The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Bulgaria-Sofia: IT services: consulting, software development, Internet and support

OJEU Ref

017257-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Service contract

Awarding Authority

Other

Awarding Criteria

Lowest price

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Българска народна банка
National registration number: 000694037
Postal address: пл. „Княз Александър I“ № 1
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Contact person: Капка Баховска
Telephone: +359 291451953
E-mail: publicprocurement@bnbank.org
Fax: +359 29508452
NUTS code: BG411
Main address (URL): www.bnb.bg
Address of the buyer profile (URL): http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2019-0024_BG
I.4) Type of the contracting authority:
Българска народна банка

Main Activity
I.5.1) Main Activity: ECONOMIC AND FINANCIAL AFFAIRS

Section II: Object of Contract


Title:
„Развитие и абонаментно обслужване на Интегрираната статистическа информационна система (ИСИС) в БНБ“

II.1.4) Short description
Обществената поръчка включва възлагане на следните дейности:
1. Абонаментно обслужване на Интегрираната статистическа информационна система в БНБ (наричана по-нататък „системата/ИСИС“);
2. Проектиране, разработка и внедряване на подобрения, изменения и допълнения (наричани по-нататък алтернативно „актуализации на системата“ или „функционално развитие“) към ИСИС;
3. Гаранционна поддръжка на съответните актуализации на системата. След изтичане на съответния срок на гаранционна поддръжка обслужването на съответните актуализации става част от абонаментното обслужване на системата по т. 1. въз основа на уведомление/искане от страна на възложителя.
Total Value:
BGN 516700

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: BG411
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1.
II.1.4) Short description
Обществената поръчка е проведена по реда на чл. 82, ал. 2 от ЗОП въз основа на искане за допълване на оферта № БНБ-130505/28.11.2019 г. по сключеното рамково споразумение № БНБ-123616/8.11.2019 г. с предмет: „Развитие и абонаментно обслужване на Интегрираната статистическа информационна система (ИСИС) в БНБ“.
Предмет на обществената поръчка е „Абонаментно обслужване на Интегрираната статистическа информационна система в БНБ“.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 157-388162

Contract No:
БНБ-03200

2020-01-10

1
0
0
0
0
Official name: „ТехноЛогика“ ЕАД
National registration number: 201593301
Postal address: район „Изгрев“, блок 4, вход А, етаж 1, апартамент 2
Town: София
Postal code: 1113
Country: BG
Telephone: +359 291912
E-mail: tenders@technologica.com
Fax: +359 291912
NUTS code: BG411
V.2.3) The contractor is an SME: no

Total Value:
BGN 516700

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315
URL: http://www.cpc.bg

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable


72000000; IT services: consulting, software development, Internet and support;