The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Poland-Ruszów: Forestry services

OJEU Ref

017252-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Service contract

Awarding Authority

Other

Awarding Criteria

The most economic tender

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Ruszów
Postal address: ul. Leśna 2
Town: Ruszów
Postal code: 59-950
Country: PL
Telephone: +48 757714338
E-mail: ruszow@wroclaw.lasy.gov.pl
NUTS code: PL515
Main address (URL): http://www.ruszow.wroclaw.lasy.gov.pl
Address of the buyer profile (URL): https://platformazakupowa.pl/pn/ruszow_lasy
I.4) Type of the contracting authority:
państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5.2) Other activity -
leśnictwo

Section II: Object of Contract


Title:
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Ruszów w roku 2020.
Reference number: K.270.1.208.2019

II.1.4) Short description
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm.: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, utrzymania miejsc postoju, pozyskania i zrywki drewna oraz gospodarki łąkowo-rolnej i gospodarki łowieckiej, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Ruszów w roku 2020.
Total Value:
PLN 6188531.50

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:
Pakiet I
II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL515
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Ruszów, obejmujący leśnictwa: Cisy, Jagodzin, Poświętne, Ziębina
II.1.4) Short description
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, utrzymania miejsc postoju, pozyskania i zrywki drewna oraz gospodarki łąkowo-rolnej i gospodarki łowieckiej wynikające z załącznika nr 3a i 3b do SIWZ, na który składają się:
— załącznik nr 3.1.a, 3.1.b – rozmiar prac wg czynności,
— załącznik nr 3.2.a i 3.2b – strefy trudności i odległości zrywki
— załącznik nr 3.3a i 3.3b – układ sortymentowy pozyskania drewna.
Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1–3.3 mają charakter szacunkowy.
Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.
Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.
Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja zamówienia
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options
W stosunku do każdego pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.


Additional information:
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26.6.1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1040.

Description: Item/Lot 2
Title:
Pakiet II
II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL515
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Polana, obejmujący leśnictwa: Dębówek, Dzików, Głuszec, Toporów, Modrzew, Okrąglica
II.1.4) Short description
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, utrzymania miejsc postoju, pozyskania i zrywki drewna oraz gospodarki łąkowo-rolnej i gospodarki łowieckiej wynikające z załącznika nr 3a i 3b do SIWZ, na który składają się:
— załącznik nr 3.1.a, 3.1.b – rozmiar prac wg czynności,
— załącznik nr 3.2.a i 3.2b – strefy trudności i odległości zrywki,
— załącznik nr 3.3a i 3.3b – układ sortymentowy pozyskania drewna.
Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1–3.3 mają charakter szacunkowy.
Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.
Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.
Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja zamówienia
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options
W stosunku do każdego pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.


Additional information:
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26.6.1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1040.

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 207-504819

II.2.1) Lot No: 1
Title:
Pakiet I

2019-12-31

1
1
0
0
1
Official name: Laspol Marta Ucinek
Postal address: ul. Mieszka 114
Town: Żagań
Postal code: 68-100
Country: PL
NUTS code: PL515
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Tadeusz Herbut Zakład Usług Leśnych
Postal address: Parowa 151
Town: Osiecznica
Postal code: 59-724
Country: PL
NUTS code: PL515
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Usługi Leśne Handel Drewnem Mieczysław Masina
Postal address: ul. Wójtowska 11/2
Town: Ruszów
Postal code: 59-950
Country: PL
NUTS code: PL515
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Dariusz Kustra Usługi Transportowe – Transport Leśny – Usługi Leśne
Postal address: ul. Bema 1
Town: Iłowa
Postal code: 68-120
Country: PL
NUTS code: PL515
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Dariusz Pluskota Usługi Leśne
Postal address: Jagodzin 96
Town: Ruszów
Postal code: 59-950
Country: PL
NUTS code: PL515
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Laspol Grzegorz Ucinek
Postal address: ul. Mieszka I 14
Town: Żagań
Postal code: 68-100
Country: PL
NUTS code: PL515
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Usługi Leśne, Pozyskiwanie Drewna, Roboty Leśne Jerzy Peroński
Postal address: ul. Wójtowska 12/1
Town: Ruszów
Postal code: 59-950
Country: PL
NUTS code: PL515
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Aneta Pluskota Firma Usługowa „Anplus”
Postal address: Jagodzin 87
Town: Ruszów
Postal code: 59-950
Country: PL
NUTS code: PL515
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 2377056.02

2516986.04
2516986.04

Contract No:
2
II.2.1) Lot No: 2
Title:
Pakiet II

2019-12-31

1
1
0
0
1
Official name: Laspol Marta Ucinek
Postal address: ul. Mieszka 114
Town: Żagań
Postal code: 68-100
Country: PL
NUTS code: PL515
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Tadeusz Herbut Zakład Usług Leśnych
Postal address: Parowa 151
Town: Osiecznica
Postal code: 59-724
Country: PL
NUTS code: PL515
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Usługi Leśne Handel Drewnem Mieczysław Masina
Postal address: ul. Wójtowska 11/2
Town: Ruszów
Postal code: 59-950
Country: PL
NUTS code: PL515
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Dariusz Kustra Usługi Transportowe – Transport Leśny – Usługi Leśne
Postal address: ul. Bema 1
Town: Iłowa
Postal code: 68-120
Country: PL
NUTS code: PL515
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Dariusz Pluskota Usługi Leśne
Postal address: Jagodzin 96
Town: Ruszów
Postal code: 59-950
Country: PL
NUTS code: PL515
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Laspol Grzegorz Ucinek
Postal address: ul. Mieszka I 14
Town: Żagań
Postal code: 68-100
Country: PL
NUTS code: PL515
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Usługi Leśne, Pozyskiwanie Drewna, Roboty Leśne Jerzy Peroński
Postal address: ul. Wójtowska 12/1
Town: Ruszów
Postal code: 59-950
Country: PL
NUTS code: PL515
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Aneta Pluskota Firma Usługowa „Anplus"
Postal address: Jagodzin 87
Town: Ruszów
Postal code: 59-950
Country: PL
NUTS code: PL515
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 3811475.48

4123646.11
4123646.11

Section V: Complementary information


Additional information:
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1–2 i 4–8 Pzp. Na podstawie:
1) art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 Ustawy z dnia 15.5.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 Ustawy z dnia 28.2.2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 498);
2) art. 24 ust. 5 pkt 2 Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3) art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
4) art. 24 ust. 5 pkt 5 Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3 000 PLN;
5) art. 24 ust. 5 pkt 6 Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5 Pzp;
6) art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3 000 PLN;
7) art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-607
Country: PL
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-607
Country: PL

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable


77200000; 77230000; 77211500; 77231000; 71520000; 77211600; 77100000; 77211100; 77231200; 77231600; 77210000; 77211000; 77211200; 77211400; 77600000; 77211300; Forestry services; Services incidental to forestry; Tree-maintenance services; Forestry management services; Construction supervision services; Tree seeding; Agricultural services; Timber harvesting services; Forest pest control services; Afforestation services; Logging services; Services incidental to logging; Transport of logs within the forest; Tree-cutting services; Hunting services; Tree-clearing services;