowa wędzona
Szynka wieprzowa gotowana
Szynka wieprzowa mielona
Szynka wieprzowa konserwowa
Boczek wędzony parzony b/k
Pasztet wieprzowy pieczony
Rolada z boczku
Golonka wieprzowa
Ogonówka
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Posiadanie systemu ISO
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 90
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia wartości umowy dla każdego zadania częściowego o maksymalnie 100 % PLN netto na zakup dodatkowych ilości towaru wyszczególnionego w załączniku nr 6.1 zadanie nr 1, 6.2 zadanie nr 2, 6.3 zadanie nr 3, 6.4 zadanie nr 4, 6.5 zadanie nr 5 za określone w nim ceny jednostkowe, w przypadku zwiększenia się zapotrzebowania na określony asortyment niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania Zamawiającego. Wykorzystanie prawa opcji uzależnione jest od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.


Description: Item/Lot 3
Title:
Zadanie nr 3 – dostawa tłuszczów zwierzęcych
II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL41
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Miejsca dostawy:
1) ul. Wojska Polskiego 86/90, 60-628 Poznań, POLSKA,
2) ul. Bukowska 34, 60-811 Poznań, POLSKA,
3) ul. Ogrodowa 1, 62-003 Biedrusko, POLSKA.
II.1.4) Short description
Smalec wieprzowy
Słonina
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Posiadanie systemu ISO
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 90
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia wartości umowy dla każdego zadania częściowego o maksymalnie 100 % PLN netto na zakup dodatkowych ilości towaru wyszczególnionego w załączniku nr 6.1 zadanie nr 1, 6.2 zadanie nr 2, 6.3 zadanie nr 3, 6.4 zadanie nr 4, 6.5 zadanie nr 5 za określone w nim ceny jednostkowe, w przypadku zwiększenia się zapotrzebowania na określony asortyment niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania Zamawiającego. Wykorzystanie prawa opcji uzależnione jest od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.


Description: Item/Lot 4
Title:
Zadanie nr 4 – dostawa mięsa drobiowego
II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL41
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Miejsca dostawy:
1) ul. Wojska Polskiego 86/90, 60-628 Poznań, POLSKA,
2) ul. Bukowska 34, 60-811 Poznań, POLSKA,
3) ul. Ogrodowa 1, 62-003 Biedrusko, POLSKA.
II.1.4) Short description
Noga z kurczaka
Filet z piersi kurczaka
Filet z piersi indyka
Wątroba z kurczaka
Żołądki kurczaka
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Posiadanie systemu ISO
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 90
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia wartości umowy dla każdego zadania częściowego o maksymalnie 100 % PLN netto na zakup dodatkowych ilości towaru wyszczególnionego w załączniku nr 6.1 zadanie nr 1, 6.2 zadanie nr 2, 6.3 zadanie nr 3, 6.4 zadanie nr 4, 6.5 zadanie nr 5 za określone w nim ceny jednostkowe, w przypadku zwiększenia się zapotrzebowania na określony asortyment niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania Zamawiającego. Wykorzystanie prawa opcji uzależnione jest od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.


Description: Item/Lot 5
Title:
Zadanie nr 5 – dostawa wędlin z mięsa drobiowego
II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL41
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Miejsca dostawy:
1) ul. Wojska Polskiego 86/90, 60-628 Poznań, POLSKA,
2) ul. Bukowska 34, 60-811 Poznań, POLSKA,
3) ul. Ogrodowa 1, 62-003 Biedrusko, POLSKA.
II.1.4) Short description
Kabanosy drobiowe
Kiełbasa szynkowa drobiowa
Kiełbasa krakowska drobiowa
Udko drobiowe wędzone
Parówki drobiowe
Szynka drobiowa
Szynka z indyka
Mortadela drobiowa
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Posiadanie systemu ISO
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 90
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia wartości umowy dla każdego zadania częściowego o maksymalnie 100 % PLN netto na zakup dodatkowych ilości towaru wyszczególnionego w załączniku nr 6.1 zadanie nr 1, 6.2 zadanie nr 2, 6.3 zadanie nr 3, 6.4 zadanie nr 4, 6.5 zadanie nr 5 za określone w nim ceny jednostkowe, w przypadku zwiększenia się zapotrzebowania na określony asortyment niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania Zamawiającego. Wykorzystanie prawa opcji uzależnione jest od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.1)Accelerated procedure
IV.1.1.2) Justification
Zgodnie z art. 43 ust. 2b Pzp, Zamawiający wyznacza termin składania ofert krótszy niż termin określony w ust. 2, nie krótszy niż
15 dni, w następujących przypadkach:
1) opublikowania wstępnego ogłoszenia informacyjnego, o ile wstępne ogłoszenie informacyjne zawierało wszystkie informacje wymagane dla ogłoszenia o zamówieniu, w zakresie, w jakim były one dostępne w chwili publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego, i zostało zamieszczone w profilu nabywcy na co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania.

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 107-261099

Contract No:
1
II.2.1) Lot No: 1
Title:
Zadanie nr 1 – dostawa mięsa czerwonego

2020-01-02

3
3
0
0
3
Official name: Zakłady mięsne Viando Sp. z o.o. Sp. k.
National registration number: 5562686347
Postal address: Radojewice 54
Town: Inowrocław
Postal code: 88-101
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 305889.07
Total Value:
PLN 369738.47

Contract No:
2
II.2.1) Lot No: 2
Title:
Zadanie nr 2 – dostawa wędlin z mięsa czerwonego

2019-12-27

3
3
0
0
3
Official name: Zakład Handlowo-Produkcyjny Masarstwo Wędliniarstwo Sławomir Kraft
National registration number: 7631002615
Postal address: ul. Leśna 18
Town: Połajewo
Postal code: 64-710
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 255811.61
Total Value:
PLN 298119.15

Contract No:
3
II.2.1) Lot No: 3
Title:
Zadanie nr 3 – dostawa tłuszczów zwierzęcych

2019-12-27

3
3
0
0
3
Official name: Zakład Handlowo-Produkcyjny Masarstwo Wędliniarstwo Sławomir Kraft
National registration number: 7631002615
Postal address: ul. Leśna 18
Town: Połajewo
Postal code: 64-710
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 2543.69
Total Value:
PLN 3116.40

Contract No:
4
II.2.1) Lot No: 4
Title:
Zadanie nr 4 – dostawa mięsa drobiowego

2019-12-27

2
2
0
0
2
Official name: Zakłady Mięsne Viando Sp. z o.o. Sp.K.
National registration number: 5562686347
Postal address: Radojewice 54
Town: Inowroclaw
Postal code: 88-101
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 110603.30
Total Value:
PLN 125158.95

Contract No:
5
II.2.1) Lot No: 5
Title:
Zadanie nr 5 – dostawa wędlin z mięsa drobiowegoSection V: Complementary information


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL

Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Town: Warszawa
Country: PL

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable


15100000; Animal products, meat and meat products;