The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Czechia-Ostrava: Laboratory glassware

OJEU Ref

016468-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Supply contract

Awarding Authority

National or federal Agency / Office

Awarding Criteria

Lowest price

Procedure

Restricted procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
National registration number: 71009396
Postal address: Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava
Town: Ostrava
Postal code: 702 00
Country: CZ
Contact person: Martin Kolaja
Telephone: +420 596200276
E-mail: martin.kolaja@zuova.cz
Fax: +420 596118661
NUTS code: CZ080
Main address (URL): http://www.zuova.cz
Address of the buyer profile (URL): https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilzuova
I.4) Type of the contracting authority: NATIONAL AGENCY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:
Dynamický nákupní systém na dodávky spotřebního laboratorního materiálu ze skla a plastu

II.1.4) Short description
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky spotřebního laboratorního materiálu ze skla a plastu určeného pro použití v laboratorních provozech zadavatele v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami a jednotlivými výzvami k podání nabídek v DNS podle § 141 zákona. Součástí dodávky bude i doprava na místa určení, balné, pojištění, celní a daňové poplatky.
Total Value:
CZK 88730.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: CZ080
NUTS code: CZ071
NUTS code: CZ064
NUTS code: CZ072
NUTS code: CZ063
NUTS code: CZ053
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Pracoviště zadavatele: Ostrava, Karviná, Opava, Frýdek - Místek, Šumperk, Bruntál, Olomouc, Vsetín, Zlín, Vyškov, Jihlava, Brno, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Třebíč, Ústí nad Orlicí, Žďár nad Sázavou.
II.1.4) Short description
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky spotřebního laboratorního materiálu ze skla a plastu určeného pro použití v laboratorních provozech zadavatele v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami a jednotlivými výzvami k podání nabídek v DNS podle § 141 zákona. Součástí dodávky bude i doprava na místa určení, balné, pojištění, celní a daňové poplatky.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Restricted
IV.1.1) Type of procedure: Restricted procedure

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 088-210670

Title:
Základní zkumavky

2020-01-09

2
2
2
Official name: MUF - Pro, s.r.o.
National registration number: 25144936
Postal address: Jinonická 80, Košíře
Town: Praha 5
Postal code: 158 00
Country: CZ
Telephone: +420 257290436
E-mail: sale@muf-pro.cz
Fax: +420 257290459
NUTS code: CZ010
URL: https://www.muf-pro.cz/
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
CZK 120000.00
Total Value:
CZK 88730.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable


33793000; Laboratory glassware;