The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Poland-Wrocław: Insurance services

OJEU Ref

017140-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Service contract

Awarding Authority

Other

Awarding Criteria

The most economic tender

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr. hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
Postal address: ul. Czerwonego Krzyża 5/9
Town: Wrocław
Postal code: 50-345
Country: PL
Telephone: +48 713715810
E-mail: przetarg@rckik.wroclaw.pl
Fax: +48 713281713
NUTS code: PL514
Main address (URL): www.rckik.wroclaw.pl
Address of the buyer profile (URL): www.rckik.wroclaw.pl
I.4) Type of the contracting authority:
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:
Usługa ubezpieczenia Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Reference number: 18/P/2019

II.1.4) Short description
Pakiet nr I
1. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności podmiotu wykonującego działalność leczniczą;
2. dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia.
Pakiet II
1. ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk;
2. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk;
3. ubezpieczenie mienia w transporcie cargo;
4. ubezpieczenie maszyn od awarii;
5. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków;
6. ubezpieczenie maszyn od szkód elektrycznych.
Pakiet III
1. ubezpieczenia komunikacyjne.
Pakiet od nr IV do nr VIII
1. dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej.
Total Value:
PLN 4034549.11

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:
Pakiet I
II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL
II.1.4) Short description
1. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności podmiotu wykonującego działalność leczniczą;
2. dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Warunki ubezpieczenia
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60Description: Item/Lot 2
Title:
Pakiet II
II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL
II.1.4) Short description
1. ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk;
2. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk;
3. ubezpieczenie mienia w transporcie cargo;
4. ubezpieczenie maszyn od awarii;
5. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków;
6. ubezpieczenie maszyn od szkód elektrycznych.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Warunki ubezpieczenia
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60Description: Item/Lot 3
Title:
Pakiet III
II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL
II.1.4) Short description
1. ubezpieczenia komunikacyjne.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Warunki ubezpieczenia
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60Description: Item/Lot 4
Title:
Pakiet IV
II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL524
II.1.4) Short description
1. dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Warunki ubezpieczenia
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60Description: Item/Lot 5
Title:
Pakiet V
II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL22A
II.1.4) Short description
1. dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Warunki ubezpieczenia
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60Description: Item/Lot 6
Title:
Pakiet VI
II.2.1) Lot No: 6
NUTS code: PL514
II.1.4) Short description
1. dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Warunki ubezpieczenia
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60Description: Item/Lot 7
Title:
Pakiet VII
II.2.1) Lot No: 7
NUTS code: PL416
II.1.4) Short description
1. dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Warunki ubezpieczenia
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60Description: Item/Lot 8
Title:
Pakiet VIII
II.2.1) Lot No: 8
NUTS code: PL613
II.1.4) Short description
1. dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Warunki ubezpieczenia
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 195-474122

II.2.1) Lot No: 1
Title:
Pakiet I

2019-12-11

3
0
0
0
3
Official name: STU Ergo Hestia S.A.
Postal address: ul. Hestii 1
Town: Sopot
Postal code: 81-731
Country: PL
NUTS code: PL634
V.2.3) The contractor is an SME: no

Total Value:
PLN 914372.39

II.2.1) Lot No: 2
Title:
Pakiet II

2019-12-11

3
0
0
0
3
Official name: PZU SA
Postal address: al. Jana Pawła II 24
Town: Warszawa
Postal code: 00-133
Country: PL
NUTS code: PL911
V.2.3) The contractor is an SME: no

Total Value:
PLN 788363.93

II.2.1) Lot No: 3
Title:
Pakiet III

2019-12-09

3
0
0
0
3
Official name: STU Ergo Hestia SA
Postal address: ul. Hestii 1
Town: Sopot
Postal code: 81-731
Country: PL
NUTS code: PL634
V.2.3) The contractor is an SME: no

Total Value:
PLN 2205222.78

II.2.1) Lot No: 4
Title:
Pakiet IVII.2.1) Lot No: 5
Title:
Pakiet V

2019-12-17

2
0
0
0
2
Official name: Inter Polska S.A.
Postal address: Al. Jerozolimskie 142B
Town: Warszawa
Postal code: 02-305
Country: PL
NUTS code: PL911
V.2.3) The contractor is an SME: no

Total Value:
PLN 78870.00

II.2.1) Lot No: 6
Title:
Pakiet VI

2019-12-17

2
0
0
0
2
Official name: Inter Polska SA
Postal address: Al. Jerozolimskie 142B
Town: Warszawa
Postal code: 02-305
Country: PL
NUTS code: PL911
V.2.3) The contractor is an SME: no

Total Value:
PLN 8720.00

II.2.1) Lot No: 7
Title:
Pakiet VII

2019-12-17

2
0
0
0
2
Official name: Inter Polska SA
Postal address: Al. Jerozolimskie 142B
Town: Warszawa
Postal code: 02-305
Country: PL
NUTS code: PL911
V.2.3) The contractor is an SME: no

Total Value:
PLN 18000.00

II.2.1) Lot No: 8
Title:
Pakiet VIII

2019-12-17

2
0
0
0
2
Official name: Inter Polska SA
Postal address: Al. Jerozolimskie 142B
Town: Warszawa
Postal code: 02-305
Country: PL
NUTS code: PL911
V.2.3) The contractor is an SME: no

Total Value:
PLN 21000.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: jw.
Town: Warszawa
Country: PL
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
Ustawa Pzp rozdział VI

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: jw.
Town: Warszawa
Country: PL

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable


66510000; Insurance services;