The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Poland-Katowice: Diagnostic supplies

OJEU Ref

016565-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Supply contract

Awarding Authority

Other

Awarding Criteria

The most economic tender

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach
Postal address: ul. Raciborska 15
Town: Katowice
Postal code: 40-074
Country: PL
E-mail: zam_publ@rckik-katowice.pl
NUTS code: PL
Main address (URL): https://rckik-katowice.ezamawiajacy.pl
I.4) Type of the contracting authority:
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:
Dostawa systemu do wykonywania badań genetycznych metodą sekwencjonowania nowej generacji NGS wraz z dostawą niezbędnych testów, odczynników oraz materiałów zużywalnych
Reference number: ZP/PN/38/19

II.1.4) Short description
Dostawa systemu do wykonywania badań genetycznych metodą sekwencjonowania nowej generacji NGS wraz z dostawą niezbędnych testów, odczynników oraz materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonania 300 badań.
Total Value:
PLN 856893.89

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach
II.1.4) Short description
Dostawa systemu do wykonywania badań genetycznych metodą sekwencjonowania nowej generacji NGS wraz z dostawą niezbędnych testów, odczynników oraz materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonania 300 badań
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Jakość zaoferowanego systemu
Weighting: 40.00
Cost/Price
Weighting: 60.00Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 228-558829

Contract No:
ZP/PN/38/19
Title:
Dostawa systemu do wykonywania badań genetycznych metodą sekwencjonowania nowej generacji NGS wraz z dostawą niezbędnych testów, odczynników oraz materiałów zużywalnych

2019-12-23

1
1
0
0
1
Official name: Biomedica Poland Sp. z o.o.
Postal address: ul. Raszyńska 13
Town: Piaseczno
Postal code: 05-500
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 856893.89
Total Value:
PLN 856893.89

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587803
URL: www.uzp.gov/kio

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable


33124130; Diagnostic supplies;