The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Romania-Brașov: Containers for waste material

OJEU Ref

016420-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Supply contract

Awarding Authority

Local authorities

Awarding Criteria

Lowest price

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Municipiul Brașov
National registration number: 4384206
Postal address: Bulevardul Eroilor nr. 8
Town: Brașov
Postal code: 500007
Country: RO
Contact person: Cristina Iulia Racoviță
Telephone: +40 268416550/128
E-mail: achizitiipublice@brasovcity.ro
Fax: +40 268473001
NUTS code: RO122
Main address (URL): http://www.brasovcity.ro
Address of the buyer profile (URL): www.e-licitatie.ro
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:
Insule ecologice pentru colectarea deșeurilor din municipiul Brașov
Reference number: 4384206/2019/108

II.1.4) Short description
Încheierea unui acord cadru având ca obiect achiziția de Insule ecologice pentru colectarea deseurilor din mun. Brasov, respectiv:
— insule ecologice informatizate cu cate 8 guri de incarcare, 5 guri destinate deseurilor reciclabile si 3 guri destinate deseurilor menajere, dotate cu 8 eurocontainere de 1 100 litri,
— insule ecologice informatizate cu cate 6 guri de incarcare din care 4 guri destinate deseului reciclabil si 2 guri destinate deseului menajer, dotate cu 6 eurocontainere de 1 100 litri,
— insule ecologice informatizate cu cate 5 guri de incarcare, din care 4 guri pentru deseu reciclabil si 1 gura pentru deseu menajer, dotate in interior cu 5 eurocontainere de 1 100 litri;.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data l [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

63189410
63189410

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: RO122
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Municipiul Brașov.
II.1.4) Short description
1) Cantităţile minime-maxime estimate a fi furnizate pe întreaga durată a acordului-cadru, respectiv în cadrul unui singur contract subsecvent, sunt următoarele:
(a) insula ecologica cu 8 guri – cantitate minima acord-cadru – 1 buc.; cantitate maxima acord-cadru – 200 buc.; cantitate cel mai mare contract subsecvent – 60 buc.,
(b) insula ecologica cu 6 guri – cantitate minima acord-cadru – 1 buc.; cantitate maxima acord-cadru – 150 buc.; cantitate cel mai mare contract subsecvent – 40 buc.,
(c) insula ecologica cu 5 guri – cantitate minima acord-cadru – 1 buc.; cantitate maxima acord-cadru – 70 buc.; cantitate cel mai mare contract subsecvent – 35 buc.;
2) Tip de acord-cadru: acord-cadru cu 1 operator economic;
3) Durata acordului-cadru este de 48 de luni;
4) Valoarea maxima estimata a acordului-cadru pentru 48 de luni este: 64 150 000 RON fara TVA;
5) Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 20 200 000 RON fara TVA;
Contractele subsecvente se vor încheia anual sau de cate ori este nevoie.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 148-363574

Contract No:
389
Title:
Insule ecologice pentru colectarea deșeurilor din municipiul Brașov

2019-12-30

3
0
0
0
3
Official name: Eurosalub S.R.L.
National registration number: RO 11400410
Postal address: Str. Hărmanului nr. 23
Town: Brașov
Postal code: 500091
Country: RO
Telephone: +40 268543498
E-mail: contact@eurosalub.ro
Fax: +40 268543497
NUTS code: RO122
URL: www.eurosalub.ro
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
RON 64150000

63189410
63189410

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucureşti
Postal code: 030084
Country: RO
Telephone: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
URL: www.cnsc.ro

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Primăria Municipiului Brașov – Biroul Contencios
Postal address: Bulevardul Eroilor nr. 8
Town: Brașov
Postal code: 500007
Country: RO
Telephone: +40 268416550
E-mail: achizitiipublice@brasovcity.ro
Fax: +40 268473001
URL: http://www.brasovcity.ro

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable


44613800; Containers for waste material;