The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Poland-Turek: Forestry services

OJEU Ref

017148-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Service contract

Awarding Authority

Other

Awarding Criteria

Not defined

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turek
Postal address: ul. Chopina 70
Town: Turek
Postal code: 62-700
Country: PL
Contact person: Dariusz Lewandowski
Telephone: +48 632785441
E-mail: dariusz.lewandowski@poznan.lasy.gov.pl
Fax: +48 632803000
NUTS code: PL41
Main address (URL): http://www.turek.poznan.lasy.gov.pl
I.4) Type of the contracting authority:
państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
I.5.2) Other activity -
leśnictwo

Section II: Object of Contract


Title:
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Turek w roku 2020
Reference number: SA.270.5.2019.S

II.1.4) Short description
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu: hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz szkółkarstwa, nasiennictwa i przygotowania gleby do wykonania na terenie Nadleśnictwa Turek w roku 2020.
Total Value:
PLN 4222985.43

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:
Pakiet nr I
II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL41
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Pakiet I – leśnictwa: Brudzew, Grzymiszew, Wrząca, Wyszyna, Zdrojki;
II.1.4) Short description
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu: hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna
II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options
Przedmiotem opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia, określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.


Additional information:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia.

Description: Item/Lot 2
Title:
Pakiet nr II
II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL41
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Pakiet II – leśnictwa: Czarny Las, Linne, Cisew;
II.1.4) Short description
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu: hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna
II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options
Przedmiotem opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia, określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.


Additional information:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia.

Description: Item/Lot 3
Title:
Pakiet nr III
II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL41
NUTS code: PL71
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Pakiet III – leśnictwa: Krwony, Uniejów
II.1.4) Short description
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu: hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna
II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options
Przedmiotem opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia, określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.


Additional information:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia.

Description: Item/Lot 4
Title:
Pakiet nr IV
II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL41
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Pakiet IV – leśnictwa: Imiełków, Kotwasice
II.1.4) Short description
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu: hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna
II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options
Przedmiotem opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia, określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.


Additional information:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia.

Description: Item/Lot 5
Title:
Pakiet nr V
II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL41
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Pakiet V – specjalistyczny: maszynowe pozyskiwanie i zrywka drewna leśnictwa: Czarny Las, Cisew, Wrzaca, Grzymiszew
II.1.4) Short description
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu: pozyskania i zrywki drewna.
II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options
Przedmiotem opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia, określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.


Additional information:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia.

Description: Item/Lot 6
Title:
Pakiet nr VI
II.2.1) Lot No: 6
NUTS code: PL41
NUTS code: PL71
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Pakiet VI – specjalistyczny: szkółkarstwo, nasiennictwo, przygotowanie gleby; teren administracyjny Nadleśnictwa Turek
II.1.4) Short description
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu: szkółkarstwa, nasiennictwa i przygotowania gleby.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: samodzielna realizacja kluczowych czesci zamówienia
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options
Przedmiotem opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia, określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.


Additional information:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia.

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 206-502472

Contract No:
SA.270.5.2019.S
II.2.1) Lot No: 1
Title:
Pakiet nr I

2020-01-07

2
2
2
Official name: Firma Handlowo-Usługowa Unilas s.c. Krzysztof Resliński, Leszek Kobus
Postal address: Zbiersk 123
Town: Zbiersk
Postal code: 62-830
Country: PL
E-mail: unilas@unilas.pl
NUTS code: PL41
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 1448687.78
Total Value:
PLN 1401192.73

Contract No:
SA.270.5.2019.S
II.2.1) Lot No: 2
Title:
Pakiet nr II

2020-01-07

1
1
1
Official name: ZUH Pillar Bogdan Piąstka
Postal address: os. Wyzwolenia 5/74
Town: Turek
Postal code: 62-700
Country: PL
E-mail: karolpiastka@wp.pl
NUTS code: PL41
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 1170012.02
Total Value:
PLN 1157686.72

Contract No:
SA.270.5.2019.S
II.2.1) Lot No: 3
Title:
Pakiet nr III

2020-01-07

1
1
1
Official name: ZUL Kasztan Mirosław Rosik
Postal address: Wielenin Kolonia 21
Town: Uniejów
Postal code: 99-210
Country: PL
E-mail: mrosik21@wpl.pl
NUTS code: PL71
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 780370.48
Total Value:
PLN 775707.25


Zrywka drewna

Contract No:
SA.270.5.2019.S
II.2.1) Lot No: 4
Title:
Pakiet nr IVContract No:
SA.270.5.2019.S
II.2.1) Lot No: 5
Title:
Pakiet nr V

2020-01-07

4
4
4
Official name: ZUH Pillar Bogdan Piąstka
Postal address: os. Wyzwolenia 5/74
Town: Turek
Postal code: 62-700
Country: PL
E-mail: karolpiastka@wp.pl
NUTS code: PL41
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 201480.00
Total Value:
PLN 171258.00

Contract No:
SA.270.5.2019.S
II.2.1) Lot No: 6
Title:
Pakiet nr VI

2020-01-07

1
1
1
Official name: ZUL Darlas Dariusz Jasnowski
Postal address: Milinów 23
Town: Władysławów
Postal code: 62-710
Country: PL
E-mail: zuldarlas.dariuszjasnowski@gmail.com
NUTS code: PL41
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 366645.29
Total Value:
PLN 370051.44

Section V: Complementary information


Additional information:
Zamówienie w części na pakiet nr IV unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 2019 poz. 1843). Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w pakiecie, uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca pismem z dnia 7.1.2020 r. powiadomił Zamawiającego o odstąpieniu od podpisania umowy ZP-05/19-P IV. Zamawiający nie dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, ponieważ oferta firmy ZUL Spec-Las Daniel Jasnowski, Milinów 23, 62-710 Władysławów, POLSKA, była jedyną ofertą na część zamówienia oznaczoną jako pakiet nr IV. Mając na względzie powyższe, Zamawiający postanowił na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp unieważnić postępowanie w części dot. pakietu nr IV, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy Pzp zatrzymał wadium wraz z odsetkami wniesione przez Wykonawcę ZUL Spec-Las Daniel Jasnowski, Milinów 23, 62-710 Władysławów, POLSKA na pakiet nr IV w wysokości 4 000,00 PLN. Kolejne postępowanie na usługi leśne opisane w pakiecie nr IV Zamawiający przeprowadzi w oparciu o uregulowania zawarte w Zarządzeniu nr 1/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Turek z dnia 2.1.2020 r. dot. udzielania zamówień na usługi z zakresu leśnictwa, o których mowa w art. 4d ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp o wartości szacunkowej do 139 000 EUR (treść zarządzenia dostępna na stronie BIP n-ctwa - link: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_poznan/nadl_turek/zamowienia_publiczne)
Zamawiający informuje, że w toku prowadzonego postępowania nie otrzymał informacji o wykonaniu niezgodnej z prawem czynności. Żaden z Wykonawców nie wniósł odwołania.

Review body:
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urzad Zamówień Publicznych
Postal address: Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable


77200000; 77210000; 77231000; Forestry services; Logging services; Forestry management services;