The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Romania-Bucharest: Geographic information systems (GIS or equivalent)

OJEU Ref

017286-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Service contract

Awarding Authority

Other

Awarding Criteria

The most economic tender

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură
National registration number: 16517187
Postal address: Bulevardul Carol I nr. 17
Town: Bucureşti
Postal code: 030161
Country: RO
Contact person: Cristina Gavrilă
Telephone: +40 213054875/835/976
E-mail: cristina.gavrila@apia.org.ro, investitii@apia.org.ro
Fax: +40 213054835
NUTS code: RO321
Main address (URL): www.apia.org.ro
Address of the buyer profile (URL): www.e-licitatie.ro
I.4) Type of the contracting authority: EU INSTITUTION

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:
Servicii de „Furnizare soluție IT pentru creare geoportal Inspire MADR-APIA și realizare temă responsabilă”
Reference number: 16517187_2019_PAAD1053995

II.1.4) Short description
Strategia Inspire are ca scop susținerea implementării unei Infrastructuri ptdate spațiale a României, conformă cu Directiva Inspire și Normele de implementare ale acesteia, care acoperă componentele tehnologice, precum și cadrul instituțional, legal și de guvernanță, fiind toate necesare pt. îmbunătățirea partajării și interoperabilității. Aceasta va facilita utilizarea și schimbul de date spațiale în și între administrații pt. susținerea proceselor decizionale și furniz. a serv.lor, făcând posibilă accesarea rapida a tuturor informațiilor necesare de către cetățeni și alte părți interesate și permițând mediului de afaceri și altor părți interesate să creeze aplicații și serv. cu valoare adăugată.
Directiva INSPIRE definește ce ar trebui implementat în ceea ce privește metadatele, interoperabilitatea datelor și serv.lor spațiale (concentrarea pe așa-numitele specificații de date), implementarea serv.lor de rețea pt. accesarea datelor și serv.lor, măsurile pt. î [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

1000224
1000224

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: RO321
II.2.3.2) Main site or place of performance:
La sediul autoritatii contractante si la sediul prestatorului.
II.1.4) Short description
Se estimeaza prestarea urmatoarelor cantitati de servicii, in conformiate cu cerintele caietului de sarcini:
— Cantitatea maxima estimata de servicii care urmeaza a fi achizitionate pe toata durata acordului-cadru se regaseste în Anexa A la caietul de sarcini – 1. „Acord-cadru. Cantitati minime si maxime estimate”,
— Cantitatea minima estimata de servicii care urmeaza a fi achizitionate pe toata durata acordului-cadru se regaseste în Anexa A la caietul de sarcini – 1. „Acord-cadru. Cantitati minime si maxime estimate”,
— Cantitatea maxima de servicii care se preconizeaza a fi achizitionate pe durata celui mai mare contract subsecvent care va fi atribuit pe durata acordului-cadru, se regaseste în Anexa A la caietul de sarcini – 2. „Cel mai mare contract subsecvent. Cantitati minime si maxime estimate”,
— Cantitatea minima de servicii care se preconizeaza a fi achizitionate pe durata unui contract subsecvent care va fi atribuit pe durata acordului-cadru, se regaseste în Anexa A la caietul de sarcini – 2. „Cel mai mare contract subsecvent. Cantitati minime si maxime estimate”,
— Valoarea totală maximă estimată a acordului-cadru este de 1 242 149 RON fără TVA şi corespunde cantităţilor maxime de servicii care urmează a fi achiziţionate pe toată durata acordului-cadru. Fată de această valoare estimată, se vor elabora şi evalua ofertele din punct de vedere financiar,
— Val. totală min. estimată a A.C. este de 580 929 RON fără TVA şi coresp. cantit. min. de serv. care urmează a fi achiz. pe toată durata A.C.,
— Val. max. estim. a celui mai mare C.S. dintre cele care se vor atribui pe durata A.C. este de 675 389 RON fără TVA şi coresp. cantit. max. de ser. care urmează a fi achiz. pe durata celui mai mare CS,
— Val. min. estim. a unui CS dintre cele care se vor atribui pe durata AC este de 580 929 RON fără TVA şi coresp. cantit. min. de serv. care urmează a fi achiz. pe durata unui CS
Nota: A.C. nu este obligata sa realizeze serv. pentru întreaga val. estim. a AC.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: P2 – Propunere tehnică – metodologie
Weighting: 36

Criteria: P1 – Experiența experților-cheie
Weighting: 24
Cost/Price
Weighting: 40Additional information:
Durata acordului-cadru: durata în luni: 48 de luni. Acordul-cadru se va încheia cu un singur operator economic. Calendar estimativ de aplicare a procedurii de atribuire A.C.: se estim. ca A.C. se va aplica în perioada: noiembrie 2019-noiembrie 2023. Estimam ca se vor atribui 2 ctr. subsecvente/an.

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 181-440843

Contract No:
377
Title:
Acord-cadru de servicii de „Furnizare soluție IT pentru creare geoportal Inspire MADR-APIA și realizare temă responsabilă”

2019-12-23

1
1
0
0
1
Official name: ESRI România
National registration number: RO 11717575
Postal address: Str. Washington nr. 25
Town: București
Postal code: 011793
Country: RO
Telephone: +40 212311381
E-mail: dsaizu@esri.ro
Fax: +40 212311277
NUTS code: RO321
URL: www.esri.ro
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
RON 1242149

1000224
1000224

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: RO
Telephone: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
URL: http://www.cnsc.ro

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Serviciul Achiziții
Postal address: Bulevardul Carol I nr. 17, sector 2
Town: București
Postal code: 030161
Country: RO
Telephone: +40 213054835/+40 213054976
E-mail: investitii@apia.org.ro, cristina.gavrila@apia.org.ro
URL: www.apia.org.ro

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable


38221000; Geographic information systems (GIS or equivalent);